Remont drogi Zagorzyce Rogówka-Rzeki

Dodany: 08.12.2009 Zmieniany: 08.12.2009
A A A1.


 Nazwa inwestycji


Remont drogi Zagorzyce Rogówka-Rzeki


2.


Zakres inwestycji


Roboty przygotowawcze, roboty ziemne, wykonanie podbudowy i nawierzchni bitumicznej na odcinku 180 m wraz


z poboczem tłuczniowym  


 


3.


Wartość


62 024,00 zł


Środki finansowe na remont w/w drogi pochodzi w 80 % z budżetu państwa i przekazane zostały przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych. Pozostałe 20 % kosztów pokrytych zostało z budżetu gminy.    


4.


Wykonawca


Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Sp. z o.o.
35-310 RZESZÓW, ul. Rejtana 6


5.


Czas realizacji


30.09.2009r.-31.10.2009r.


6.


Inwestor


Gmina Sędziszów Małopolski, ulica Rynek 1, 39-120 Sędziszów Małopolski

Na skróty

Cookies

Strona korzysta z cookies, więcej w Polityce Prywatności