Dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Sędziszów Młp. – Zagorzyce - Wielopole

Dodany: 23.05.2008 Zmieniany: 23.05.2008
A A A
1.


 Nazwa inwestycji


Dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Sędziszów Młp.  – Zagorzyce - Wielopole


2.


Zakres inwestycji


Łącznie w latach 2007-2008 ma być przebudowane 12,4 km drogi powiatowej oraz 5 przepustów.


3.


Wartość


Udział Gminy Sędziszów Młp.: 267 564,00 zł.


 


 


 


 


4.


Wykonawca


Podkarpacki Holding Budowy Dróg „DROGBUD” 38-100 Strzyżów, ul.1 Maja 42


5.


Czas realizacji


2007-2008


6.


Inwestor


Starostwo Powiatowe w Ropczycach

Remont drogi gminnej Będziemyśl – Szkoła

Dodany: 21.05.2008 Zmieniany: 21.05.2008
A A A
1.


 Nazwa inwestycji


Remont drogi gminnej Będziemyśl – Szkoła


2.


Zakres inwestycji


Remont 825 mb drogi gminnej Będziemyśl –Szkoła w technologii bitumicznej


3.


Wartość


145 178,51 zł.


 


 


 


 


 


4.


Wykonawca


PPRD „DROGBUD”, Sp. z o.o., Rudna Mała 17A, Głogów Małopolski


5.


Czas realizacji


24.08.2007r. - 30.09.2007 r.


6.


Inwestor


Gmina Sędziszów Małopolski, ulica Rynek 1, 39-120 Sędziszów Małopolski

Dofinansowanie likwidacji osuwiska w Szkodnej przy drodze powiatowej

Dodany: 21.05.2008 Zmieniany: 21.05.2008
A A A
1.


 Nazwa inwestycji


Dofinansowanie likwidacji osuwiska w Szkodnej przy drodze powiatowej


2.


Zakres inwestycji


Roboty ziemne, odwodnienie korpusu drogowego


3.


Wartość


Udział Gminy Sędziszów Młp.: 74 064,00 zł.


 


 


 


 


4.


Wykonawca


Podkarpacki Holding Budowy Dróg „DROGBUD” 38-100 Strzyżów, ul.1 Maja 42


5.


Czas realizacji


28.09.2007r.- 15.11.2007r.


6.


Inwestor


Starostwo Powiatowe w Ropczycach

Remont drogi gminnej Zagorzyce – Wąwozy

Dodany: 21.05.2008 Zmieniany: 21.05.2008
A A A
1.


 Nazwa inwestycji


Remont drogi gminnej Zagorzyce – Wąwozy


2.


Zakres inwestycji


Remont drogi gminnej Zagorzyce – Wąwozy na odcinku 1,2 km w technologii bitumicznej


3.


Wartość


136 108,08 zł.


 


 


 


 


4.


Wykonawca


Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe SA, ul. Drogowców 1, Dębica


5.


Czas realizacji


24.08.2007r. - 30.09.2007 r.


6.


Inwestor


Gmina Sędziszów Małopolski, ulica Rynek 1, 39-120 Sędziszów Małopolski

Remont drogi gminnej Szkodna – Budy

Dodany: 21.05.2008 Zmieniany: 21.05.2008
A A A
1.


 Nazwa inwestycji


Remont drogi gminnej Szkodna – Budy


2.


Zakres inwestycji


Remont drogi gminnej Szkodna-Budy na odcinku 1150mb w technologii bitumicznej


3.


Wartość


159 710,32 zł.


 


 


 


4.


Wykonawca


Skanska SA, ul. Gen. Zajączka 9, Warszawa


5.


Czas realizacji


24.08.2007r. - 30.09.2007r.


6.


Inwestor


Gmina Sędziszów Małopolski, ulica Rynek 1, 39-120 Sędziszów Małopolski

Remont chodników przy drogach powiatowych

Dodany: 21.05.2008 Zmieniany: 21.05.2008
A A A
1.


