Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1351 R (ul. J. Piłsudzkiego)

Dodany: 08.12.2008 Zmieniany: 08.12.2008
A A A1.


 Nazwa inwestycji


Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1351 R (ul. J. Piłsudzkiego)


2.


Zakres inwestycji


Wymiana nawierzchni chodnika z płyt chodnikowych 50x50 na kostkę brukową


3.


Wartość


66 116,31 zł


Inwestycja prowadzona jest przez Starostwo Powiatowe w Ropczycach
i dofinansowane w wysokości 50 % przez Gminę Sędziszów Młp.


4.


Wykonawca


Firma Budowlana "Drogowiec" Józef Paszko, ul. Piłsudskiego 16, 39-200 Dębica


5.


Czas realizacji


27.10.2008 r. – 15.12.2008 r.


6.


Inwestor


Gmina Sędziszów Małopolski, ulica Rynek 1, 39-120 Sędziszów Małopolski

ZDJĘCIA

Przebudowa drogi gminnej w Górze Ropczyckiej

Dodany: 08.12.2008 Zmieniany: 08.12.2008
A A A1.


 Nazwa inwestycji


Przebudowa drogi gminnej w Górze Ropczyckiej


2.


Zakres inwestycji


Wykonanie podbudowy i nawierzchni z masy bitumicznej na dł. 220 mb. Dodatkowo wykonano odwodnienie liniowe i zabezpieczenie skarpy.


3.


Wartość


69 886,31 zł


 


4.


Wykonawca


Podkarpackie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROGBUD” Sp. z o.o. Rudna Mała 17 a


5.


Czas realizacji


01.10.2008 r. – 16.10.2008 r.


6.


Inwestor


Gmina Sędziszów Małopolski, ulica Rynek 1, 39-120 Sędziszów Małopolski

ZDJĘCIA

Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1354 R (ul. M. Konopnickiej)

Dodany: 08.12.2008 Zmieniany: 16.12.2008
A A A1.


 Nazwa inwestycji


Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1354 R (ul. M. Konopnickiej)


2.


Zakres inwestycji


Wymiana nawierzchni chodnika z płyt chodnikowych 50x50 na kostkę brukową


3.


Wartość


56 508,08 zł


Inwestycja prowadzona jest przez Starostwo Powiatowe w Ropczycach
i dofinansowane w wysokości 50 % przez Gminę Sędziszów Młp.


4.


Wykonawca


Firma Budowlana "Drogowiec" Józef Paszko, ul. Piłsudskiego 16, 39-200 Dębica


5.


Czas realizacji


27.10.2008 r. – 15.12.2008 r.


6.


Inwestor


Gmina Sędziszów Małopolski, ulica Rynek 1, 39-120 Sędziszów Małopolski

ZDJĘCIA

Remont drogi gminnej Zagorzyce - Ochałówka

Dodany: 25.11.2008 Zmieniany: 01.12.2008
A A A1.


 Nazwa inwestycji


Remont drogi gminnej Zagorzyce - Ochałówka


2.


Zakres inwestycji


Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu drogi gminnej na długości 550 mb 


3.


Wartość


135 635,32 zł


 


4.


Wykonawca


POLDIM DĘBICA Spółka Akcyjna, 39-200 Dębica, ul. Drogowców 1


5.


Czas realizacji


04.09.2008 r. -31.10.2008 r.


6.


Inwestor


Gmina Sędziszów Małopolski, ulica Rynek 1, 39-120 Sędziszów Małopolski


 

Przebudowa drogi gminnej Zagorzyce - Rogówka

Dodany: 25.11.2008 Zmieniany: 16.12.2008
A A A1.


 Nazwa inwestycji


Przebudowa drogi gminnej Zagorzyce - Rogówka


2.


Zakres inwestycji


Wykonanie przebudowy drogi gminnej Zagorzyce Górne – Rogówka. Długość odcinka drogi – 380 mb


3.


Wartość


80 773,44 zł


 


4.


Wykonawca


Podkarpackie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROGBUD”  Sp. z o.o., 36-060 Głogów Małopolski, Rudna Mała 17 A


5.


Czas realizacji


01.09.2008 r. -30.09.2008 r.


6.


