Ochrona zbiornika GZWP-425 poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Sędziszów Małopolski. Część II Etap V

Dodany: 30.09.2010 Zmieniany: 17.05.2011
A A A1.


 Nazwa inwestycji


Ochrona zbiornika GZWP - 425 poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Sędziszów Małopolski. Część II ; Etap V - budowa kanalizacji sanitarnej w Krzywej


2.


Zakres inwestycji


Zakres rzeczowy robót obejmuje: a) budowę kanalizacji sanitarnej w Krzywej z włączeniem jej do oczyszczalni ścieków znajdującej się w Sędziszowie Małopolskim, b) budowę kanalizacji sanitarnej dla części Wolicy Ługowej, c) budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami dla miejscowości Krzywa /przysiółek Poręby Krzywskie Duże /. Przewidywana długość sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami wynosi 43 727 m. Długość sieci wodociągowej z przyłączami wynosi około 6 330 m.


3.


Wartość


4 738 191,95 zł.


 


4.


Wykonawca


Handlowo – Usługowy Zakład Instalacji Sanitarnych i Gazowych SANTEX, 39-120 Sędziszów Młp. Klonowa 5


5.


Czas realizacji


07.09.2009 r. – 10.11.2011 r.


6.


Inwestor


Gmina Sędziszów Małopolski, ulica Rynek 1, 39-120 Sędziszów Małopolski

Ochrona zbiornika GZWP-425 poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Sędziszów Małopolski. Część II Etap VI

Dodany: 30.09.2010 Zmieniany: 30.09.2010
A A A1.


 Nazwa inwestycji


Ochrona zbiornika GZWP - 425 poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Sędziszów Małopolski. Część II ; Etap VI - budowa kanalizacji sanitarnej w Kawęczynie


2.


Zakres inwestycji


Zakres rzeczowy robót obejmuje: a) budowę kanalizacji sanitarnej w Kawęczynie z włączeniem jej do sieci kanalizacyjnej znajdującej się w Sędziszowie Małopolskim i w Krzywej, b) budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami dla części Sędziszowa Małopolskiego i odcinka sieci wodociągowej łączącej Kawęczyn z Wolicą Ługową. Przewidywana długość sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami wynosi 22 314 m. Długość sieci wodociągowej z przyłączami wynosi około 844 m.


3.


Wartość


2 630 493,45 zł.


 


4.


Wykonawca


Instalatorstwo Sanitarne, Grzewcze, Gazowe Krzysztof Kluza, Bukowiec 100A, 36-100 Kolbuszowa


5.


Czas realizacji


03.09.2009 r. – 10.11.2011 r.


6.


Inwestor


Gmina Sędziszów Małopolski, ulica Rynek 1, 39-120 Sędziszów Małopolski

Uporządkowanie gospodarki wodnej w gminie Sędziszów Małopolski. Etap I

Dodany: 30.09.2010 Zmieniany: 30.09.2010
A A A1.


 Nazwa inwestycji


Uporządkowanie gospodarki wodnej w gminie Sędziszów Małopolski. Etap I - budowa sieci wodociągowej z pompowniami i przyłączami w miejscowości Szkodna i części Zagorzyc


2.


Zakres inwestycji


Zakres rzeczowy robót obejmuje: a) budowę sieci wraz z przyłączami o długości około 31 216 mb, b) wykonanie 201 przyłączy wodociągowych, c) budowę rurociągów z rur PE, d) budowa pompowni - 2 sztuki, e) zasilenie przepompowni w energię elektryczną, f) przejścia przez przeszkody terenowe, usunięcie i wykonanie wraz z zabezpieczeniem kolizji i skrzyżowań z gazociągami, kablami energetycznymi, ciekami wodnymi, drogami i innymi przeszkodami terenowymi występującymi na trasie przebiegu wodociągu, g) odbudowę koryt i cieków wodnych w miejscach przekroczeń i skrzyżowań z budową wodociągu.


3.


Wartość


2 427 299,97 zł.


 


4.


Wykonawca


Konsorcjum


Lider : Zakład Instalatorstwa i Teletechniki ŁĄCZBUD Sp. z o.o., 35-030 Rzeszów, ul. 3-go Maja 22


Partner : Przedsiębiorstwo Instalacji Sanitarnych INSBUD Sp. z o.o., 33-100 Tarnów, ul. Przemysłowa 27


5.


Czas realizacji


18.11.2009 r. – 28.11.2011 r.


6.


Inwestor


Gmina Sędziszów Małopolski, ulica Rynek 1, 39-120 Sędziszów Małopolski

Na skróty

Cookies

Strona korzysta z cookies, więcej w Polityce Prywatności