KONSULTACJE SPOŁECZNE W SPRAWIE ZMIANY GRANIC MIASTA

KONSULTACJE SPOŁECZNE W SPRAWIE ZMIANY GRANIC MIASTA

Burmistrz Sędziszowa Małopolskiego wykonując uchwałę Rady Miejskiej zarządził konsultacje społeczne z mieszkańcami Borku Wielkiego, Kawęczyna Sędziszowskiego, Wolicy Ługowej, Wolicy Piaskowa oraz Sędziszowa Małopolskiego.

Informacja o hałasie

Informacja o hałasie

W związku z remontem na gazociągach wysokiego ciśnienia na węźle Sędziszów Małopolski prowadzonym w dniach 23-25 października br., GAZ SYSTEM S.A. informuje o towarzyszącym pracom hałasie o znacznym natężeniu.

Konsultacje społeczne w Wolicy Piaskowej i Kawęczynie Sędziszowskim

Konsultacje społeczne w Wolicy Piaskowej i Kawęczynie Sędziszowskim

W niedzielę 29 października br. w Wolicy Piaskowej i Kawęczynie Sędziszowskim odbędą się zebrania wiejskie, na których przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne dotyczące przyłączenia odpowiednio Wolicy Piaskowej i Kawęczyna Sędziszowskiego do miasta Sędziszów Małopolski.

Akademia Wesołego Przedszkolaka już działa

Akademia Wesołego Przedszkolaka już działa

Gmina Sędziszów Małopolski realizuje projekt ,,Akademia Wesołego Przedszkolaka” w oparciu o podpisaną umowę o dofinansowanie z 27 lipca 2017 roku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dotacja na edukację ekologiczną

Dotacja na edukację ekologiczną

Gmina Sędziszów Małopolski otrzymała ze środków Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie dotację na edukację ekologiczną.

Cookies

Strona korzysta z cookies, więcej w Polityce Prywatności