Remont drogi gminnej Krzywa - Podlesie - Potok

Dodany: 11.12.2012 Zmieniany: 11.12.2012
A A A1.


Nazwa inwestycji


Remont drogi gminnej Krzywa - Podlesie - Potok


2.


Zakres inwestycji


Zakres robót obejmował remont drogi na długości 1000 mb oraz wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych


3.


Wartość


179 826,00 zł


 


4.


Wykonawca


Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o.,


37-450 Stalowa Wola,   ul. Przemysłowa 8


5.


Czas realizacji


17.08.2012 r. - 31.10.2012 r.


6.


Inwestor


Gmina Sędziszów Małopolski, ulica Rynek 1, 39-120 Sędziszów Małopolski

Przebudowa drogi gminnej Zagorzyce - Lipie

Dodany: 11.12.2012 Zmieniany: 11.12.2012
A A A1.


Nazwa inwestycji


Przebudowa drogi gminnej Zagorzyce - Lipie


2.


Zakres inwestycji


Zakres robót obejmował wykonanie podbudowy z kruszywa, wykonanie nawierzchni bitumicznej na długości 350 mb oraz remont przepustu.


3.


Wartość


98 897,93 zł


 


4.


Wykonawca


Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Sp. z o.o., 35-310 Rzeszów,


ul. Rejtana 6


5.


Czas realizacji


17.07.2012 r. - 31.08.2012 r.


6.


Inwestor


Gmina Sędziszów Małopolski, ulica Rynek 1, 39-120 Sędziszów Małopolski

Przebudowa drogi gminnej Szkodna - Plackówka

Dodany: 11.12.2012 Zmieniany: 11.12.2012
A A A1.


Nazwa inwestycji


Przebudowa drogi gminnej Szkodna - Plackówka


2.


Zakres inwestycji


Zakres robót obejmował: a) profilowanie i zagęszczanie podłoża - 1 818,0 m2 b) wykonanie podbudowy z kruszywa , gr. 15 cm - 1 642,0 m2 c) wyrównanie mieszanką mineralno-bitumiczną - 120,0 ton d) wykonanie nawierzchni z masy mineralno-asfaltowej, gr. 4,0 cm - 1 653,0 m2 e) ścieki z elementów betonowych, gr. 15 cm - 85,0 m f) pobocza z kruszywa, gr. 15 cm - 454,0 m2


3.


Wartość


126 565,16 zł


 


4.


Wykonawca


Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o., 37-450 Stalowa Wola,


ul. Przemysłowa 8


5.


Czas realizacji


17.07.2012 r. -  17.08.2012 r.


6.


Inwestor


Gmina Sędziszów Małopolski, ulica Rynek 1, 39-120 Sędziszów Małopolski

Przebudowa drogi gminnej w Górze Ropczyckiej za rzeką (Nawsie)

Dodany: 11.12.2012 Zmieniany: 11.12.2012
A A A1.


Nazwa inwestycji


Przebudowa drogi gminnej w Górze Ropczyckiej za rzeką (Nawsie)


2.


Zakres inwestycji


Zakres robót obejmował: a) montaż rury ochronnej - przejściowej PE 90x5,2 - 10,0 m b) wykonanie przepustu z rur dwuściennych typu PRAGMA fi. 50 cm - 6,0 m c) wykonanie koryta, gł. 10 cm - 2 247,0 m2 d) wykonanie podbudowy z kruszywa , gr. 15 cm - 1 823,2 m2 e) wyrównanie mieszanką mineralno-bitumiczną - 128,85 ton


3.


Wartość


129 396,18 zł


 


4.


Wykonawca


Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o., 37-450 Stalowa Wola,


ul. Przemysłowa 8


5.


Czas realizacji


17.07.2012 r. -  17.08.2012 r.


6.


Inwestor


Gmina Sędziszów Małopolski, ulica Rynek 1, 39-120 Sędziszów Małopolski

Remont drogi dojazdowej do pól w Wolicy Piaskowej (Malinówka)

Dodany: 11.12.2012 Zmieniany: 11.12.2012
A A A1.


