Gminny Program Rewitalizacji Gminy Sędziszów Małopolski na lata 2014-2025 wpisany do wykazu

Dodany: 20.09.2017 Zmieniany: 20.09.2017 Zamieścił: Anna Olech
A A A
Uchwałą Nr 337/7211/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 5 września 2017 r. Gminny Program Rewitalizacji Gminy Sędziszów Małopolski na lata 2014-2025 wpisany został do Wykazu programów rewitalizacji gmin województwa podkarpackiego. Gminny program rewitalizacji pozytywnie przeszedł weryfikację formalną i merytoryczną spełniając wymogi ustawy o rewitalizacji, Wytycznych Ministra Rozwoju z dnia 2 sierpnia 2016 r. w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 oraz Instrukcji przygotowywania programów rewitalizacji w zakresie wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.
Wpis do wykazu umożliwi gminie ubieganie się o dofinansowanie unijne w ramach Osi VI Spójność przestrzenna i społeczna działanie 6.3 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej RPO WP na lata 2014-2020.
Na opracowanie programu rewitalizacji gmina pozyskała dotację w wysokości 25 643,79 zł w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna.
Wykaz gminnych programów dostępny na stronie
http://www.umwp.podkarpackie.pl/index.php/rozwoj-regionalny/rewitalizacja
Na skróty

Cookies

Strona korzysta z cookies, więcej w Polityce Prywatności