 Nazwa inwestycji


Remont chodników przy drogach powiatowych


2.


Zakres inwestycji


Remont chodników przy ulicach powiatowych:


ul. 3-go Maja 250 mb


ul. Partyzantów 150 mb


3.


Wartość


99 994,00 zł.


 


 


 


 


4.


Wykonawca


PGKiM Sp. z o.o. w Sędziszowie Małopolskim


5.


Czas realizacji


19.11.2007 r. - 31.12.2007 r.


6.


Inwestor


Gmina Sędziszów Małopolski, ulica Rynek 1, 39-120 Sędziszów Małopolski

Remont ulicy Słonecznej w Sędziszowie Małopolskim

Dodany: 21.05.2008 Zmieniany: 23.05.2008
A A A1.


 Nazwa inwestycji


Remont ulicy Słonecznej w Sędziszowie Małopolskim


2.


Zakres inwestycji


Wykonanie nawierzchni z masy bitumicznej na długości 700 mb


3.


Wartość


112 004,27 zł.


 


 


 


4.


Wykonawca


DROGBUD Sp. z o.o., Rudna Mała 17a


5.


Czas realizacji


30.04.2007r. – 31.05.2007r.


6.


Inwestor


Gmina Sędziszów Małopolski, ulica Rynek 1, 39-120 Sędziszów Małopolski

ZDJĘCIA

Remont ulicy Działkowej w Sędziszowie Małopolskim

Dodany: 21.05.2008 Zmieniany: 21.05.2008
A A A
1.


 Nazwa inwestycji


Remont ulicy Działkowej w Sędziszowie Małopolskim


2.


Zakres inwestycji


Wykonanie nawierzchni z masy bitumicznej na długości 450 mb


3.


Wartość


79 568,40 zł.


 


 


 


4.


Wykonawca


Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe SA, ul. Drogowców 1, 39-200 Dębica


5.


Czas realizacji


30.04.2007r. – 31.05.2007r.


6.


Inwestor


Gmina Sędziszów Małopolski, ulica Rynek 1, 39-120 Sędziszów Małopolski

Remont drogi gminnej Wolica Piaskowa – Wisy

Dodany: 21.05.2008 Zmieniany: 21.05.2008
A A A
1.


 Nazwa inwestycji


Remont drogi gminnej Wolica Piaskowa – Wisy


2.


Zakres inwestycji


Remont drogi gminnej Wolica Piaskowa – Wisy na długości odcinka 400 mb, nawierzchnia z masy mineralno-asfaltowej szer. 4 m + pobocza z gruntu.


3.


Wartość


79 136,03 zł.


 


 


 


4.


Wykonawca


MOLTER Sp. z o.o., Rudna Mała 47b


5.


Czas realizacji


14.05.2007 r. – 30.06.2007 r.


6.


Inwestor


Gmina Sędziszów Małopolski, ulica Rynek 1, 39-120 Sędziszów Małopolski

Remont drogi gminnej Klęczany - Majdan

Dodany: 21.05.2008 Zmieniany: 21.05.2008
A A A
1.


 Nazwa inwestycji


Remont drogi gminnej Klęczany - Majdan


2.


Zakres inwestycji


Remont drogi na długości 455 mb


3.


Wartość


91 064,83 zł.


 


 


 


 


4.


Wykonawca


MOLTER Sp. z o.o., Rudna Mała 47b


5.


Czas realizacji


14.05.2007r. – 30.06.2007r.


6.


Inwestor


Gmina Sędziszów Małopolski, ulica Rynek 1, 39-120 Sędziszów Małopolski

Remont drogi gminnej Czarna Sędziszowska – Podkościele

Dodany: 21.05.2008 Zmieniany: 21.05.2008
A A A
1.


 Nazwa inwestycji


Remont drogi gminnej Czarna Sędziszowska – Podkościele


2.


