Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

Dodany: 21.09.2021 Zmieniany: 07.03.2023 Zamieścił: Anna Olech
A A A
Od 1 lipca 2021 r. jest obowiązek składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków dotyczących źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych.
 
Właściciel oraz zarządca budynku lub lokalu, który jest zasilany przez źródło ciepła lub spalania paliw do 1 MW, składa do burmistrza deklarację. Zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 554), złożenie deklaracji jest obowiązkowe.
Termin złożenia deklaracji:
  • 12 miesięcy w przypadku źródeł ciepła lub spalania paliw eksploatowanych przed 1 lipca 2021 r. 
  • 14 dni w przypadku źródeł ciepła lub spalania paliw uruchomionych po 1 lipca 2021 r.
Deklaracje można składać:
  • w formie elektronicznej na stronie internetowej www.zone.gunb.gov.pl
  • w formie papierowej - wypełniony dokument można wysłać listem albo złożyć osobiście w Urzędzie Miejskim w Sędziszowie Małopolskim, ul. Rynek 1, 39-120 Sędziszów Małopolski
 
Formularze deklaracji dostępne są pod adresem:

-formularz A budynki i lokale mieszkalne


-formularz B budynki i lokale niemieszkalne
 
Więcej informacji na stronie internetowej Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego:
 https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq

PLIKI

Na skróty

Cookies

Strona korzysta z cookies, więcej w Polityce Prywatności