Ochrona zbiornika GZWP-425 poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Sędziszów Małopolski. Część II Etap VI

Dodany: 30.09.2010 Zmieniany: 30.09.2010
A A A1.


 Nazwa inwestycji


Ochrona zbiornika GZWP - 425 poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Sędziszów Małopolski. Część II ; Etap VI - budowa kanalizacji sanitarnej w Kawęczynie


2.


Zakres inwestycji


Zakres rzeczowy robót obejmuje: a) budowę kanalizacji sanitarnej w Kawęczynie z włączeniem jej do sieci kanalizacyjnej znajdującej się w Sędziszowie Małopolskim i w Krzywej, b) budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami dla części Sędziszowa Małopolskiego i odcinka sieci wodociągowej łączącej Kawęczyn z Wolicą Ługową. Przewidywana długość sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami wynosi 22 314 m. Długość sieci wodociągowej z przyłączami wynosi około 844 m.


3.


Wartość


2 630 493,45 zł.


 


4.


Wykonawca


Instalatorstwo Sanitarne, Grzewcze, Gazowe Krzysztof Kluza, Bukowiec 100A, 36-100 Kolbuszowa


5.


Czas realizacji


03.09.2009 r. – 10.11.2011 r.


6.


Inwestor


Gmina Sędziszów Małopolski, ulica Rynek 1, 39-120 Sędziszów Małopolski

Na skróty

Cookies

Strona korzysta z cookies, więcej w Polityce Prywatności