Remont ubezpieczenia mostu Zagorzyce – Ratajówka

Dodany: 26.10.2010 Zmieniany: 23.12.2010
A A A


1.


 Nazwa inwestycji


Remont ubezpieczenia mostu Zagorzyce – Ratajówka


2.


Zakres inwestycji


Zabezpieczenie skarp mostu i dna rzeki, remont przyczółków, wykonanie ubezpieczenia z koszy siatkowo - kamiennych


3.


Wartość


48 905,51 zł.


4.


Wykonawca


Zakładu Handlowo-Usługowy, Grażyna Madeja


Mała 87, 39-107 Niedźwiada


5.


Czas realizacji


27.08.2010 r. – 30.09.2010 r.


6.


Inwestor


Gmina Sędziszów Małopolski, ulica Rynek 1, 39-120 Sędziszów Małopolski

Remont ubezpieczenia mostu Zagorzyce – Ochałówka

Dodany: 26.10.2010 Zmieniany: 23.12.2010
A A A


1.


 Nazwa inwestycji


Remont ubezpieczenia mostu Zagorzyce – Ochałówka


2.


Zakres inwestycji


Zabezpieczenie skarp mostu i dna rzeki, remont przyczółków, wykonanie ubezpieczenia z koszy siatkowo - kamiennych


3.


Wartość


62 774,88 zł.


4.


Wykonawca


Zakładu Handlowo-Usługowy, Grażyna Madeja


Mała 87, 39-107 Niedźwiada


5.


Czas realizacji


24.08.2010 r. – 30.09.2010 r.


6.


Inwestor


Gmina Sędziszów Małopolski, ulica Rynek 1, 39-120 Sędziszów Małopolski

Remont drogi gminnej Zagorzyce – Poklasne

Dodany: 26.10.2010 Zmieniany: 26.10.2010
A A A


1.


 Nazwa inwestycji


Remont drogi gminnej Zagorzyce – Poklasne


2.


Zakres inwestycji


Wykonanie podbudowy z kruszywa, odtworzenie nawierzchni bitumicznej 400 m2, montaż poręczy stalowych - 200 mb.     


3.


Wartość


106 827,37 zł.


4.


Wykonawca


Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Sp. z o.o


ul. Rejtana 6, 35-310 Rzeszów


5.


Czas realizacji


22.09.2010 r. – 15.10.2010 r.


6.


Inwestor


Gmina Sędziszów Małopolski, ulica Rynek 1, 39-120 Sędziszów Małopolski

Remont drogi gminnej Zagorzyce – Wąwozy

Dodany: 26.10.2010 Zmieniany: 26.10.2010
A A A


1.


 Nazwa inwestycji


Remont drogi gminnej Zagorzyce – Wąwozy


2.


Zakres inwestycji


Wykonanie podbudowy z kruszywa wraz z położeniem masy bitumicznej na odcinku 1450 mb. Remont przepustów.


3.


Wartość


409 917,69 zł.


4.


Wykonawca


Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Sp. z o.o


ul. Rejtana 6, 35-310 Rzeszów


5.


Czas realizacji


22.09.2010 r. – 15.10.2010 r.


6.


Inwestor


Gmina Sędziszów Małopolski, ulica Rynek 1, 39-120 Sędziszów Małopolski

Remont drogi gminnej Góra Ropczycka – Cmentarz

Dodany: 26.10.2010 Zmieniany: 26.10.2010
A A A


1.


 Nazwa inwestycji


Remont drogi gminnej Góra Ropczycka – Cmentarz


2.


Zakres inwestycji


Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego na odcinku 1000 mb


3.


Wartość


130 058,10 zł.


4.


Wykonawca


Transport-Remont Dróg, Bogusław Drozd


Klęczany 167,  39-127 Będziemyśl


5.


Czas realizacji


26.10.2010 r. 15.11.2010 r.


6.


Inwestor


Gmina Sędziszów Małopolski, ulica Rynek 1, 39-120 Sędziszów Małopolski

Ubezpieczenie zbiornika wody w miejscowości Zagorzyce – Podlasek

Dodany: 26.10.2010 Zmieniany: 23.12.2010
A A A


1.


 Nazwa inwestycji


Ubezpieczenie zbiornika wody w miejscowości Zagorzyce – Podlasek


2.


Zakres inwestycji


Umocnienie zbiornika palisadą i uzupełnienie ziemi na skarpach.


3.


Wartość


9 000,00 zł


4.


Wykonawca


Zakładu Handlowo-Usługowy, Grażyna Madeja


Mała 87, 39-107 Niedźwiada


5.


Czas realizacji


 


6.


Inwestor


Gmina Sędziszów Małopolski, ulica Rynek 1, 39-120 Sędziszów Małopolski

Remont drogi gminnej Zagorzyce - Przymiarki

Dodany: 26.10.2010 Zmieniany: 26.10.2010
A A A


1.


 Nazwa inwestycji


Remont drogi gminnej Zagorzyce - Przymiarki


2.


Zakres inwestycji


Wykonanie podbudowy z kruszywa wraz z położeniem masy bitumicznej na odcinku 800 mb, wykonanie przepustów na zjazdach oraz poboczy z kruszywa łamanego


3.


Wartość


293 711,67 zł.


4.


Wykonawca


Poldim Dębica, ul. Drogowców 1, 39-200 Dębica


5.


Czas realizacji


22.09.2010 r. – 15.10.2010 r.


5.


