Złote Gody 2019

Złote Gody 2019

USC Sędziszów Młp. przypomina o procedurze przyznawania medali za długoletnie pożycie małżeńskie. Medale te nadaje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej w dowód uznania tym osobom, które przeżyły w jednym związku małżeńskim co najmniej 50 lat. Medal jest podziękowaniem dla wszystkich jubilatów za cierpliwość, wytrwałość i miłość.

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera do projektu

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera do projektu

Burmistrz Sędziszowa Małopolskiego ogłasza otwarty nabór partnera do projektu planowanego do dofinansowania w ramach środków pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, działanie 4.1 Zapobieganie i zwalczanie zagrożeń, typ 4 Zakup pojazdów specjalnych ochrony przeciwpożarowej, sprzętu i/lub zakup wyposażenia do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof lub poważnych awarii – wyłącznie dla potrzeb OSP nr RPPK.04.01.00-IZ.00-18-004/18.

IV Sesja Rady Miejskiej w Sędziszowie Małopolskim

IV Sesja Rady Miejskiej w Sędziszowie Małopolskim

IV Sesja Rady Miejskiej w Sędziszowie Małopolskim odbędzie się w dniu 25 stycznia 2019 r. (piątek) o godz. 15:00 w sali lustrzanej Domu Kultury w Sędziszowie Małopolskim.

Głosuj na projekt

Głosuj na projekt "Razem projektujemy osiedle naszych marzeń"

Stowarzyszenie Cosmex działające w Sędziszowie Małopolskim, zachęca do głosowania na projekt pn. RAZEM PROJEKTUJEMY OSIEDLE NASZYCH MARZEŃ, złożony do programu Tesco pn. „Decydujesz, pomagamy”.

Nowe hełmy dla OSP Wolica Ługowa

Nowe hełmy dla OSP Wolica Ługowa

Strażacy z OSP Wolica Ługowa otrzymali 6 nowych hełmów, które są niezbędnym wyposażeniem osobistym strażaków biorących udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych, a zwłaszcza podczas walki z ogniem w budynkach i innych obiektach. Całkowity koszt zakupu wyniósł 4320 zł, z czego 4000 zł zostało sfinansowane ze środków prewencyjnych PZU SA.

Cookies

Strona korzysta z cookies, więcej w Polityce Prywatności