Inwestor


Gmina Sędziszów Małopolski, ulica Rynek 1, 39-120 Sędziszów Małopolski


 

ZDJĘCIA

Przebudowa chodnika przy ulicy Solidarności w Sędziszowie Młp.

Dodany: 25.11.2008 Zmieniany: 01.12.2008
A A A1.


 Nazwa inwestycji


Przebudowa chodnika przy ulicy Solidarności w Sędziszowie Młp.


2.


Zakres inwestycji


Przebudowa chodnika na długości 145 mb polegająca na wymianie płytek chodnikowych betonowych na kostkę brukową wraz z krawężnikami i obrzeżami


3.


Wartość


54 369,84 zł


 


4.


Wykonawca


PGKiM Sędziszów Młp.


5.


Czas realizacji


25.09.2008 r. – 15.11.2008 r.


6.


Inwestor


Gmina Sędziszów Małopolski, ulica Rynek 1, 39-120 Sędziszów Małopolski


 

Przebudowa węzła drogowego Rędziny – Wschód w Sędziszowie Małopolskim; budowa ulicy ks. Sapeckiego ”

Dodany: 25.11.2008 Zmieniany: 01.12.2008
A A A1.


 Nazwa inwestycji


Przebudowa węzła drogowego Rędziny – Wschód w Sędziszowie Małopolskim; budowa ulicy ks. Sapeckiego ”


2.


Zakres inwestycji


Budowa ulicy ks. Sapeckiego na osiedlu Rędziny-Wschód w Sędziszowie Małopolskim na długości 200 mb oraz chodników z kostki brukowej - 232 m2.


3.


Wartość


275 177,37 zł


 


4.


Wykonawca


Podkarpackie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROGBUD”  Sp. z o.o., 36-060 Głogów Małopolski, Rudna Mała 17 A


5.


Czas realizacji


01.09.2008 r. - 15.10.2008 r.


6.


Inwestor


Gmina Sędziszów Małopolski, ulica Rynek 1, 39-120 Sędziszów Małopolski


 

ZDJĘCIA

Przebudowa drogi gminnej Wolica Piaskowa -Potok

Dodany: 25.11.2008 Zmieniany: 01.12.2008
A A A1.


 Nazwa inwestycji


Przebudowa drogi gminnej Wolica Piaskowa -Potok


2.


Zakres inwestycji


Wykonanie podbudowy tłuczniowej i nawierzchni bitumicznej na odcinku 510 mb


3.


Wartość


136 815,65 zł


 


4.


Wykonawca


Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Sp. z o.o. w Rzeszowie, ul. Rejtana 6 35-310 Rzeszów


5.


Czas realizacji


06.10.2008 r.- 24.10.2008 r.


6.


Inwestor


Gmina Sędziszów Małopolski, ulica Rynek 1, 39-120 Sędziszów Małopolski


 

Przebudowa ulicy Lipowej w Sędziszowie Małopolskim

Dodany: 25.11.2008 Zmieniany: 26.11.2008
A A A1.


 Nazwa inwestycji


Przebudowa ulicy Lipowej w Sędziszowie Małopolskim


2.


Zakres inwestycji


Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy ulicy Lipowej w Sędziszowie Młp. na długości 200 m oraz chodników z kostki brukowej ~ 340 m2.


3.


Wartość


275 177,37 zł


 


4.


Wykonawca


Podkarpackie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROGBUD”  Sp. z o.o., 36-060 Głogów Małopolski, Rudna Mała 17 A


5.


Czas realizacji


24.07.2008 r. -29.08.2008r.


6.


Inwestor


Gmina Sędziszów Małopolski, ulica Rynek 1, 39-120 Sędziszów Małopolski


 

ZDJĘCIA

Przebudowa drogi gminnej Wolica Piaskowa - Gorajec

Dodany: 18.09.2008 Zmieniany: 25.11.2008
A A A1.


 Nazwa inwestycji


Przebudowa drogi gminnej Wolica Piaskowa - Gorajec


2.


Zakres inwestycji


Przebudowa drogi gminnej Wolica Piaskowa – Gorajec na długości 290 mb


3.


Wartość


74 899,87 zł.


 


4.


Wykonawca


Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Sp. z o.o., 35-310 Rzeszów , ul. Rejtana 6


5.


Czas realizacji


20.08.2008 r. -30.08.2008r.


