Informacja OZE

Informacja OZE

Podpisano umowę w ramach projektu partnerskiego pn. „Rozwój OZE w Gminach: Grębów, Jasienica Rosielna, Majdan Królewski, Markowa, Niwiska, Ostrów i Sędziszów Małopolski" dla części: dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych”.

Nabór na stanowisko Instruktora - projekt Cyfrowa Gmina

Nabór na stanowisko Instruktora - projekt Cyfrowa Gmina

W związku z pozytywną decyzją o dofinansowaniu wniosku złożonego w konkursie grantowym w ramach projektu Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020. Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe kompetencje społeczeństwa działania 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych dot. realizacji projektu grantowego pn. ,,Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców gminy Sędziszów Małopolski.’’ Burmistrz Sędziszów Małopolski ogłasza nabór na stanowisko instruktora (2 osoby).

Sędziszów Małopolski - Cyfrowa Gmina

Sędziszów Małopolski - Cyfrowa Gmina

Gmina Sędziszów Małopolski zawarła z Województwem Lubelskim umowę o powierzenie grantu, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej nr III Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych, na realizację mikro projektu pn. ,,Sędziszów Małopolski – Cyfrowa Gmina’’.

„Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Sędziszów Małopolski w wieku 60+ w roku 2018

„Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Sędziszów Małopolski w wieku 60+ w roku 2018

Burmistrz Sędziszowa Małopolskiego ogłasza konkurs ofert wraz z zaproszeniem do składania ofert na realizację programu polityki zdrowotnej pn. „Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Sędziszów Małopolski w wieku 60+ w roku 2018.

Wmurowano Kapsułę Czasu

Wmurowano Kapsułę Czasu

W fundamentach, na których stanie pomnik budowany z okazji 100 Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości, 178 września br. wmurowano Kapsułę Czasu. Włożono do niej okazjonalny list z nazwiskami władz państwa, naszej gminy oraz powiatu, radnymi miejskimi oraz proboszczami sędziszowskich parafii i klasztoru, aktualną gazetę, pieniądze, program obchodów rocznicy niepodległości, herb Sędziszowa Małopolskiego i pendrive z filmem promocyjnym miasta.

Cookies

Strona korzysta z cookies, więcej w Polityce Prywatności