Przebudowa ulic Kościuszki, Szkarpowej i Bednarskiej

Dodany: 08.12.2009 Zmieniany: 08.12.2009
A A A


1.


 Nazwa inwestycji


Przebudowa ulic Kościuszki, Szkarpowej i Bednarskiej –


etap I - przebudowa ul. Kościuszki


2.


Zakres inwestycji
w roku 2009


I etap - roboty przygotowawcze, wykonanie kanalizacji deszczowej, podbudowy z kruszywa łamanego i nawierzchni bitumicznej na ul Kościuszki, 287 m, wraz z chodnikiem


3.


Wartość


Ogólna wartość inwestycji 1 622 000,00 


etap I - 786 900,00 zł


4.


Wykonawca


Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Sp. z o.o.
35-310 RZESZÓW, ul. Rejtana 6


5.


Czas realizacji


30.04.2009r.-30.09.2009r.


6.


Inwestor


Gmina Sędziszów Małopolski, ulica Rynek 1, 39-120 Sędziszów Małopolski

Remont drogi Zagorzyce Stankówki

Dodany: 08.12.2009 Zmieniany: 08.12.2009
A A A1.


 Nazwa inwestycji


Remont drogi Zagorzyce Stankówki


2.


Zakres inwestycji


Roboty przygotowawcze, roboty ziemne, wykonanie podbudowy i nawierzchni bitumicznej na odcinku 200 m wraz


z poboczem tłuczniowym  


 


3.


Wartość


49 942,00 zł


Środki finansowe na remont w/w drogi pochodzi w 80 % z budżetu państwa i przekazane zostały przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych. Pozostałe 20 % kosztów pokrytych zostało z budżetu gminy.    


4.


Wykonawca


Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Sp. z o.o.
35-310 RZESZÓW, ul. Rejtana 6


5.


Czas realizacji


26.08.2009r.-15.10.2009r.


6.


Inwestor


Gmina Sędziszów Małopolski, ulica Rynek 1, 39-120 Sędziszów Małopolski

Remont drogi Zagorzyce Rogówka-Rzeki

Dodany: 08.12.2009 Zmieniany: 08.12.2009
A A A1.


 Nazwa inwestycji


Remont drogi Zagorzyce Rogówka-Rzeki


2.


Zakres inwestycji


Roboty przygotowawcze, roboty ziemne, wykonanie podbudowy i nawierzchni bitumicznej na odcinku 180 m wraz


z poboczem tłuczniowym  


 


3.


Wartość


62 024,00 zł


Środki finansowe na remont w/w drogi pochodzi w 80 % z budżetu państwa i przekazane zostały przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych. Pozostałe 20 % kosztów pokrytych zostało z budżetu gminy.    


4.


Wykonawca


Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Sp. z o.o.
35-310 RZESZÓW, ul. Rejtana 6


5.


Czas realizacji


30.09.2009r.-31.10.2009r.


6.


Inwestor


Gmina Sędziszów Małopolski, ulica Rynek 1, 39-120 Sędziszów Małopolski

Remont drogi Zagorzyce Wąwozy

Dodany: 08.12.2009 Zmieniany: 08.12.2009
A A A1.


 Nazwa inwestycji


Remont drogi Zagorzyce Wąwozy


2.


Zakres inwestycji


Roboty przygotowawcze, roboty ziemne, wykonanie podbudowy i nawierzchni bitumicznej na odcinku 720 m wraz


z poboczem tłuczniowym  


 


3.


Wartość


177 937,00 zł


Środki finansowe na remont w/w drogi pochodzi w 80 % z budżetu państwa i przekazane zostały przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych. Pozostałe 20 % kosztów pokrytych zostało z budżetu gminy.    


4.


Wykonawca


Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Sp. z o.o.
35-310 RZESZÓW, ul. Rejtana 6


5.


Czas realizacji


26.08.2009r.-15.10.2009r.


6.


Inwestor


Gmina Sędziszów Małopolski, ulica Rynek 1, 39-120 Sędziszów Małopolski

Remont drogi Zagorzyce na Jaworka

Dodany: 08.12.2009 Zmieniany: 08.12.2009
A A A1.


 Nazwa inwestycji


Remont drogi Zagorzyce na Jaworka


2.


