OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE

Dodany: 06.07.2015 Zmieniany: 06.07.2015
A A A
Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 10 mm do 20 mm, lokalnie do 25 mm, oraz porywami wiatru do 75 km/h. Lokalnie opady gradu.
Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 57
Nazwa biura IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie Zjawisko/stopień zagrożenia Burze z gradem/1 Obszar wojewodztwo podkarpackie Ważność (cz. urz.) od godz. 14:00 dnia 06.07.2015 do godz. 23:00 dnia
06.07.2015
Przebieg Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 10 mm do 20 mm, lokalnie do 25 mm, oraz porywami wiatru do 75 km/h. Lokalnie opady gradu.
Prawdopodobieństwo
wystąpienia zjawiska(%)
70%
Uwagi Do godz. 20:00 dnia 08.07.2015 obowiązuje Ostrzeżenie nr 56 o upałach wydane o godz. 07:09 dnia 03.07.2015.
Dyżurny synoptyk Anna Woźniak
Godzina i data wydania godz. 06:30 dnia 06.07.2015 SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: BURZE Z GRADEM/1 woj.podkarpackie od 14:00/06.07 do
23:00/06.07.2015 deszcz 10-20 mm, lok. do 25 mm, porywy 75 km/h RSO IMGW-PIB OSTRZEGA podkarpackie, burze z gradem po południu 06.07 i w nocy 06/07.07, opady deszczu 10-20 mm, lokalnie do 25 mm, porywy wiatru do 75 km/h.
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z poźn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źrodła informacji tj. IMGW-PIB.
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie
30-215 Krakow ul. Piotra Borowego 14
tel: 12-6398150, fax: 12-4251973
email: meteo.krakow@imgw.pl
www: www.imgw.pl

przekazała Z. Tabor
Na skróty

Cookies

Strona korzysta z cookies, więcej w Polityce Prywatności