OSTRZEŻENIE HYDROLOGICZNE

Dodany: 19.05.2010 Zmieniany: 19.05.2010
A A A
W ciągu najbliższej doby w wyniku spływu wód opadowych oraz zwiększonego odpływu ze zbiorników w dolnym biegu Wisłoki i Wisłoka, a także na mniejszych bezpośrednich dopływach Wisły, spodziewany jest dalszy wzrost poziomu wody powyżej stanów alarmowych...
Data i godzina wydania: 18.05.2010 - godz. 12:00
Nazwa biura: Biuro Prognoz Hydrologicznych Kraków
OSTRZEŻENIE HYDROLOGICZNE Nr 163
Zagrożenie: przekroczenie stanu alarmowego
Stopień zagrożenia: 3
Ważność: od godz. 12:00 dnia 18.05.2010 do godz. 12:00 dnia 19.05.2010
Obszar: Województwo podkarpackie
Przebieg: KONTYNUACJA W ciągu najbliższej doby w wyniku spływu wód opadowych oraz zwiększonego odpływu ze zbiorników w dolnym biegu Wisłoki i Wisłoka, a także na mniejszych bezpośrednich dopływach Wisły, spodziewany jest dalszy wzrost poziomu wody powyżej stanów alarmowych, natomiast na Sanie poniżej ujścia Wisłoka powyżej stanów ostrzegawczych. Na Wiśle poniżej ujścia Dunajca wzrost poziomu wody powyżej stanów alarmowych.
Skutki: Zagrożenia dla obszarów zalewowych, możliwość wystąpienia wody z koryt rzecznych i zalania przybrzeżnych terenów, uniemożliwienie prowadzenia prac hydrotechnicznych, utrudnienie funkcjonowania komunikacji lądowej i żeglugi wodnej, lokalne podtopienia. Zalecana ostrożność, konieczność śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji meteorologicznej i hydrologicznej.
Uwagi: Brak
Dyżurny synoptyk hydrolog: Anna Śmiech
Na skróty

Cookies

Strona korzysta z cookies, więcej w Polityce Prywatności