Zakres inwestycji


Remont drogi na długości 292 mb


3.


Wartość


75 800,83 zł.


 


 


 


4.


Wykonawca


DROGBUD Sp. z o.o., Rudna Mała 17a


5.


Czas realizacji


14.05.2007r. – 30.06.2007r.


6.


Inwestor


Gmina Sędziszów Małopolski, ulica Rynek 1, 39-120 Sędziszów Małopolski

Przebudowa ulicy Piekarskiej w Sędziszowie Małopolskim

Dodany: 21.05.2008 Zmieniany: 21.05.2008
A A A
1.


 Nazwa inwestycji


Przebudowa ulicy Piekarskiej w Sędziszowie Małopolskim


2.


Zakres inwestycji


Wykonanie kanalizacji deszczowej na długości 390 mb, wymiana sieci wodociągowej na długości 290 mb oraz roboty drogowe na długości 350 mb


3.


Wartość


996 485,21 zł.


 


 


 


4.


Wykonawca


DROGBUD Sp. z o.o., Rudna Mała 17a


5.


Czas realizacji


 28.08.2007r. r. – 30.10.2007r. 


6.


Inwestor


Gmina Sędziszów Małopolski, ulica Rynek 1, 39-120 Sędziszów Małopolski

Budowa kanalizacji deszczowej na ulicy Św. Barbary w Sędziszowie Małopolskim

Dodany: 21.05.2008 Zmieniany: 21.05.2008
A A A
1.


 Nazwa inwestycji


Budowa kanalizacji deszczowej na ulicy Św. Barbary w Sędziszowie Małopolskim


2.


Zakres inwestycji


Wykonanie robót budowlanych kanalizacji deszczowej na długości 130 mb


3.


Wartość


47 693,96 zł.


 


 


 


4.


Wykonawca


Instalatorstwo Sanitarne, Grzewcze, Gazowe – Krzysztof Kluza, Bukowiec 100A, Kolbuszowa


5.


Czas realizacji


08.06.2007r. – 30.06.2007r.


6.


Inwestor


Gmina Sędziszów Małopolski, ulica Rynek 1, 39-120 Sędziszów Małopolski

Remont drogi gminnej Borek Wielki – Grobla

Dodany: 21.05.2008 Zmieniany: 21.05.2008
A A A
1.


 Nazwa inwestycji


Remont drogi gminnej Borek Wielki – Grobla


2.


Zakres inwestycji


Remont drogi na długości 550 mb. Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumiczno – asfaltowych


3.


Wartość


85 711,01 zł.


 


 


 


4.


Wykonawca


PDM S.A., ul. Drogowców 1, 39-200 Dębica


5.


Czas realizacji


24.08.2007r. – 30.09.2007r.


6.


Inwestor


Gmina Sędziszów Małopolski, ulica Rynek 1, 39-120 Sędziszów Małopolski

Budowa mostu przez potok „Budzisz” w m. Zagorzyce w ciągu drogi gminnej wraz z przebudową dojazdów i robotami towarzyszącymi

Dodany: 21.05.2008 Zmieniany: 23.05.2008
A A A
1.


 Nazwa inwestycji


Budowa mostu przez potok „Budzisz” w m. Zagorzyce w ciągu drogi gminnej wraz z przebudową dojazdów i robotami towarzyszącymi


2.


Zakres inwestycji


Wykonanie podpór, pomostu, dojazdów do mostu, regulacja oraz umocnienie potoku (całkowita długość mostu 17,60 mb)


3.


Wartość


360 663,95 zł.


 


 


 


4.


Wykonawca


REMOST Józef Siry, ul. Jasna 20, 39-200 Dębica


5.


Czas realizacji


25.07.2007r. – 31.10.2007r.


6.


