Budowa zadaszenia nad węzłem mechanicznego oczyszczania ścieków w Sędziszowie Małopolskim

Dodany: 02.09.2011 Zmieniany: 17.01.2012
A A A1.


Nazwa inwestycji


Budowa zadaszenia nad węzłem mechanicznego oczyszczania ścieków w Sędziszowie Małopolskim


2.


Zakres inwestycji


Przedmiotem zadania była budowa zadaszenia nad węzłem mechanicznego oczyszczania ścieków w Sędziszowie Małopolskim. Wykonano jednospadową wiatę w konstrukcji stalowej o wymiarach 4,0x10,3m (w osiach konstrukcyjnych)i wysokości kalenicy 5,75 m. Konstrukcja zadaszenia z ram stalowych o rozpiętości 4 m posadowiono na płycie żelbetowej zbiornika..


3.


Wartość


39 915,85 zł


 


4.


Wykonawca


Przedsiębiorstwo Produkcyjno –  Usługowe  „MOSTOSTAL – Res” Spółka z o.o., 35-302 Rzeszów, ul. Głęboka 14


5.


Czas realizacji


15.06.2011 r. – 15.09.2011 r.


6.


Inwestor


Gmina Sędziszów Małopolski, ulica Rynek 1, 39-120 Sędziszów Małopolski

Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej nr 1342 R w miejscowości Szkodna

Dodany: 02.09.2011 Zmieniany: 17.01.2012
A A A1.


Nazwa inwestycji


Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej nr 1342 R w miejscowości Szkodna


2.


Zakres inwestycji


Budowa odcinka nowej linii napowietrznej oświetlenia ulicznego przewodem izolowanym AsXSn 2 x 25mm2 długości ok. 860m w nawiązaniu do istniejącej stacji trafo Zagorzyce 12.


Budowa odcinka nowej linii napowietrznej oświetlenia ulicznego przewodem izolowanym AsXSn 2 x 25 mm2 długości ok. 497m w nawiązaniu do istniejącego słupa nr 42 stacji trafo Szkodna 2.


Budowa odcinka nowej linii napowietrznej oświetlenia ulicznego przewodem izolowanym AsXSn 2 x 25 mm2 długości ok. 1976m w nawiązaniu do istniejącej stacji trafo Szkodna 3.


3.


Wartość


250 793,16 zł


 


4.


Wykonawca


Zakładu Instalatorstwa Elektrycznego, Nockowa 244, 39-124 Iwierzyce


5.


Czas realizacji


31.08.2010r. – 31.08.2011r.


6.


Inwestor


Gmina Sędziszów Małopolski, ulica Rynek 1, 39-120 Sędziszów Małopolski

Na skróty

Cookies

Strona korzysta z cookies, więcej w Polityce Prywatności