Czyste Powietrze

Dodany: 01.07.2021 Zmieniany: 25.01.2022 Zamieścił: Anna Olech
A A A
Celem programu „Czyste Powietrze” – który nadzoruje Ministerstwo Klimatu i Środowiska a wdraża go Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wraz z szesnastoma funduszami wojewódzkimi – jest rozwiązanie największego problemu dotyczącego smogu w Polsce, czyli doprowadzenie do wymiany starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych, żeby efektywnie zarządzać energią. Na te działania przeznaczono 103 mld zł na lata 2018-2029.
 
25 stycznia 2022 r. – rozpoczyna się nabór wniosków do trzeciej części programu, gdzie przewidziano nawet 69 tys. zł maksymalnej dotacji przy 90% kosztów kwalifikowanych. Przeciętny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w tym przypadku wyniesie do 900 zł (gospodarstwa wieloosobowe) lub do 1260 zł (gospodarstwa jednoosobowe). Ale alternatywą do dochodowego kryterium kwalifikowalności będzie też ustalone prawo do otrzymywania przez wnioskodawcę zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego. Liczbę transz rozliczeń i wypłat dotacji dla najwyższego poziomu dofinasowania zwiększono do pięciu (z trzech obowiązujących w pozostałych częściach). Najwyższy poziom dofinansowania nie będzie dostępny w ścieżce bankowej, czyli Kredycie Czyste Powietrze dostępnym w przypadku pierwszej i drugiej części programu.

Informujemy, że Gmina Sędziszów Małopolski podpisała Porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, w ramach którego uruchomiono punkt konsultacyjno-informacyjny Programu Czyste Powietrze.
Pracownicy Punktu udzielają informacji o  Programie Czyste Powietrze osobom zainteresowanym złożeniem Wniosku o dofinansowanie oraz pomagają przy wypełnianiu wniosków i kompletowaniu dokumentów.

Obsługa mieszkańców odbywa się w budynku administracyjnym  Warmet  na parterze w pok. nr 4 i 5   ul. Rynek 10, 39-120 Sędziszów Małopolski od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu lub telefonicznie 17/ 745 36 33, 17/ 745 36  36.
Wersja papierowa materiałów informacyjno-promocyjnych dostępna w punkcie konsultacyjno-informacyjnym Programu Czyste Powietrze.
Więcej szczegółów na temat Programu Czyste Powietrze znajdą Państwo na stronie www.czystepowietrze.gov.pl

PLIKI

ZDJĘCIA

Na skróty

Cookies

Strona korzysta z cookies, więcej w Polityce Prywatności