XXXIX Sesja Rady Miejskiej

Dodany: 18.09.2017 Zmieniany: 18.09.2017 Zamieścił: Anna Olech
A A A
21 września 2017 r. (czwartek) o godz. 14.00 w sali lustrzanej Domu Kultury w Sędziszowie Młp. odbędzie się XXXIX Sesja Rady Miejskiej.
Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie poprawek do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z obrad poprzednich Sesji.
4. Sprawozdanie Burmistrza Sędziszowa Młp. z realizacji uchwał z poprzednich Sesji.
5. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sędziszów Małopolski na rok 2017 nr XXIX/272/16 z dnia 29 grudnia 2016 r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Sędziszów Małopolski.
7. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji.
8. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej pod nazwą „Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sędziszowie Małopolskim” oraz nadania jej statutu i określenia mienia przekazywanego tej jednostce w zarząd.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu „Sędziszów Małopolski Przyjazny Seniorom”.
10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Seniorów w Sędziszowie Małopolskim i nadania jej Statutu.
11. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 1/2017 w miejscowości Czarna Sędziszowska i Zagorzyce.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia I zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Borek Wielki.
14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za miejsca na cmentarzu komunalnym w Sędziszowie Małopolskim.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Strategii Rozwoju Gminy Sędziszów Młp. na lata 2014 – 2020.
16. Interpelacje i zapytania.
17. Sprawy różne.
18. Zamknięcie obrad.

Projekty uchwał znajdują się na stronie internetowej www.bip.sedziszow-mlp.pl w zakładce Organy Gminy/Rada Miejska/Posiedzenia Rady.

Na skróty

Cookies

Strona korzysta z cookies, więcej w Polityce Prywatności