Złote Gody - przypomnienie

Złote Gody - przypomnienie

USC Sędziszów Młp., przypomina o procedurze przyznawania medali za długoletnie pożycie małżeńskie. Medale te nadaje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej w dowód uznania tym osobom, które przeżyły w jednym związku małżeńskim co najmniej 50 lat. Medal jest podziękowaniem dla wszystkich jubilatów za cierpliwość, wytrwałość i miłość.

Załóż firmę przez telefon

Załóż firmę przez telefon

Ministerstwo Rozwoju uruchomiło nowe proaktywne usługi dla przedsiębiorców. Od stycznia 2017 roku można już zarejestrować własną firmę przez telefon. Kolejnym udogodnieniem jest telefoniczne powiadamianie o zbliżających się, ważnych terminach i zmianach w przepisach. Nowe usługi to kolejny krok w kierunku przyjaznej e-administracji.

Konkurs na najpiękniejsze kartki

Konkurs na najpiękniejsze kartki

138 prac wpłynęło na gminny konkurs plastyczny pt.: „Orszak Trzech Króli” zorganizowany przez Bibliotekę Publiczną. Wzięli w nim udział uczniowie wszystkich szkół podstawowych w gminie. 13 stycznia br. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Sędziszowie Młp. autorom najpiękniejszych kartek nagrody wręczył burmistrz Bogusław Kmieć, który dla małych artystów przyniósł również kosz słodyczy.

Zaproszenie na spotkanie w formie doradztwa indywidualnego

Zaproszenie na spotkanie w formie doradztwa indywidualnego

W związku z opracowywaniem Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Sędziszów Małopolski na lata 2014-2025, Burmistrz Sędziszowa Małopolskiego zaprasza interesariuszy rewitalizacji - potencjalnych partnerów rewitalizacji, na spotkanie w formie doradztwa indywidualnego, które odbędzie się w dniu 18 stycznia 2017 r. od godz. 9:00 do 12:00 w budynku ratusza w pokoju Nr 10.

Zebrania sprawozdawcze w jednostkach OSP

Zebrania sprawozdawcze w jednostkach OSP

7 stycznia br. rozpoczęto cykl zebrań sprawozdawczych w jednostkach OSP działających na terenie naszej gminy. Ich tematyka związana jest przede wszystkim z przedstawieniem sprawozdań z działalności za 2016 r. oraz planów działania i planów finansowych na rok bieżący. 7 stycznia br. zebranie takie miało już miejsce w jednostce OSP Będziemyśl. W zebraniu uczestniczyli przedstawiciele samorządu gminnego: burmistrz Sędziszowa Młp. Bogusław Kmieć, zarząd Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Sędziszowie Młp. reprezentowali wiceprezes zarządu – Andrzej Świerad oraz komendant miejsko-gminny Józef Majka, natomiast Komendę Powiatową PSP mł. asp. Dawid Łopuszyński

Cookies

Strona korzysta z cookies, więcej w Polityce Prywatności