RYZYKO WYSTĄPIENIA ULEWNYCH DESZCZY

Dodany: 27.08.2010 Zmieniany: 27.08.2010
A A A
Prognozowany jest z upływem dnia wzrost energii konwekcyjnej. Co prawda wyniesie ona zaledwie kilkaset J/kg, ale to i tak pod wpływem silnego przepływu powietrza, silniejszej konwergencji w planetarnej warstwie granicznej oraz dywergencji w środkowej
 
PROGNOZA SIŁY I AKTYWNOŚCI BURZ DLA POLSKI.

Ważna od 27.08.2010, godz. 08:00 CEST do 28.08.2010, godz. 08:00 CEST

STOPIEŃ 1. ZAGROŻENIA zostaje wydany dla Polski zachodniej, centralnej i częściowo wschodniej głównie z powodu ryzyka wystąpienia ulewnych opadów deszczu, silnych porywów wiatru oraz w mniejszym stopniu lokalnych trąb powietrznych.

STOPIEŃ 1. ZAGROŻENIA zostaje wydany dla części Polski południowej i południowo - wschodniej głównie z powodu ryzyka wystąpienia ulewnych opadów deszczu oraz silnych porywów wiatru.

SYTUACJA SYNOPTYCZNA:

Znad Europy Zachodniej w kierunku Polski zbliża się system frontów atmosferycznych. Wraz z pogłębiającym się ośrodkiem niskiego ciśnienia. Początkowo wejdzie do nas ciepły wycinek frontu, zaś następnie rozległy, pofalowany front chłodny.
Do naszego kraju (w szczególności do południowej, częściowo centralnej i południowo - wschodniej części RP) już od godzin rannych zacznie napływać ciepła masa powietrza z południowo - zachodniej Europy; pojawi się wyraźny, rozległy ciepły sektor niżu, który już w godzinach nocnych (z 27/28.08.) zacznie opuszczać Polskę i wycofywać się za naszą wschodnią granicę. Za nim to się jednak stanie, należy się liczyć ze znacznym pogorszeniem pogody na przeważającym obszarze kraju; spodziewane są silne / bardzo silne opady deszczu połączone z silniejszymi porywami wiatru, a ponadto, uwzględniając zwiększoną zawartość pary wodnej w ciepłym sektorze, nie można wykluczyć rozwoju zjawisk burzowych, które w środowisku silnej dynami mogą okazać się groźne.


OMÓWIENIE:

Polska zachodnia, centralna, wschodnia …

Ostatnia aktualizacja modelu GFS nadal podtrzymuje wystąpienie zwiększonej energii chwiejności termodynamicznej. 0-30 hPa AGL MLCAPE ma w godzinach około południowych i popołudniowych dochodzić do ok. 400-1200 J/kg. Silne, wielkoskalowe ruchy wznoszące związane z bliską obecnością układu niskiego ciśnienia (konwergencja, PVA) będą sprzyjać szybkiemu formowaniu się komórek konwekcyjnych, wędrujących z południowego - zachodu na północny - wschód kraju. Silnie wzmożone wiatry w swobodnej troposferze (ok. 20-25 m/s na 700 hPa, ok. 25-30 m/s na 500 hPa) spowodują dodatkowo pojawienie się silnych uskoków pionowych wiatru - Shear 0-6 km, osiągając ok. 20-30 m/s wraz SRH3 na poziomie ok. 150-250 m2/s2 mogą spowodować rozwój superkomórek burzowych, które w środowisku silnych, nisko-troposferycznych uskoków (LLS ok. 10-17 m/s, SRH1 ok. 150-200 m2/s2) i prądów wstępujących (MLCAPE 0-3 km AGL ok. 100-150 J/kg), a także bardzo niskiego poziomu kondensacji pary wodnej (SBLCL na wysokości zaledwie 100-500 metrów), mogą wygenerować nawet kilka trąb powietrznych (w tym jedna z nich może być całkiem silna). Spodziewane są także silne porywy wiatru oraz opady gradu o średnicy do 1-2 cm. Ponadto, pod wpływem Shear 0-3 km AGL na poziomie ok. 20-25 m/s, nie można wykluczyć rozwinięcia się raczej niezbyt rozległych burz wielokomórkowych (m.in. formacji liniowych), podczas których główne zagrożenie stanowić będą silne / bardzo silne porywy wiatru. Największą aktywność zjawiska mają osiągnąć w godzinach popołudniowych, natomiast im bliżej godzin nocnych, tym ryzyko ich powstawania będzie coraz mniejsze. Na ten moment w prognozie zostaje uwzględniony 1. stopień zagrożenia, ale w przypadku zwiększenia przez modele energii chwiejności termodynamicznej, niewykluczona jest aktualizacja prognozy do stopnia 2.

… Polska południowa, południowo – wschodnia …

W tych regionach także prognozowany jest  z upływem dnia wzrost energii konwekcyjnej. Co prawda wyniesie ona zaledwie kilkaset J/kg, ale to i tak pod wpływem silnego przepływu powietrza, silniejszej konwergencji w planetarnej warstwie granicznej oraz dywergencji w środkowej troposferze, może pozwolić na rozwój komórek burzowych (być może krótkich formacji liniowych), podczas których największym zagrożeniem mają być silne porywy wiatru.

Następnie, w godzinach wieczornych / nocnych do omawianego paragrafu, a w szczególności części województwa małopolskiego, Podkarpacia oraz częsciowo Lubelszczyzny spodziewane jest wkroczenie znad Słowacji wyraźnego zafalowania na froncie. Prognozowane jest wystąpienie silniejszego wspomagania quasi-geostroficznego, które na Węgrzech / Słowacji przyczyni się wcześniej do zainicjowania wielokomórkowego klastra burzowego / opadowego, który może przynieść bardzo silne opady deszczu o wydajności nawet ok. 15-25 mm/3h. Rozwój zjawisk burzowych na obszarze naszego kraju może być w tym czasie już mocno utrudniony, ale ze względu na to, iż będą to także opady pochodzenia konwekcyjnego, stopień 1. zagrożenia przed ulewami wydaje się być uzasadniony.


Mapa z prognozą:
http://lowcyburz.pl/skypredict/convection/forecast/1282848360/outlook.png


Opracowanie ostrzeżenia: Grzegorz Zawiślak i Dariusz Wierzbicki 
Polscy Łowcy Burz
(www.lowcyburz.pl)


Ostrzeżenie ważne: Od 27:08.2010r. godz. 8:00 do 28.08.2010 do godz. 8:00


Uwaga !!! - Wszelkie pytania szczegółowe w zakresie prognozy można kierować do zespołu prognostycznego przez 24 h/dobę.
tel. kom. +48 781 285 783.  Dariusz Wierzbicki.
drk.wrzbck@gmail.com


Ww. prognozę opublikowano w serwisie zarządzaania kryzysowego na stronie: http://www.czk.pl/ostrzezenia

Na skróty

Cookies

Strona korzysta z cookies, więcej w Polityce Prywatności