Zakres inwestycji


Roboty przygotowawcze, roboty ziemne, wykonanie podbudowy i nawierzchni bitumicznej na odcinku 320 m wraz
z poboczem tłuczniowym  


3.


Wartość


92 259,00 zł


Środki finansowe na remont w/w drogi pochodzi w 80 % z budżetu państwa i przekazane zostały przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych. Pozostałe 20 % kosztów pokrytych zostało z budżetu gminy.    


4.


Wykonawca


Poldim Dębica S. A., 39-200 Dębica,  ul. Drogowców 1


5.


Czas realizacji


26.08.2009r.-15.10.2009r.


6.


Inwestor


Gmina Sędziszów Małopolski, ulica Rynek 1, 39-120 Sędziszów Małopolski

Rozbudowa z przebudową drogi gminnej Będziemyśl-Grudna, etap I

Dodany: 26.08.2009 Zmieniany: 26.08.2009
A A A1.


 Nazwa inwestycji


Rozbudowa z przebudową drogi gminnej Będziemyśl-Grudna, etap I


2.


Zakres inwestycji


Roboty przygotowawcze, budowa przepustu na długości 30 m, roboty ziemne, wykonanie podbudowy i nawierzchni bitumicznej na odcinku 200 m 


3.


Wartość


1 144 663,04  zł / etap I – 400 000,00 zł


 


4.


Wykonawca


POLDIM DĘBICA, SPÓŁKA AKCYJNA, 39-200 Dębica, ul. Drogowców 1


5.


Czas realizacji


16.05.2009 r. – 30.09.2009 r.


6.


Inwestor


Gmina Sędziszów Małopolski, ulica Rynek 1, 39-120 Sędziszów Małopolski

ZDJĘCIA

Budowa mostu przez potok Budzisz

Dodany: 26.08.2009 Zmieniany: 26.08.2009
A A A1.


 Nazwa inwestycji


Budowa mostu przez potok Budzisz


2.


Zakres inwestycji


Budowa mostu przez potok Budzisz wraz z odwodnieniem, dojazdami, zjazdem z drogi powiatowej oraz umocnieniem skarpy i dna rzeki


3.


Wartość


352 321 zł


 


4.


Wykonawca


Firma „ANGOPOL” , Usługi Remontowo-Budowlane, 34-350 Węgierska Górka,  ul. Parkowa 5


5.


Czas realizacji


30.04.2009 r. – 31.08.2009 r.


6.


Inwestor


Gmina Sędziszów Małopolski, ulica Rynek 1, 39-120 Sędziszów Małopolski

Remont drogi gminnej Krzywa-Poręby

Dodany: 26.08.2009 Zmieniany: 26.08.2009
A A A1.


 Nazwa inwestycji


Remont drogi gminnej Krzywa-Poręby


2.


Zakres inwestycji


Wykonanie remontu drogi gminnej z nawierzchni bitumicznej wraz z obustronnym odmuleniem rowów na odcinku 750 mb


3.


Wartość


112 177 zł


 


4.


Wykonawca


Przedsiębiorstwo MOLTER Sp. z o.o. Rudna Mała 47b, 36-060 Głogów Małopolski


5.


Czas realizacji


30.04.2009 r. – 30.06.2009 r.


6.


Inwestor


Gmina Sędziszów Małopolski, ulica Rynek 1, 39-120 Sędziszów Małopolski

ZDJĘCIA

Przebudowa drogi gminnej Ruda - Zagacie

Dodany: 02.06.2009 Zmieniany: 08.06.2009
A A A1.


 Nazwa inwestycji


Przebudowa drogi gminnej Ruda - Zagacie


2.


Zakres inwestycji


Wykonanie przebudowy drogi gminnej Ruda - Zagacie na odcinku  500 m, nawierzchnia z masy bitumicznej


3.


Wartość


126 904 zł


 


4.


Wykonawca


Podkarpackie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROGBUD”  Sp. z o.o., 36-060 Głogów Małopolski, Rudna Mała 17 A


5.


Czas realizacji


30.04.2009 r. – 31.07.2009 r.


6.