Inwestor


Gmina Sędziszów Małopolski, ulica Rynek 1, 39-120 Sędziszów Małopolski

Poprawa układu komunikacyjnego przemysłowo-usługowo-mieszkaniowej części Sędziszowa Młp. poprzez budowę i remont dróg gminnych

Dodany: 28.09.2010 Zmieniany: 28.09.2010
A A A1.


 Nazwa inwestycji


Poprawa układu komunikacyjnego przemysłowo - usługowo - mieszkaniowej części Sędziszowa Małopolskiego poprzez budowę i remont dróg gminnych


2.


Zakres inwestycji
w roku 2010


Wykonanie ulic: Starzeńskich, Tarnowskich, Michałowskich, Potockich, Jabłonowskich, Ligęzy, Odrowążów oraz remont ulicy Słonecznej wraz z budową chodników, oświetleniem i oznakowaniem na łącznej długości 2 617 mb


3.


Wartość


4 484 938,06 zł.


Dofinansowanie w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” – 2 237 600 zł.


4.


Wykonawca


SKANSKA S.A., ul. Gen. Józefa Zajączka 9, 01-518 Warszawa


5.


Czas realizacji


01.03.2010 r. - 30.10.2010 r.


6.


Inwestor


Gmina Sędziszów Małopolski, ulica Rynek 1, 39-120 Sędziszów Małopolski

ZDJĘCIA

Przebudowa ulic Kościuszki, Szkarpowej i Bednarskiej – etap II - przebudowa ul. Szkarpowej i Bednarskiej

Dodany: 27.09.2010 Zmieniany: 28.09.2010
A A A


1.


 Nazwa inwestycji


Przebudowa ulic Kościuszki, Szkarpowej i Bednarskiej –


etap II - przebudowa ul. Szkarpowej i Bednarskiej


2.


Zakres inwestycji
w roku 2010


ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, WYKONANIE KANALIZACJI DESZCZOWEJ, WYKONANIE PODBUDOWY I NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ WARZ Z CHODNIKAMI.


3.


Wartość


1 297 991,77 zł.


4.


Wykonawca


Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Sp. z o.o.
35-310 RZESZÓW, ul. Rejtana 6


5.


Czas realizacji


do 30.09.2010 r.


6.


Inwestor


Gmina Sędziszów Małopolski, ulica Rynek 1, 39-120 Sędziszów Małopolski

ZDJĘCIA

Remont drogi gminnej w miejscowości Wolica Piaskowa (łącznik)

Dodany: 24.09.2010 Zmieniany: 23.12.2010
A A A


1.


 Nazwa inwestycji


Remont drogi gminnej w miejscowości Wolica Piaskowa (łącznik)


2.


Zakres inwestycji
w roku 2010


Wykonanie remontu drogi gminnej z nawierzchnią bitumiczną MMA.


3.


Wartość


28 668,87 zł.


4.


Wykonawca


Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Sp. z o.o.
35-310 RZESZÓW, ul. Rejtana 6


5.


Czas realizacji


07.07.2010 r. - 30.07.2010 r.


6.


Inwestor


Gmina Sędziszów Małopolski, ulica Rynek 1, 39-120 Sędziszów Małopolski

Umocnienie drogi gminnej Góra Ropczycka – Budy

Dodany: 24.09.2010 Zmieniany: 27.09.2010
A A A


1.


 Nazwa inwestycji


Umocnienie drogi gminnej Góra Ropczycka – Budy


2.


Zakres inwestycji
w roku 2010


W ramach inwestycji wykonano umocnienie brzegów cieku wodnego koszami kamiennymi wraz ze wzmocnieniem skarp i przebudową przepustu Φ 150. Wzmocniono również konstrukcje drogi w technologii tłuczniowej na długości 40 mb.


3.


Wartość


134 836,00 zł.


4.


Wykonawca


Zakład Budowlano – Regulacyjno  – Melioracyjny,  Stanisław  Pociask, 39-100 Ropczyce, Mickiewicza 62 a   


6.


Inwestor


Gmina Sędziszów Małopolski, ulica Rynek 1, 39-120 Sędziszów Małopolski

Remont drogi gminnej Zagorzyce - Przymiarki

Dodany: 24.09.2010 Zmieniany: 28.09.2010
A A A


1.


 Nazwa inwestycji


Remont drogi gminnej Zagorzyce - Przymiarki


2.


Zakres inwestycji
w roku 2010


Wykonanie remontu drogi gminnej na długości 400 mb z nawierzchni bitumicznej


3.


Wartość


119 666,38 zł.


4.


Wykonawca


Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Sp. z o.o.
35-310 RZESZÓW, ul. Rejtana 6


5.


Czas realizacji


12.04.2010 r. - 15.06.2010 r.


6.


Inwestor


Gmina Sędziszów Małopolski, ulica Rynek 1, 39-120 Sędziszów Małopolski

ZDJĘCIA

Przebudowa drogi gminnej Borek Mały-Borek Wielki

Dodany: 20.07.2010 Zmieniany: 20.07.2010
A A A


1.


 Nazwa inwestycji


Przebudowa drogi gminnej Borek Mały-Borek Wielki


2.


Zakres inwestycji
w roku 2010


Wykonanie przebudowy drogi gminnej na długości 236 mb z nawierzchni bitumicznej


3.


Wartość


47 836,25 zł.


4.


Wykonawca


POLDIM Dębica S. A., 39-200 Dębica,  ul. Drogowców 1


5.


Czas realizacji


14.06.2010 r. - 30.06.2010 r.


6.


Inwestor


Gmina Sędziszów Małopolski, ulica Rynek 1, 39-120 Sędziszów Małopolski

Na skróty

Cookies

Strona korzysta z cookies, więcej w Polityce Prywatności