Obwieszczenie o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych

Obwieszczenie o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych

Burmistrz Sędziszowa Małopolskiego podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 roku

Apel o pomoc

Apel o pomoc

NSZZ Solidarność Region Rzeszowski apeluje o pomoc.

Strefa płatnego parkowania zawieszona

Strefa płatnego parkowania zawieszona

Z dniem 08.04.2020 r. (środa) do odwołania zostaje zawieszona Strefa Płatnego Parkowania oraz pobieranie opłat za parkowanie w Rynku w Sędziszowie Małopolskim.

Informacja ZUS dla przedsiębiorców

Informacja ZUS dla przedsiębiorców

ZUS informuje przedsiębiorców, że mogązłożyć do ZUS wniosek o zwolnienie z opłacania składek za trzy miesiące - od 1 marca do 31 maja 2020 r. Zwolnienie dotyczy składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych.

Numery telefonów oraz adresy e-mail w Urzędzie Miejskim

Numery telefonów oraz adresy e-mail w Urzędzie Miejskim

W związku ze stanem epidemicznym i ograniczeniem przyjmowania stron przez Urząd Miejski w Sędziszowie Małopolskim kontakt z pracownikami jest możliwy telefonicznie lub drogą mailową.

Cookies

Strona korzysta z cookies, więcej w Polityce Prywatności