POGOTOWIE PRZECIWPOWODZIOWE

Dodany: 01.09.2010 Zmieniany: 01.09.2010
A A A
Wprowadzam od godz.14:30 dnia 01 września 2010 r. pogotowie przeciwpowodziowe dla gminy Sędziszów Małopolski

Zarządzenie  Nr  110/10


Burmistrza Sędziszowa Małopolskiego


z dnia 01 września 2010 r.


w sprawie ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego dla Gminy Sędziszów Młp.


 


Na podstawie art.  31a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 j.t. z późn. zm.


zarządzam co następuje:


§ 1


Wprowadzam od godz.14:30 dnia 01 września 2010 r. pogotowie przeciwpowodziowe dla gminy Sędziszów Małopolski.


§ 2


Wprowadza się całodobowy dyżur Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego w składzie określonym przez Szefa Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.


§ 3


Należy w szczególności:


·         utrzymać całodobowy dyżur w Gminnym Centrum Zarządzania Kryzysowego,


·         utrzymać siły i środki w gotowości do użycia,


·         przygotować ludność i inwentarz do ewentualnej ewakuacji,


·         monitorować poziom wód w rzekach.


Gminne jednostki OSP pozostają w gotowości do prowadzenia działań ratowniczych.


§ 4


Informacje o podjętych działaniach oraz sytuacji powodziowej na terenie gminy należy przekazać do Powiatowego Centrum Zarządzania w Ropczycach dwa razy na dobę:


·         do godz. 8.00 z godz. 6.00


·         do godz. 19.00 z godz. 18.00,


W sytuacjach poważnych zagrożeń informację przesyłać na bieżąco według decyzji Szefa Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.


§ 5


Wykonanie Zarządzenia powierza się inspektorowi ds. OC w Urzędzie Miejskim  w  Sędziszowie Młp.


§ 6


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega niezwłocznemu wykonaniu.


                                                                                                                                                  


                                                                  Z upoważnienia Burmistrz Sędziszowa Młp.


                                                                         Z-ca Burmistrza Elżbieta Świniuch

Na skróty

Cookies

Strona korzysta z cookies, więcej w Polityce Prywatności