Przypomnienie dla przedsiębiorców

Przypomnienie dla przedsiębiorców

Urząd Miejski w Sędziszowie Małopolskim przypomina przedsiębiorcom posiadającym zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, że w dniu 30 września 2017 r. upływa termin dokonywania wpłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Gminny Program Rewitalizacji Gminy Sędziszów Małopolski na lata 2014-2025 wpisany do wykazu

Gminny Program Rewitalizacji Gminy Sędziszów Małopolski na lata 2014-2025 wpisany do wykazu

Uchwałą Nr 337/7211/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 5 września 2017 r. Gminny Program Rewitalizacji Gminy Sędziszów Małopolski na lata 2014-2025 wpisany został do Wykazu programów rewitalizacji gmin województwa podkarpackiego. Gminny program rewitalizacji pozytywnie przeszedł weryfikację formalną i merytoryczną spełniając wymogi ustawy o rewitalizacji, Wytycznych Ministra Rozwoju z dnia 2 sierpnia 2016 r. w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 oraz Instrukcji przygotowywania programów rewitalizacji w zakresie wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

XXXIX  Sesja Rady Miejskiej

XXXIX Sesja Rady Miejskiej

21 września 2017 r. (czwartek) o godz. 14.00 w sali lustrzanej Domu Kultury w Sędziszowie Młp. odbędzie się XXXIX Sesja Rady Miejskiej.

Stypendia 2017 w Ratuszu

Stypendia 2017 w Ratuszu

Stypendia są wręczane w ramach realizacji Gminnego Programu Wspierania Edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży zamieszkałej na terenie Gminy Sędziszów Małopolski. W tym roku przyznano je 44 uczniom.

Cookies

Strona korzysta z cookies, więcej w Polityce Prywatności