6.


Inwestor


Gmina Sędziszów Małopolski, ulica Rynek 1, 39-120 Sędziszów Małopolski

ZDJĘCIA

Przebudowa ulicy św. Barbary w Sędziszowie Małopolskim

Dodany: 18.09.2008 Zmieniany: 25.11.2008
A A A1.


 Nazwa inwestycji


Przebudowa ulicy św. Barbary w Sędziszowie Małopolskim


2.


Zakres inwestycji


Wykonanie robót drogowych, położenie nawierzchni bitumicznej  na długości 152 mb oraz chodników z kostki brukowej -150 m2


3.


Wartość


186 325,33 zł


 


4.


Wykonawca


Podkarpackie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „Drogbud”, Rudna Mała 17 a, 36-060 Głogów Małopolski


5.


Czas realizacji


29.04.2008 r. - 15.07.2008 r.


6.


Inwestor


Gmina Sędziszów Małopolski, ulica Rynek 1, 39-120 Sędziszów Małopolski

ZDJĘCIA

Przebudowa ulicy Ługowej w Sędziszowie Małopolskim

Dodany: 18.09.2008 Zmieniany: 25.11.2008
A A A1.


 Nazwa inwestycji


Przebudowa ulicy Ługowej w Sędziszowie Małopolskim


2.


Zakres inwestycji


Przedmiotem zamówienia jest przebudowa ulicy Ługowej w Sędziszowie Młp., długość odcinka 720mb


3.


Wartość


175 195,31 zł


 


4.


Wykonawca


„Przedsiębiorstwo MOLTER Sp. z o.o. Rudna Mała 47b, 36-060 Głogów Małopolski


5.


Czas realizacji


 24.04.2008 r. - 31.07.2008 r.


6.


Inwestor


Gmina Sędziszów Małopolski, ulica Rynek 1, 39-120 Sędziszów Małopolski

ZDJĘCIA

Remont drogi gminnej Wolica Piaskowa - Wisy

Dodany: 24.07.2008 Zmieniany: 24.07.2008
A A A1.


 Nazwa inwestycji


Remont drogi gminnej Wolica Piaskowa - Wisy


2.


Zakres inwestycji


Remontu drogi gminnej Wolica Piaskowa – Wisy na długości 430 m w technologii mineralno-asfaltowej


3.


Wartość


82 811,26 zł.


 


4.


Wykonawca


POLDIM DĘBICA Spółka Akcyjna, ul. Drogowców 1, 39-200 Dębica


5.


Czas realizacji


03.04.2008r. – 30.06.2008r.


6.


Inwestor


Gmina Sędziszów Małopolski, ulica Rynek 1, 39-120 Sędziszów Małopolski


 

ZDJĘCIA

Remont drogi gminnej Szkodna – Brzeziny

Dodany: 24.07.2008 Zmieniany: 24.07.2008
A A A

1.


 Nazwa inwestycji


Remont drogi gminnej Szkodna – Brzeziny


2.


Zakres inwestycji


Wykonanie podbudowy i nawierzchni na długości 350 mb


3.


Wartość


62 435,90 zł.


 


4.


Wykonawca


Podkarpackie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych DROGBUD Sp. z o.o., Rudna Mała 17 A, 36-060 Głogów Małopolski


5.


Czas realizacji


16.04.2008r.-30.06.2008r.


6.


Inwestor


Gmina Sędziszów Małopolski, ulica Rynek 1, 39-120 Sędziszów Małopolski


 

ZDJĘCIA

Przebudowa drogi gminnej w Wolicy Ługowej. Etap II

Dodany: 03.06.2008 Zmieniany: 25.11.2008
A A A1.


 Nazwa inwestycji


Przebudowa  drogi  gminnej w Wolicy Ługowej. Etap II


2.


Zakres inwestycji


Wykonanie podbudowy i nawierzchni bitumicznej na odcinku 710 mb


3.


Wartość


299 748,00 zł


 


Inwestycja realizowana przy pomocy środków z budżetu Województwa Podkarpackiego – 100 000zł. 


4.


Wykonawca


Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Sp. z o.o. w Rzeszowie, ul. Rejtana 6 35-310 Rzeszów


5.


Czas realizacji


03.04.2008r. -30.06.2008r.


6.


