Informacja OZE

Informacja OZE

Podpisano umowę w ramach projektu partnerskiego pn. „Rozwój OZE w Gminach: Grębów, Jasienica Rosielna, Majdan Królewski, Markowa, Niwiska, Ostrów i Sędziszów Małopolski" dla części: dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych”.

Nabór na stanowisko Instruktora - projekt Cyfrowa Gmina

Nabór na stanowisko Instruktora - projekt Cyfrowa Gmina

W związku z pozytywną decyzją o dofinansowaniu wniosku złożonego w konkursie grantowym w ramach projektu Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020. Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe kompetencje społeczeństwa działania 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych dot. realizacji projektu grantowego pn. ,,Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców gminy Sędziszów Małopolski.’’ Burmistrz Sędziszów Małopolski ogłasza nabór na stanowisko instruktora (2 osoby).

„Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Sędziszów Małopolski w wieku 60+ w roku 2018

„Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Sędziszów Małopolski w wieku 60+ w roku 2018

Burmistrz Sędziszowa Małopolskiego ogłasza konkurs ofert wraz z zaproszeniem do składania ofert na realizację programu polityki zdrowotnej pn. „Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Sędziszów Małopolski w wieku 60+ w roku 2018.

Wmurowano Kapsułę Czasu

Wmurowano Kapsułę Czasu

W fundamentach, na których stanie pomnik budowany z okazji 100 Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości, 178 września br. wmurowano Kapsułę Czasu. Włożono do niej okazjonalny list z nazwiskami władz państwa, naszej gminy oraz powiatu, radnymi miejskimi oraz proboszczami sędziszowskich parafii i klasztoru, aktualną gazetę, pieniądze, program obchodów rocznicy niepodległości, herb Sędziszowa Małopolskiego i pendrive z filmem promocyjnym miasta.

W GPSZOK nie będą przyjmowane odpady wielkogabarytowe od 15 do 29.09.2018 r.

W GPSZOK nie będą przyjmowane odpady wielkogabarytowe od 15 do 29.09.2018 r.

Urząd Miejski w Sędziszowie Małopolskim informuje, że w związku z wstrzymaniem przyjmowania odpadów wielkogabarytowych przez Zakład Zagospodarowania Odpadów w Kozodrzy, w/w odpady nie będą przyjmowane w Gminnym Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Sędziszowie Małopolskim przy ul. Fabrycznej w okresie od 15.09.2018 r do 29.09.2018 r.

Cookies

Strona korzysta z cookies, więcej w Polityce Prywatności