Dodany: 18.03.2005 Zmieniany: 07.01.2009
A A A

Znaczna część budżetu gminy przeznaczona jest rokrocznie na inwestycje oświatowe. Od początku lat 90-tych oddano do użytku wiele nowych obiektów szkolnych: SP Nr 3 w Sędziszowie Młp. - 1992 r., SP w Klęczanach - 1996 r., SP w Zagorzycach Górnych - 1998 r., Gimnazjum w Zagorzycach Górnych - 2000 r., sala gimnastyczna w Gimnazjum w Zagorzycach Górnych - 2002 r., SP w Czarnej Sędz. - 2002 r., sala gimnastyczna w SP Góra Ropczycka - 2003 r., sala gimnastyczna w SP Wolica Piaskowa - 2004 r., kapitalny remont SP w Będziemyślu - 2007 r., hala sportowa przy Gimnazjum w Sędziszowie Młp. Większość obiektów oświatowych zostało poddanych gruntownym remontom i rozbudowom, najważniejsze z nich to: rozbudowa SP w Będziemyślu - 2001 r., dobudowa jednego piętra w SP Nr 3 w Sędziszowie Młp.- 2001 r., nadbudowa Gimnazjum w Sędziszowie Młp.- 2001 r.
Realizowane są dalsze inwestycje w tym m.in. budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Borku Wielkim.

Dodany: 17.03.2005 Zmieniany: 08.01.2009
A A A

W roku 1996 została oddana do użytku stacja uzdatniania wody dla miasta i okolicznych miejscowości. Obecnie kończy się wodociągowanie gminy, w ostatnich latach sieć wodociągową wybudowano w: Wolicy Piaskowej, Wolicy Ługowej, Borku Wielkim, Czarnej Sędz., Boreczku, Cierpiszu, Zagorzycach i Rudzie. Do realizacji pozostaje jedynie sieć wodociągowa w miejscowości Szkodna dla której opracowywana jest dokumentacja techniczna, rozpoczęcie budowy nastąpi w 2009 roku. Rokrocznie spore środki przeznaczane są na inwestycje drogowe. Największe z nich to zakończone w ostatnich latach: budowa ul. Kroczki wraz z mostem na rzece Budzisz, ul. Rędziny i ul. Sportowej  prowadzącej do stadionu KS Lechia, budowa ulicy Cichej, ul. Piaskowej, ul. Wyszyńskiego, ul. Piekarskiej, ul. Ogrodowej, ul. Lipowa, ul. Św. Franciszka, ul. Św. Barbary, ul. Św. Klary, ul. ks.Sapeckiego, Al. 1000-lecia. Zmodernizowano szereg dróg gminnych m.in. w: Wolicy Ługowej,  Wolicy Piaskowej,  Boreczku, Będziemyślu, Czarnej Sędz., Górze Ropczyckiej, Zagórzycach, Szkodnej. Sukcesywnie przebudowywane są chodniki.  Władze samorządowe dostrzegają potrzebę kontynuacji budowy tzw. obwodnicy północnej. Corocznie Gmina partycypuje w kosztach odnowy dróg, chodników powiatowych i wojewódzkich.

Dodany: 17.03.2005 Zmieniany: 08.01.2009
A A A

Tradycyjnie spora część budżetu gminy przeznaczana jest na istotne dla mieszkańców inwestycje. Obecnie priorytetową sprawą jest budowa kanalizacji sanitarnej. Prace w tym zakresie prowadzone są od roku 2000. W chwili obecnej zakończono zadania obejmujące modernizacje sieci kanalizacji miejskiej, rozbudowę oczyszczalni ścieków w Sędziszowie Młp.(co pozwoli na przejęcie ścieków sanitarnych z 90% terenu gminy Sędziszów Młp.), oraz budowę kanalizacji sanitarnej w Górze Ropczyckiej, Wolicy Ługowej i Wolicy Piaskowej. W fazie projektowej jest realizacja sieci kanalizacyjnej dla sołectw Kawęczyn, Krzywa i Borek Wielki, sama budowa w tych miejscowościach planowana jest na lata 2009-2011.

Dodany: 17.03.2005 Zmieniany: 08.01.2009
A A A

W 2002 roku oddano do użytku halę widowiskowo - sportową przy LO. Inwestycja była finansowana wspólnie przez władze powiatowe i gminne. Obiekt o wymiarach 44m x 24m, powierzchni 1700 m2  pozwala rozgrywać mecze w piłce ręcznej, siatkówce, koszykówce, tenisie i innych dyscyplinach. Opuszczane parawany dzielą halę na trzy części, dzięki czemu mogą z niej korzystać jednocześnie trzy grupy.  Na co dzień w hali ćwiczą uczniowie LO i SP nr 3. Popołudniami i wieczorami korzystają z niej mieszkańcy gminy, uczestnicząc w rozgrywkach drużyn amatorskich.
W 2008 roku zakończono budowę następnej hali widowiskowo-sportowej, tym razem przy Gimnazjum w Sędziszowie Młp. Obiekt ten o wymiarach 37 m x24 m powierzchni 1700 m2 wraz z dwoma salami treningowymi o pow. 100 m2 i 70 m2, służy uczniom tutejszego gimnazjum do zajęć lekcyjnych oraz do współzawodnictwa międzyszkolnego. Ponad to w hali organizowane są treningi i siatkarskie mecze ligowe KS PATRIA.

Dodany: 17.03.2005 Zmieniany: 11.05.2007
A A A

Chlubą sędziszowskiego samorządu jest budowany od początku lat 90-tych Szpital im. Ojca Pio wraz z przychodnią rejonową. Inwestycja ta finansowana wyłącznie z budżetu gminnego została przekazana do użytkowana przez ZOZ Ropczyce. Obecnie mieści się w nim Oddział Chorób Wewnętrznych, Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy, Niepubliczny ZOZ "Asklepios" z Rzeszowa oraz Przychodnia Zdrowia z gabinetami lekarzy różnych specjalności. Obiekt ten przy wsparciu środków UE jest ciągle modernizowany i unowocześniany.

Na skróty

Cookies

Strona korzysta z cookies, więcej w Polityce Prywatności