Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego przy ulicy Sportowej w Sędziszowie Małopolskim

Dodany: 11.12.2012 Zmieniany: 11.12.2012
A A A1.


Nazwa inwestycji


Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego przy ulicy Sportowej w Sędziszowie Małopolskim


2.


Zakres inwestycji


Przedmiotem inwestycji była budowa odcinka nowej linii napowietrznej oświetlenia ulicznego przewodem izolowanym AsXSn 2x25 mm2 długości 472 m.


3.


Wartość


29 531,55 zł


 


4.


Wykonawca


Zakład Instalatorstwa Elektrycznego inż. Jan Jaroch,


Nockowa nr 244, 39-124 Iwierzyce.


5.


Czas realizacji


27.06.2012 r. -31.10.2012 r.


6.


Inwestor


Gmina Sędziszów Małopolski, ulica Rynek 1, 39-120 Sędziszów Małopolski

Montaż urządzeń zabawowych na działce nr ewid. 1937 w Sędziszowie Młp. przy ul. Reja w ramach konkursu NIVEA Polska

Dodany: 19.07.2012 Zmieniany: 19.07.2012
A A A1.


Nazwa inwestycji


„Montaż urządzeń zabawowych na działce nr ewid. 1937 w Sędziszowie Młp. przy ul. Reja w ramach konkursu NIVEA Polska pn. 100 placów zabaw na 100 lat NIVEA oraz przygotowanie terenu i wykonanie ogrodzenia.”


2.


Zakres inwestycji


Inwestycja prowadzona była dwutorowo przez:


- Wykonawcę- firmę INTER-FLORA Sp. z o.o., która odpowiedzialna była za niwelację terenu, wykonanie nawierzchni piaskowej oraz montaż urządzeń zabawowych.


- oraz Gminę Sędziszów Młp., która sfinansowała przygotowanie terenu, remont oświetlenia, wykonanie ogrodzenia i nasadzeń oraz montaż ławeczek i stojaków na rowery.


3.


Wartość robót


będących po stronie firmy INTER-FLORA Sp. z o.o. -


69 438,17


będących po stronie Gminy:


22 000,00 zł


4.


Wykonawcy


-firma INTER-FLORA Sp. z o.o.


-Edward Bieszczad


-FHU BUDIMAX Józef Kiełb


-Zakład Instalatorstwa Elektrycznego Jan Jaroch


5.


Czas realizacji


20.04.2012 r. -29.06.2012 r.


6.


Inwestor


NIVEA Polska Sp. z o.o. Grupa Beiersdorf z siedzibą w Poznaniu


Gmina Sędziszów Małopolski, ulica Rynek 1, 39-120 Sędziszów Małopolski


Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w miejscowości Czarna Sędziszowska

Dodany: 26.06.2012 Zmieniany: 30.08.2012
A A A1.


Nazwa inwestycji


Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w miejscowości Czarna Sędziszowska


2.


Zakres inwestycji


Przedmiotem zamówienia jest budowa linii oświetlenia ulicznego o łącznej długości około 1 380 m. Na długości około 427 m podwieszenie na istniejącej sieci NN przewodu izolowanego AsXSn 2x25 mm2 ; na długości około 367 m budowa odcinka linii napowietrzno - kablowej przewodem izolowanym AsXSn 2x25 mm2 i kablem YAKY 4x35 mm2 długości około 85 m oraz budowa nowej linii napowietrznej przewodem izolowanym AsXSn 2x25 mm2 długości około 500 m w nawiązaniu do istniejącej sieci NN


3.


Wartość


81 790,35 zł


 


 


4.


Wykonawca


Firma Usługowo – Produkcyjno – Handlowa „KRIS – ELEKTRO”  Krzysztof Kubat,  39-308 Wadowice Górne137


5.


Czas realizacji


16.06.2011 r. - 30.06.2012 r.


6.


Inwestor


Gmina Sędziszów Małopolski, ulica Rynek 1, 39-120 Sędziszów Małopolski

ZDJĘCIA

Zakup samochodu specjalnego na potrzeby OSP w Kawęczynie Sędziszowskim

Dodany: 26.06.2012 Zmieniany: 02.07.2012
A A A1.


Nazwa inwestycji


Zakup samochodu specjalnego na potrzeby OSP w Kawęczynie Sędziszowskim


2.


Zakres inwestycji


Zakup samochodu specjalnego Ford Transit na potrzeby OSP w Kawęczynie Sędziszowskim


3.


Wartość


39 000 zł (budżet Gminy Sędziszów Młp.)


9 000 zł (wkład OSP w Kawęczynie Sędziszowskim)


4.


Wykonawca


ART-AUTO Artur Łączyński, ul . Pułtuska 116, Ciechanów


5.


Czas realizacji


14.06.2012 r.


6.


Inwestor


Gmina Sędziszów Małopolski, ulica Rynek 1, 39-120 Sędziszów Małopolski

ZDJĘCIA

Zakup samochodu specjalnego pożarniczego na potrzeby OSP w Klęczanach

Dodany: 26.06.2012 Zmieniany: 26.06.2012
A A A1.


Nazwa inwestycji


Zakup samochodu specjalnego pożarniczego na potrzeby OSP w Klęczanach


2.


Zakres inwestycji


Zakup samochodu specjalnego pożarniczego Renault G 230 na potrzeby OSP w Klęczanach


3.


Wartość


30 000 zł (budżet Gminy Sędziszów Młp.)


11 000 zł (wkład OSP w Klęczanach)


4.


Wykonawca


AUTO – KRIS, Myślenice


5.


Czas realizacji


30.04.2012 r.


6.


Inwestor


Gmina Sędziszów Małopolski, ulica Rynek 1, 39-120 Sędziszów Małopolski

ZDJĘCIA

Na skróty

Cookies

Strona korzysta z cookies, więcej w Polityce Prywatności