Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej nr 1342 R w miejscowości Szkodna

Dodany: 02.05.2011 Zmieniany: 02.05.2011
A A A1.


Nazwa inwestycji


Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej nr 1342 R w miejscowości Szkodna


2.


Zakres inwestycji


Budowa odcinka nowej linii napowietrznej oświetlenia ulicznego przewodem izolowanym AsXSn 2 x 25mm2 długości ok. 860m w nawiązaniu do istniejącej stacji trafo Zagorzyce 12.


Budowa odcinka nowej linii napowietrznej oświetlenia ulicznego przewodem izolowanym AsXSn 2 x 25 mm2 długości ok. 497m w nawiązaniu do istniejącego słupa nr 42 stacji trafo Szkodna 2.


Budowa odcinka nowej linii napowietrznej oświetlenia ulicznego przewodem izolowanym AsXSn 2 x 25 mm2 długości ok. 1976m w nawiązaniu do istniejącej stacji trafo Szkodna 3.


3.


Wartość


230 000,12 zł


 


4.


Wykonawca


Zakładu Instalatorstwa Elektrycznego, Nockowa 244, 39-124 Iwierzyce


5.


Czas realizacji


31.08.2010r. – 31.08.2011r.


6.


Inwestor


Gmina Sędziszów Małopolski, ulica Rynek 1, 39-120 Sędziszów Małopolski

Zabezpieczenie wodociągu oraz drogi gminnej - za rzeką – w Zagorzycach.

Dodany: 02.05.2011 Zmieniany: 31.08.2011
A A A1.


Nazwa inwestycji


Zabezpieczenie wodociągu oraz drogi gminnej - za rzeką – w Zagorzycach.


2.


Zakres inwestycji


Przedmiotem inwestycji było uporządkowanie terenu, wykonanie drogi w dnie koryta, wykonanie faszynady w dnie - 175 m3, ubezpieczenie dna potoku ora skarp koszami stalowo-kamiennymi - 135 m3..


3.


Wartość


134 836,01 zł


 


4.


Wykonawca


Zakład Budowlano Regulacyjny i Melioracyjny, Stanisław Pociask, ul. Mickiewicza 62a, 39-100 Ropczyce


5.


Czas realizacji


25.06.2010r. – 15.07.2010r.


6.


Inwestor


Gmina Sędziszów Małopolski, ulica Rynek 1, 39-120 Sędziszów Małopolski

Usunięcie szkód spowodowanych powodzią na stadionie klubu sportowego „LECHIA” Sędziszów Małopolski

Dodany: 26.10.2010 Zmieniany: 26.10.2010
A A A


1.


 Nazwa inwestycji


Usunięcie szkód spowodowanych powodzią na stadionie klubu sportowego „LECHIA” Sędziszów Małopolski


2.


Zakres inwestycji


Wykonano nowe ogrodzenie na odcinku 80 mb od strony południowej, położono nowe krawężniki wokół bieżni oraz odnowiono jej nawierzchnie.


3.


Wartość


48 325,97 zł.


4.


Wykonawca


PGKiM Sp. z o.o.


ul. 3-go Maja, 39-120 Sędziszów Młp.


5.


Czas realizacji


27.07.2010 r. – 10.10.2010 r.


6.


Inwestor


Gmina Sędziszów Małopolski, ulica Rynek 1, 39-120 Sędziszów Małopolski

Uzupełnienie murawy na boiskach sportowych przy ul. Sportowej w Sędziszowie Młp.

Dodany: 26.10.2010 Zmieniany: 26.10.2010
A A A


1.


 Nazwa inwestycji


Uzupełnienie murawy na boiskach sportowych przy ul. Sportowej w Sędziszowie Młp.


2.


Zakres inwestycji


Wykonano renowacje płyty boiska głównego i boiska treningowego,


3.


Wartość


56 011,30 zł.


4.


Wykonawca


Zakład Produkcyjno – Handlowo – Usługowy „Skalniak”


ul. Grunwaldzka 7A, 39-120 Sędziszów Młp.


5.


Czas realizacji


07.07.2010 r. – 24.09.2010 r.


6.


Inwestor


Gmina Sędziszów Małopolski, ulica Rynek 1, 39-120 Sędziszów Małopolski

Usuwanie szkód powodziowych, w tym zabudowa wyrwy na potoku Budzisz w miejscowości Zagorzyce

Dodany: 26.10.2010 Zmieniany: 26.10.2010
A A A


1.


 Nazwa inwestycji


Usuwanie szkód powodziowych, w tym zabudowa wyrwy na potoku Budzisz w miejscowości Zagorzyce oraz odbudowa elementów mostu w ciągu drogi gminnej Zagorzyce za rzeką


2.


Zakres inwestycji


Usunięcie zatoru z pni i powalonych drzew, wycinka drzew i krzaków na skarpach potoku, zabudowa dna potoku poprzez wykonanie faszynady, wykonanie ubezpieczenia z koszy siatkowo – kamiennych, wykonanie opaski faszynowej, wykonanie fundamentów z betonu, obudowa stożków mostu, montaż poręczy stalowych.


3.


Wartość


270 620,36 zł.


4.


Wykonawca


Zakładu Handlowo-Usługowy, Grażyna Madeja


Mała 87, 39-107 Niedźwiada


5.


Czas realizacji


 20.08.2010 r. – 30.09.2010 r.


6.


Inwestor


Gmina Sędziszów Małopolski, ulica Rynek 1, 39-120 Sędziszów Małopolski

Przebudowa Centrum Ratuszowego na Rynku w Sędziszowie Małopolskim pod potrzeby komunikacyjne i kulturowe

Dodany: 24.09.2010 Zmieniany: 31.08.2011
A A A
1.


 Nazwa inwestycji


Przebudowa Centrum Ratuszowego na Rynku w Sędziszowie Małopolskim pod potrzeby komunikacyjne i kulturowe


2.


Zakres inwestycji
w roku 2010


Zakres rzeczowy robót obejmował ułożenie nawierzchni i chodników z kostki, przebudowę oświetlenia ulicznego, prace związane z zielenią, kwietnikami, małą architekturą i oznakowaniem


3.


Wartość


656 656,64 zł.


4.


Wykonawca


Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o., ul. 3 Maja 11, 39-120 Sędziszów Młp.


5.


Czas realizacji


 04.11.2009 r. – 30.06.2010 r.


6.


Inwestor


Gmina Sędziszów Małopolski, ulica Rynek 1, 39-120 Sędziszów Małopolski

ZDJĘCIA

Na skróty

Cookies

Strona korzysta z cookies, więcej w Polityce Prywatności