Fundusz Dróg Samorządowych

Dodany: 15.07.2020 Zmieniany: 16.07.2020 Zamieścił: Anna Olech
A A A
4 grudnia 2018 roku weszła w życie ustawa z dnia 23 października 2018 roku o Funduszu Dróg Samorządowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2161).
Fundusz Dróg Samorządowych (dalej jako Fundusz) jest następcą rządowego Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 i stanowi, począwszy od roku 2019, instrument rządowego wsparcia finansowego dla gmin i powiatów w obszarze infrastruktury drogowej.
 
 
Przebudowa drogi gminnej nr 107641 R - ulica Solidarności w Sędziszowie Małopolskim
Długość drogi -  245 mb
Koszt całkowity  -  520 878,08 zł
Wartość przyznanego dofinansowania – 403 848,00 zł
 


 
Budowa drogi gminnej – połączenia komunikacyjnego ul. prof. St. Kota z ul. Jana Pawła II, budowa oświetlenia i odwodnienia, przebudowa sieci gazowej, zabezpieczenie linii telekomunikacyjnej i elektrycznej w Sędziszowie Małopolskim
Długość drogi – 109 mb
Koszt całkowity – 399.980,06 zł
Wartość przyznanego dofinansowania – 231.406,00 zł
 
 
Budowa i rozbudowa dróg gminnych w obrębie ulic Wspólnej i Wesołej w Sędziszowie Małopolskim
Długość drogi – 1.337 mb
Koszt całkowity – 4.869.001,01 zł
Wartość przyznanego dofinansowania – 3.149.236,00 zł
 
 
Budowa ulicy 1KZ, rozbudowa ulicy M. Konopnickiej i Armii Krajowej w Sędziszowie Małopolskim (postępowanie przetargowe w trakcie)
Długość drogi – 741 mb
Koszt całkowity wg wniosku – 15 189 287,47 zł
Wartość przyznanego dofinansowania – 8 832 649,00 zł
Na skróty

Cookies

Strona korzysta z cookies, więcej w Polityce Prywatności