Strefa płatnego parkowania zawieszona

Strefa płatnego parkowania zawieszona

Z dniem 08.04.2020 r. (środa) do odwołania zostaje zawieszona Strefa Płatnego Parkowania oraz pobieranie opłat za parkowanie w Rynku w Sędziszowie Małopolskim.

Informacja ZUS dla przedsiębiorców

Informacja ZUS dla przedsiębiorców

ZUS informuje przedsiębiorców, że mogązłożyć do ZUS wniosek o zwolnienie z opłacania składek za trzy miesiące - od 1 marca do 31 maja 2020 r. Zwolnienie dotyczy składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych.

Numery telefonów oraz adresy e-mail w Urzędzie Miejskim

Numery telefonów oraz adresy e-mail w Urzędzie Miejskim

W związku ze stanem epidemicznym i ograniczeniem przyjmowania stron przez Urząd Miejski w Sędziszowie Małopolskim kontakt z pracownikami jest możliwy telefonicznie lub drogą mailową.

Informacja dla przedsiębiorców

Informacja dla przedsiębiorców

W związku z sytuacją przypominamy przedsiębiorcom, że wniosek, w szczególności w zakresie daty rozpoczęcia, zawieszenia, wznowienia, zakończenia może być złożony w DOWOLNYM TERMINIE. Taki wniosek można złożyć także po ustaniu pandemii lub innych przeszkód tj. choroba.

Cookies

Strona korzysta z cookies, więcej w Polityce Prywatności