SYSTEM WCZESNEGO OSTRZEGANIA NA TERENIE GMINY SĘDZISZÓW MŁP.

Dodany: 14.01.2014 Zmieniany: 14.01.2014
A A A
W grudniu 2013 r. został zakończony kolejny etap modernizacji gminnego Systemu Wczesnego Ostrzegania polegający na zamontowaniu w pozostałych 9 jednostkach OSP tj.:


   W grudniu 2013 r. został zakończony kolejny etap modernizacji gminnego Systemu Wczesnego Ostrzegania polegający na zamontowaniu w pozostałych 9 jednostkach OSP tj.: OSP Będziemyśl, OSP Boreczek, OSP Cierpisz, OSP Kawęczyn Sędz., OSP Klęczany, OSP Ruda, OSP Szkodna, OSP Wolica Ługowa, OSP Wolica Piaskowa radiowego systemu włączania syren alarmowych. Koszt inwestycji to kwota 28.657,20 zł. Nowoczesny system służący do ostrzegania ludności o zagrożeniach oraz alarmowania jednostek OSP, którego budowę rozpoczął tutejszy Urząd w 2010 roku, jest jednym z istotnych elementów podnoszących poziom bezpieczeństwa mieszkańców naszej Gminy.
Funkcjonujący system to zespół urządzeń sterowanych drogą radiową służących do powiadamiania i alarmowania ludności o zagrożeniach, składający się ze stacjonarnego centrum sterowania usytuowanego w Urzędzie Miejskim w Sędziszowie Młp., punktów alarmowych zlokalizowanych w wytypowanych miejscach naszego miasta i gminy wyposażonych w 19 elektrycznych oraz 6 elektronicznych syren alarmowych z możliwością nadawania komunikatów głosowych.
    Do 2010 r. w ramach systemu SWO na terenie gminy Sędziszów Młp. funkcjonował  radiowy system włączania syren alarmowych składający się z trzech elektrycznych syren alarmowych zlokalizowanych na terenie Sędziszowa Młp. oraz elektrycznych syren alarmowych włączanych ręcznie, zlokalizowanych w sołectwach gminy Sędziszów Młp., a zarządzanych przez jednostki OSP oraz ww. stacja pomiarowa na rzece Budzisz.
  
W 2012 r. ze środków Gminy Sędziszów Młp. – w ramach rozbudowy gminnego systemu wczesnego ostrzegania - zainstalowano kolejną syrenę elektroniczną na budynku Posterunku Energetycznego ul. Węglowskiego w Sędziszowie Młp. oraz zmodernizowano 7 elektrycznych syren włączanych ręcznie zarządzanych przez OSP o moduł radiowego ich włączania. Wszystkie syreny administrowane przez jednostki OSP może drogą radiową uruchamiać również Państwowa Straż Pożarna w Ropczycach.

ROZMIESZCZENIE ELEMENTÓW RADIOWEGO
SYSTEMU OSTRZEGANIA  I ALARMOWANIA NA TERENIE GMINY SĘDZISZÓW MŁP.

 Syreny elektroniczne:

- Szkoła Podstawowa nr 3 Osiedle Młodych 20;
- Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ul. Tysiąclecia 12;
- Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej „Veolia” ul. Kolejowa 5;
- Oczyszczalnia Ścieków ul. Borkowska 65;
- Urząd Miejski ul. Rynek 10;
- Posterunek Energetyczny ul. Węglowskiego.

Syreny elektryczne:

- Stacja Uzdatniania Wody ul. Głowackiego 35
- Wytwórnia Filtrów ul. Fabryczna 4
- Gimnazjum w Sędziszowie Młp. ul. ks. Maciąga 3
- OSP Sędziszów Młp. - automatyczne powiadamianie SMS-em członków OSP; 

Syreny włączane radiowo usytuowane na budynkach Domów Ludowych i Domów Strażaka użytkowane przez OSP poszczególnych sołectw Gminy Sędziszów Młp.:

- OSP Będziemyśl,
- OSP Boreczek,
- OSP Borek Wielki, 
- OSP Czarna Sędz.,
- OSP Cierpisz,
- OSP Góra Ropczycka,
- OSP Kawęczyn Sędz.,
- OSP Klęczany,
- OSP Krzywa - automatyczne powiadamianie SMS-em członków OSP,
- OSP Ruda,
- OSP Zagorzyce Dolne,
- OSP Zagorzyce Górne,
- OSP Szkodna,
- OSP Wolica Ługowa,
- OSP Wolica Piaskowa.

Na skróty

Cookies

Strona korzysta z cookies, więcej w Polityce Prywatności