Inwestor


Gmina Sędziszów Małopolski, ulica Rynek 1, 39-120 Sędziszów Małopolski

ZDJĘCIA

Przebudowa drogi gminnej Czarna Sędziszowska - Stara Wieś

Dodany: 02.06.2009 Zmieniany: 08.06.2009
A A A1.


 Nazwa inwestycji


Przebudowa drogi gminnej Czarna Sędziszowska - Stara Wieś


2.


Zakres inwestycji


Wykonanie przebudowy drogi gminnej Czarna Sędziszowska - Stara Wieś na odcinku 500m,  nawierzchnia z masy bitumicznej


3.


Wartość


122 424 zł


 


4.


Wykonawca


Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Sp. z o.o., ul. Rejtana 6, 35-310 Rzeszów


5.


Czas realizacji


30.04.2009 r. – 31.07.2009 r.


6.


Inwestor


Gmina Sędziszów Małopolski, ulica Rynek 1, 39-120 Sędziszów Małopolski

ZDJĘCIA

Przebudowa drogi gminnej Wolica Piaskowa - Potok

Dodany: 02.06.2009 Zmieniany: 08.06.2009
A A A1.


 Nazwa inwestycji


Przebudowa drogi gminnej Wolica Piaskowa - Potok


2.


Zakres inwestycji


Wykonanie przebudowy drogi gminnej Wolica Piaskowa - Potok na odcinku 500m, nawierzchnia z masy bitumicznej


3.


Wartość


99 723 zł


 


4.


Wykonawca


Podkarpackie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROGBUD”  Sp. z o.o., 36-060 Głogów Małopolski, Rudna Mała 17 A


5.


Czas realizacji


7.04.2009 r. – 30.06.2009 r.


6.


Inwestor


Gmina Sędziszów Małopolski, ulica Rynek 1, 39-120 Sędziszów Małopolski

ZDJĘCIA

Przebudowa drogi gminnej Klęczany - Majdan (poprzeczka)

Dodany: 02.06.2009 Zmieniany: 08.06.2009
A A A1.


 Nazwa inwestycji


Przebudowa drogi gminnej Klęczany - Majdan (poprzeczka)


2.


Zakres inwestycji


Wykonanie przebudowy drogi gminnej Klęczany - Majdan (poprzeczka), nawierzchnia z masy bitumicznej


3.


Wartość


130 977 zł


 


4.


Wykonawca


Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Sp. z o.o., ul. Rejtana 6, 35-310 Rzeszów


5.


Czas realizacji


30.04.2009 r. – 31.07.2009 r.


6.


Inwestor


Gmina Sędziszów Małopolski, ulica Rynek 1, 39-120 Sędziszów Małopolski

ZDJĘCIA

Remont drogi gminnej Zagorzyce na Jaworka

Dodany: 02.06.2009 Zmieniany: 08.06.2009
A A A1.


 Nazwa inwestycji


Remont drogi gminnej Zagorzyce na Jaworka


2.


Zakres inwestycji


Wykonanie remontu drogi gminnej Zagorzyce na Jaworka na odcinku 500 mb,  nawierzchnia z masy bitumicznej


3.


Wartość


126 275 zł


 


4.


Wykonawca


Podkarpackie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROGBUD”  Sp. z o.o., 36-060 Głogów Małopolski, Rudna Mała 17 A


5.


Czas realizacji


30.04.2009 r. – 31.07.2009 r.


6.


Inwestor


Gmina Sędziszów Małopolski, ulica Rynek 1, 39-120 Sędziszów Małopolski

Przebudowa drogi gminnej Cierpisz - Zajezierze

Dodany: 05.05.2009 Zmieniany: 02.06.2009
A A A1.


 Nazwa inwestycji


Przebudowa drogi gminnej Cierpisz - Zajezierze


2.


Zakres inwestycji


Wykonanie przebudowy drogi gminnej na długości 600mb z masy bitumicznej


3.


Wartość


148 345,66 zł


 


4.


Wykonawca


Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Sp. z o.o., ul. Rejtana 6, 35-310 Rzeszów


5.


Czas realizacji


14.04.2009 r. -30.04.2009r.


6.


Inwestor


Gmina Sędziszów Małopolski, ulica Rynek 1, 39-120 Sędziszów Małopolski

ZDJĘCIA

Na skróty

Cookies

Strona korzysta z cookies, więcej w Polityce Prywatności