ZASADY ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH

Dodany: 24.06.2013 Zmieniany: 25.06.2013
A A A
Przepisy znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, nakładają na wszystkich właścicieli nieruchomości obowiązek prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów.

Przepisy znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, nakładają na wszystkich właścicieli nieruchomości obowiązek prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów. Takie bowiem postępowanie z odpadami, zmniejsza ilość śmieci, które trafiają na składowiska oraz umożliwia odzyskanie surowców wtórnych. Prawidłowe prowadzenie zbiórki odpadów, to nie tylko czyste środowisko, ale także korzyści ekonomiczne związane z pozyskaniem surowców wtórnych.
Stosowane technologie nie pozwalają na odzysk lub przetworzenie wszystkich rodzajów odpadów, ważnym więc jest, aby w odpowiednich pojemnikach czy workach znalazły się właściwe frakcje odpadów.


Szczegółowe zasady zbiórki odpadów komunalnych w załączonej ulotce.

PLIKI

Na skróty

Cookies

Strona korzysta z cookies, więcej w Polityce Prywatności