Nazwa inwestycji


Remont drogi dojazdowej do pól w Wolicy Piaskowej (Malinówka)


2.


Zakres inwestycji


Zakres robót obejmował remont drogi dojazdowej do pól w Wolicy Piaskowej (Malinówka), wykonanie podbudowy z kruszywa na długości 870 mb oraz remont przepustu.


3.


Wartość


79 708,68 zł


 


4.


Wykonawca


Transport, Remont Dróg, Bogusław Drozd, 39-127 Będziemyśl,


Klęczany 167


5.


Czas realizacji


17.07.2012 r.  -  28.09.2012 r.


6.


Inwestor


Gmina Sędziszów Małopolski, ulica Rynek 1, 39-120 Sędziszów Małopolski

Remont drogi gminnej Szkodna - Budzisz

Dodany: 24.07.2012 Zmieniany: 11.12.2012
A A A1.


Nazwa inwestycji


Remont drogi gminnej Szkodna - Budzisz


2.


Zakres inwestycji


Zakres robót obejmuje: profilowanie podłoża - 7 275,0 m2, wykonanie podbudowy tłuczniowej grubości 15 cm - 6 705,0 m2, wyrównanie masą - 474,4 ton, wykonanie nawierzchni z masy mineralno-asfaltowej grubości 4 cm - 6 325,0 m2,  odmulenie rowów - 900 m3


3.


Wartość


407 834,80 zł


 


4.


Wykonawca


Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Sp. z o.o., 35-310 Rzeszów,


ul. Rejtana 6


5.


Czas realizacji


30.05.2012 r. - 31.08.2012 r.


6.


Inwestor


Gmina Sędziszów Małopolski, ulica Rynek 1, 39-120 Sędziszów Małopolski

ZDJĘCIA

Budowa chodnika dla pieszych wzdłuż drogi powiatowej w miejscowości Kawęczyn Sędziszowski

Dodany: 26.06.2012 Zmieniany: 09.04.2013
A A A1.


Nazwa inwestycji


Budowa chodnika dla pieszych wzdłuż drogi powiatowej w miejscowości Kawęczyn Sędziszowski


2.


Zakres inwestycji


Opis robót: roboty rozbiórkowe nawierzchni - 340,0 m2, roboty ziemne -      1 235,0 m3,  wykonanie rurociągu z rur PP śr. 400 i 500 mm - 273,0 mb, ustawienie krawężników betonowych - 446,0 mb,  ustawienie obrzeży betonowych - 4 082,0 mb,  ułożenie kostki brukowej betonowej gr. 8 cm -   3 397,0 m2 ,  ułożenie ścieków z elementów betonowych gr. 15 cm - 195,0 mb, zamontowanie poręczy ochronnych - 122,0 mb


3.


Wartość


763 987,47 zł


Projekt współfinansowany ze środków Programu Rozwoju Obszarów wiejskich (PROW)


4.


Wykonawca


SKANSKA S.A., ul. Gen. J. Zajączka 9, 01-518 Warszawa


5.


Czas realizacji


22.06.2012 r. - 15.10.2012 r.


6.


Inwestor


Gmina Sędziszów Małopolski, ulica Rynek 1, 39-120 Sędziszów Małopolski

ZDJĘCIA

Remont drogi gminnej w Wolicy Ługowej

Dodany: 21.06.2012 Zmieniany: 21.06.2012
A A A1.


Nazwa inwestycji


Remont drogi gminnej w Wolicy Ługowej


2.


Zakres inwestycji


Remont drogi gminnej na odcinku 240 mb. Wykonanie nawierzchni bitumicznej.


3.


Wartość


61 732,32 zł


 


4.


Wykonawca


Eurovia Polska S.A.,  Szwedzka 5, 55-040 Bielany Wrocławskie


5.


Czas realizacji


25.04.2012 r. – 31.05.2012 r.


6.