Inwestor


Gmina Sędziszów Małopolski, ulica Rynek 1, 39-120 Sędziszów Małopolski

ZDJĘCIA

Remont drogi gminnej Krzywa- Pańskie

Dodany: 21.05.2008 Zmieniany: 21.05.2008
A A A
1.


 Nazwa inwestycji


Remont drogi gminnej Krzywa- Pańskie


2.


Zakres inwestycji


Remont drogi na długości 270 mb. Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych


3.


Wartość


118 370,50 zł.


 


 


 


4.


Wykonawca


MPDiM Sp. z o.o., ul. Rejtana 6, Rzeszów


5.


Czas realizacji


24.08.2007r. – 05.10.2007r.


6.


Inwestor


Gmina Sędziszów Małopolski, ulica Rynek 1, 39-120 Sędziszów Małopolski

Remont drogi gminnej Klęczany (poprzeczna)

Dodany: 21.05.2008 Zmieniany: 21.05.2008
A A A
1.


 Nazwa inwestycji


Remont drogi gminnej Klęczany (poprzeczna)


2.


Zakres inwestycji


Wykonanie nawierzchni w ilości 200 mb w technologii bitumicznej


3.


Wartość


39 369,40 zł.


 


 


 


4.


Wykonawca


MPDiM Sp. z o.o., ul. Rejtana 6, 35-310 Rzeszów


5.


Czas realizacji


24.08.2007r. – 30.09.2007r.


6.


Inwestor


Gmina Sędziszów Małopolski, ulica Rynek 1, 39-120 Sędziszów Małopolski

Remont drogi gminnej Czarna Sędziszowska- Piekło- Boreczek

Dodany: 21.05.2008 Zmieniany: 21.05.2008
A A A
1.


 Nazwa inwestycji


Remont drogi gminnej Czarna Sędziszowska- Piekło- Boreczek


2.


Zakres inwestycji


Wykonanie nawierzchni w ilości 400 mb w technologii bitumicznej


3.


Wartość


67 710,00 zł.


 


 


 


4.


Wykonawca


MOLTER Sp. z o.o., Rudna Mała 47b


5.


Czas realizacji


17.12.2007r. -31.12.2007r.


6.


Inwestor


Gmina Sędziszów Małopolski, ulica Rynek 1, 39-120 Sędziszów Małopolski

Remont drogi gminnej w Wolicy Ługowej

Dodany: 21.05.2008 Zmieniany: 21.05.2008
A A A
1.


 Nazwa inwestycji


Remont drogi gminnej w Wolicy Ługowej


2.


Zakres inwestycji


Remont drogi gminnej na długości 350 mb. Wykonanie nawierzchni w technologii bitumicznej


3.


Wartość


211 489,21 zł.


 


 


 


4.


Wykonawca


MPDiM Sp. z o.o., ul. Rejtana 6, Rzeszów


5.


Czas realizacji


07.11.2007r. – 30.11.2007r.


6.


Inwestor


Gmina Sędziszów Małopolski, ulica Rynek 1, 39-120 Sędziszów Małopolski

Przebudowa z rozbudową drogi gminnej Zagorzyce – Działy

Dodany: 21.05.2008 Zmieniany: 23.05.2008
A A A
1.


 Nazwa inwestycji


Przebudowa z rozbudową drogi gminnej Zagorzyce – Działy


2.


Zakres inwestycji


Wykonanie nawierzchni w ilości 602 metrów w technologii bitumicznej oraz umocnienie rowów


3.


Wartość


1 271 245,67 zł.


 


 


 


 


4.


Wykonawca


MPDiM Sp. z o.o., ul. Rejtana 6, 35-310 Rzeszów


5.


Czas realizacji


19.10.2006r. – 30.06.2007r.


6.


Inwestor


Gmina Sędziszów Małopolski, ulica Rynek 1, 39-120 Sędziszów Małopolski

ZDJĘCIA

Na skróty

Cookies

Strona korzysta z cookies, więcej w Polityce Prywatności