Dodany: 17.06.2014 Zmieniany: 05.06.2015
A A A

 


 


Położenie Gminy Sędziszów Młp. w obrębie głównych szlaków
komunikacyjnych sprawia, że jest ona atrakcyjnym miejscem do inwestowania.
Wszystkie tereny inwestycyjne położone są w pobliżu sieci transportowej, którą
tworzą:

-  autostrada A4 – węzeł Sędziszów Młp. w odległości 4 km od
centrum miasta ,

-  droga krajowa nr 4 (międzynarodowa) E40,

-  droga wojewódzka nr 987 relacji Kolbuszowa - Sędziszów
Małopolski,

-  linia kolejowa relacji Wrocław-Kraków- Rzeszów-Przemyśl,
należąca do trasy E-30.

Przeznaczenie terenów oraz sposób ich zagospodarowania i zabudowy
określają miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, którymi są
objęte. 


 Informacje szczegółowe


Teren 1 –
przemysłowy, Specjalna Strefa Ekonomiczna, Sędziszów
Młp.


Teren 2 – zabudowa mieszkaniowa, Wolica
Piaskowa


Teren 3 – zabudowa mieszkaniowo – usługowa, Sędziszów
Młp.


Teren 4 – zabudowa produkcyjno – usługowo - magazynowa, Góra
Ropczycka


Teren 5 – zabudowa mieszkaniowo – usługowa, Sędziszów
Młp.


Teren 6 – zabudowa mieszkaniowo - usługowa, Borek
Wielki


  
ULGI DLA
INWESTORÓW 1) Uchwałą Nr XLI/384/14 Rady Miejskiej w Sędziszowie Małopolskim z 30 października 2014 r. wprowadzono zwolnienie z podatku od nieruchomości stanowiącego regionalną pomoc
inwestycyjną dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy związane z
nowymi inwestycjami na obszarze Gminy Sędziszów Małopolski. Okres zwolnienia
wynosi maksymalnie 7 lat przy zatrudnieniu co najmniej 90 osób.Przedmiotowa uchwała bazuje na
rozporządzeniu Komisji Europejskiej Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.
uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w
zastosowaniu art.107 i 108 Traktatu Unii Europejskiej. 2) Preferencyjne warunki prowadzenia działalności na teryto­rium
SSE oznaczają możliwość skorzystania przez inwestorów z pomocy publicznej. Jest
ona przyznawana w formie zwolnienia od
podatku dochodowego i zwolnienia

z podatku od nieruchomości
na mocy w/w
uchwały Rady Miejskiej.Maksymalna intensywność pomocy jaką
może otrzymać przedsiębiorca w formie zwolnienia od podatku dochodowego, określona zgodnie z obowiązującym
rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2014 r. na terenie województwa podkarpackiego wynosi 50 %.W przypadku dokonania inwestycji o wartości 10 mln łączna
wartość pomocy (zwolnienie) nie może przekroczyć: 5 mln złotych, dla małych
przedsiębiorców – 7 mln złotych, a dla średnich – 6 mln złotych. 
OTOCZENIE
BIZNESU


Na
terenie miasta Sędziszów Małopolski funkcjonują:ü  banki: Bank Pekao S.A., Podkarpacki Bank
Spółdzielczy, Bank Spółdzielczy, Getin Bank,ü  szkoły: podstawowe, gimnazjum, Liceum
Ogólnokształcące, Zespól Szkół Technicznych,ü  obiekty
sportowe:

stadion sportowy, sale gimnastyczne, boiska sportoweü  hotele
i inne obiekty hotelarskie,
 ü  w Rzeszowie oddalonym ok. 22 km od SSE mają siedziby uczelnie wyższe,
między innymi Politechnika Rzeszowska, oferujące kształcenie na wielu
kierunkach. 
ATUTY MIASTA I GMINY SEDZISZÓW MAŁOPOLSKI

ü  komfortowe połączenie z
autostradą A4, drogą krajową nr 94 i wojewódzką nr 987,ü  bliskość portu lotniczego
Jasionka (30 km),ü  Specjalna Strefa Ekonomiczna –
Podstrefa Sędziszów,ü  gotowe do sprzedaży tereny
inwestycyjne,ü  niskie koszty prowadzenia
działalności gospodarczej,ü  dostępna wykwalifikowana kadra
i siła robocza,ü  usytuowanie w pobliżu ważnych
odcinków komunikacyjnych,
bogate tradycje przemysłowe.

 

 

Na skróty

Cookies

Strona korzysta z cookies, więcej w Polityce Prywatności