Inwestor


Gmina Sędziszów Małopolski, ulica Rynek 1, 39-120 Sędziszów Małopolski

Budowa obwodnicy północnej w Sędziszowie Małopolskim - etap I: budowa połączenia ul. Fabryczna -Gumat

Dodany: 01.06.2012 Zmieniany: 03.07.2013
A A A1.


Nazwa inwestycji


Budowa obwodnicy północnej w Sędziszowie Małopolskim - etap I: budowa połączenia ul. Fabryczna -Gumat wraz z niezbędnymi urządzeniami budowlanymi


2.


Zakres inwestycji


Zakres rzeczowy robót obejmuje: budowę połączenia ul. Fabryczna - Gumat z kanalizacją deszczową i niezbędną infrastrukturą techniczną, przekładka sieci gazowej wysokiego ciśnienia, przekładka sieci gazowej średniego ciśnienia, przekładka sieci wodociągowej, przekładka sieci ciepłowniczej, budowa oświetlenia ulicznego oraz przebudowa i zabezpieczenie linii energetycznych, przebudowa linii napowietrznych 30 kV, PKP, rozbiórka zespołu budynków garażowych oraz kontenera - 22 obiekty,  wymiana drzwi garażowych uchylnych na segmentowe - 12 szt .


Droga budowana na długości 700 mb.        


3.


Wartość


4.263.077,63 zł


 


4.


Wykonawca


Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Sp. z o.o., 35-310 Rzeszów, ul. Rejtana 6


5.


Czas realizacji


W trakcie realizacji (20.04.2012 r. – 30.07.2014 r.)


6.


Inwestor


Gmina Sędziszów Małopolski, ulica Rynek 1, 39-120 Sędziszów Małopolski

ZDJĘCIA

Przebudowa drogi gminnej Ruda - Zagacie

Dodany: 01.06.2012 Zmieniany: 01.06.2012
A A A1.


Nazwa inwestycji


Przebudowa drogi gminnej Ruda - Zagacie


2.


Zakres inwestycji


Zakres robót obejmował: wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego - 2080 m2, wyrównanie masą mineralno-asfaltową - 140,4 ton, wykonanie nawierzchni z masy mineralno-asfaltowej gr. 4 cm - 1820 m2, wykonanie poboczy z kruszywa łamanego gr. 10 cm - 500 m2.


Droga przebudowana na długości 500 mb.


3.


Wartość


116.003,27 zł


 


4.


Wykonawca


Marian Wojtas Przedsiębiorstwo Robót Drogowych DROKAM – PIASECZNO, 27-670 Łoniów, Piaseczno 84/21-26


5.


Czas realizacji


16.04.2012 r. – 31.07.2012 r.


6.


Inwestor


Gmina Sędziszów Małopolski, ulica Rynek 1, 39-120 Sędziszów Małopolski

ZDJĘCIA

Przebudowa drogi gminnej Wolica Piaskowa - Zamłynie

Dodany: 01.06.2012 Zmieniany: 01.06.2012
A A A1.


Nazwa inwestycji


Przebudowa drogi gminnej Wolica Piaskowa - Zamłynie


2.


Zakres inwestycji


Zakres robót obejmował: profilowanie podłoża - 2145,00 m2, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego grubości 15 cm - 1640,00 m2,  profilowanie masą mineralno - asfaltową - 120,00 ton, wykonanie nawierzchni z masy mineralno-asfaltowej grubości 4 cm  - 1600,00 m2,  wykonanie poboczy tłuczniowych grubości 10 cm - 535,00 m2, wykonanie robót ziemnych z transportem - 230,00 m3.


Droga przebudowana na długości 460 mb.


3.


Wartość


116 361,08 zł


 


4.


Wykonawca


Marian Wojtas Przedsiębiorstwo Robót Drogowych DROKAM – PIASECZNO, 27-670 Łoniów, Piaseczno 84/21-26


5.


Czas realizacji


16.04.2012 r. – 31.07.2012 r.


6.


Inwestor


Gmina Sędziszów Małopolski, ulica Rynek 1, 39-120 Sędziszów Małopolski

ZDJĘCIA

Na skróty

Cookies

Strona korzysta z cookies, więcej w Polityce Prywatności