Inwestor


Gmina Sędziszów Małopolski, ulica Rynek 1, 39-120 Sędziszów Małopolski


 

ZDJĘCIA

Remonty cząstkowe

Dodany: 03.06.2008 Zmieniany: 03.06.2008
A A A1.


 Nazwa inwestycji


Remonty cząstkowe


 


2.


Zakres inwestycji


Wykonanie prac remontowych na drogach gminnych masą mineralno-asfaltową. Remont nawierzchni bitumicznych przy użyciu emulsji asfaltowych i grysów bazaltowych.


3.


Wartość


81 981,56 zł


 


4.


Wykonawca


„Przedsiębiorstwo MOLTER Sp. z o.o. Rudna Mała 47b, 36-060 Głogów Małopolski


5.


Czas realizacji


16.04.2008r. – 31.12.2008r.


6.


Inwestor


Gmina Sędziszów Małopolski, ulica Rynek 1, 39-120 Sędziszów Małopolski


 

Przebudowa ul. Ogrodowej w Sędziszowie Młp.

Dodany: 03.06.2008 Zmieniany: 24.07.2008
A A A1.


 Nazwa inwestycji


Przebudowa ul. Ogrodowej w Sędziszowie Młp.


2.


Zakres inwestycji


Wykonanie robót drogowych, kanalizacji deszczowej, wymiana wodociągu.


3.


Wartość


699 317,16 zł


 


4.


Wykonawca


Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Sp. z o.o. w Rzeszowie, ul. Rejtana 6 35-310 Rzeszów


5.


Czas realizacji


24.04.2008r. – 31.07.2008r.


6.


Inwestor


Gmina Sędziszów Małopolski, ulica Rynek 1, 39-120 Sędziszów Małopolski


 

ZDJĘCIA

Przebudowa drogi gminnej w Krzywa - Pańskie

Dodany: 03.06.2008 Zmieniany: 24.07.2008
A A A1.


 Nazwa inwestycji


Przebudowa  drogi  gminnej w Krzywa - Pańskie


2.


Zakres inwestycji


Wykonanie podbudowy i nawierzchni bitumicznej na odcinku 890 mb


3.


Wartość


144 566,76 zł


 


4.


Wykonawca


„Drogbud”, Rudna Mała 17 a, 36-060 Głogów Małopolski


5.


Czas realizacji


03.04.2008r. – 16.06.2008r.


6.


Inwestor


Gmina Sędziszów Małopolski, ulica Rynek 1, 39-120 Sędziszów Małopolski


 

ZDJĘCIA

Przebudowa drogi gminnej w Czarna Jasień

Dodany: 03.06.2008 Zmieniany: 24.07.2008
A A A1.


 Nazwa inwestycji


Przebudowa  drogi  gminnej w Czarna Jasień


2.


Zakres inwestycji


Wykonanie podbudowy i nawierzchni bitumicznej na odcinku 400 mb


3.


Wartość


97 325,55 zł


Dofinansowanie ze środków budżetu państwa w związku
ze środkami powodziowymi – 77 860,00 zł


4.


Wykonawca


„Drogbud”, Rudna Mała 17 a, 36-060 Głogów Małopolski


5.


Czas realizacji


29.04.2008r. – 30.06.2008r.


6.


Inwestor


Gmina Sędziszów Małopolski, ulica Rynek 1, 39-120 Sędziszów Małopolski


 

Przebudowa drogi gminnej w Borek Wielki - Grobla

Dodany: 03.06.2008 Zmieniany: 24.07.2008
A A A1.


 Nazwa inwestycji


Przebudowa  drogi  gminnej w Borek Wielki - Grobla


2.


Zakres inwestycji


Wykonanie podbudowy i nawierzchni bitumicznej na odcinku 510 mb


3.


Wartość


85 234,49 zł


 


 


4.


Wykonawca


„Przedsiębiorstwo MOLTER Sp. z o.o. Rudna Mała 47b, 36-060 Głogów Małopolski


5.


Czas realizacji


07.04.2008r. – 30.06.2008r.


6.


Inwestor


Gmina Sędziszów Małopolski, ulica Rynek 1, 39-120 Sędziszów Małopolski


 

Na skróty

Cookies

Strona korzysta z cookies, więcej w Polityce Prywatności