LGD zachęca do składania wniosków

LGD zachęca do składania wniosków

Lokalna Grupa Działania Partnerstwo 5 Gmin informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zawody wędkarskie

Zawody wędkarskie

28 lipca br. na zbiorniku wodnych w Cierpiszu odbędą się XVII Zawody Wędkarskie o Puchar Burmistrza Sędziszowa Małopolskiego.

Zmarł Eugeniusz Alberski

Zmarł Eugeniusz Alberski

18 lipca 2018 r. zmarł wieloletni prezes zarządu Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polski Gminy Sędziszów Małopolski. Eugeniusz Alberski był prezesem gminnym przez 38 lat, do śmierci sprawował funkcję prezesa sędziszowskiej jednostki OSP.

Zapisz się na Rodzinny Rajd Rowerowy

Zapisz się na Rodzinny Rajd Rowerowy

Kolejna, już szósta, edycja Rodzinnego Rajdu Rowerowego odbędzie się 12 sierpnia 2018 r. Zapraszamy do udziału wszystkich chętnych, niezależnie od wieku.

Gminne Święto Chleba w Parku Buczyna w Górze Ropczyckiej

Gminne Święto Chleba w Parku Buczyna w Górze Ropczyckiej

Operacja pn. „Gminne Święto Chleba w Parku Buczyna w Górze Ropczyckiej” współfinansowana jest ze środków Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w ramach Planu operacyjnego na lata 2018-2019. Głównym celem projektu jest realizacja działania 11 KSOW: aktywizacja mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw służących włączeniu społecznemu, w szczególności osób starszych młodzieży, niepełnosprawnych, mniejszości narodowych i innych osób wykluczonych społecznie.

Cookies

Strona korzysta z cookies, więcej w Polityce Prywatności