Przebudowa i rozbudowa budynku OSP w Wolicy Ługowej na oddział przedszkolny

Dodany: 14.09.2012 Zmieniany: 14.01.2014
A A A1.


Nazwa inwestycji


Przebudowa i rozbudowa budynku OSP w Wolicy Ługowej wraz z urządzeniami technicznymi, przebudowa placu zabaw oraz zmiana sposobu użytkowania części istniejącego budynku OSP na oddział przedszkolny


2.


Zakres inwestycji


Zakres robót obejmuje: dobudowę klatki schodowej, schody zewnętrzne       z pochylnią, docieplenie ścian i stropu z wymianą stolarki, elewację budynku, wykonanie instalacji wew. tj. kan., c.o. i wentylacji, instalacji elektrycznej, instalacji gazowej, wyburzenie i nowe ściany działowe, roboty wykończeniowe tj. tynki okładziny z płytek, malowanie posadzki, urządzenie placu zabaw, chodniki, dojazdy.


3.


Wartość


1 415 908,30 zł


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013 oraz z Budżetu Państwa


4.


Wykonawca


P.H.U „PROFI” Anna Bawoł, ul. Raciborskiego 7, 39-300 Mielec


5.


Czas realizacji


27.06.2012 r.- 30.06.2013 r.


6.


Inwestor


Gmina Sędziszów Małopolski, ulica Rynek 1, 39-120 Sędziszów Małopolski

ZDJĘCIA

Budowa jednego zespołu budynku mieszkalnego wielorodzinnego z przeznaczeniem na lokale socjalne.

Dodany: 26.06.2012 Zmieniany: 04.02.2014
A A A1.


Nazwa inwestycji


Budowa jednego zespołu budynku mieszkalnego wielorodzinnego z przeznaczeniem na lokale socjalne, infrastruktury technicznej i elementów zagospodarowania terenu przy budynkach - na działce nr ewid. 765/2 w miejscowości Wolica Piaskowa, gmina Sędziszów Małopolski


2.


Zakres inwestycji


Przedmiotem zamówienia jest budowa jednego zespołu budynku mieszkalnego wielorodzinnego z przeznaczeniem na lokale socjalne, infrastruktury technicznej i elementów zagospodarowania terenu przy budynkach.


Zespół ten składał się będzie z 12 lokali socjalnych o łącznej powierzchni użytkowej 362,58 m2. W ramach inwestycji przewiduje się również wykonanie placu zabaw dla dzieci, dróg dojazdowych, miejsc postojowych oraz chodników. Planuje się także wykonanie zjazdu z drogi gminnej - od strony północnej przedmiotowej działki.


Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego, parterowego, bez podpiwniczenia, z dachem wysokim-wielospadowym, realizowana będzie w technologii tradycyjnej-murowanej.


Kubatura budynku - 1434 m3


Powierzchnia zabudowy - 467,92 m2


Powierzchnia użytkowa - 362,58 m2


Powierzchnia całkowita - 467,92 m2


3.


Wartość


1 022 183,95 zł


Inwestycja dofinansowana ze środków „Programu wsparcia budownictwa socjalnego ze środków Funduszu Dopłat” w wysokości 30 % - 302 504,00 zł


4.


Wykonawca


Firma Budowlana „LISBUD” s.c. Lis Damian, Lis Łukasz, 39-300 Mielec,  Metalowców 4


5.


Czas realizacji


11.05.2012 r. - 31.10.2013 r.


6.


Inwestor


Gmina Sędziszów Małopolski, ulica Rynek 1, 39-120 Sędziszów Małopolski

ZDJĘCIA

Przebudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Zagorzycach Dolnych wraz z dobudową sali gimnastycznej z parkingiem

Dodany: 26.06.2012 Zmieniany: 23.07.2014
A A A1.


Nazwa inwestycji


Przebudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Zagorzycach Dolnych wraz z dobudową sali gimnastycznej z urządzeniami technicznymi oraz budowa parkingu na działkach nr ewid. 275/2 i 312 położonych w Zagorzycach


2.


Zakres inwestycji


Przedmiotem zamówienia jest przebudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Zagorzycach Dolnych wraz z dobudową sali gimnastycznej z urządzeniami technicznymi oraz budowa parkingu na działkach nr ewid. 275/2 i 312 położonych w Zagorzycach. Zadanie obejmuje swoim zakresem:


I. Budowę sali gimnastycznej z zapleczem w technologii tradycyjnej z dachem wielospadowym, z instalacjami wewnętrznymi, przyłączami wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, bezodpływowym zbiornikiem ścieków oraz parkingiem. Kubatura - 3599,52 m3, Powierzchnia użytkowa - 578,38 m2, Powierzchnia zabudowy - 538,87 m2.


II. Remont i przebudowę budynku starej szkoły obejmujący: -wyburzenia i zamurowania -wykonanie instalacji elektrycznej -uzupełnienie tynków, zeskrobanie starej farby -wymianę drzwi wewnętrznych -szpachlowanie i malowanie -częściową wymianę posadzek.


3.


Wartość


2 125 745,08 zł


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013 oraz z Budżetu Państwa


4.


Wykonawca


Konsorcjum firm:


1/ „PAW-BUD” Paweł Syper, 39-315 Ruda 148


2/ Zakład Budowlano-Remontowo Instalacyjny „JANTA” Jan Bąk,


39-306 Górki 4


5.


Czas realizacji


05.06.2012 r. - 20.07.2014 r.


6.


Inwestor


Gmina Sędziszów Małopolski, ulica Rynek 1, 39-120 Sędziszów Małopolski

ZDJĘCIA

Rewitalizacja centrum ratuszowego poprzez zwiększenie estetyki i funkcjonalności przestrzeni publicznej w Sędziszowie Młp.

Dodany: 26.06.2012 Zmieniany: 11.12.2012
A A A1.


Nazwa inwestycji


Rewitalizacja centrum ratuszowego poprzez zwiększenie estetyki i funkcjonalności przestrzeni publicznej w Sędziszowie Małopolskim (iluminacja świetlna oraz remont Ratusza wraz z monitoringiem)


2.


Zakres inwestycji


Inwestycja obejmuje: iluminację świetlną oraz remont Ratusza.


Etap I - obejmuje: a) oświetlenie iluminacyjne w terenie b) oświetlenie iluminacyjne na elewacji c) remont Ratusza - roboty przygotowawcze d) remont Ratusza - izolację fundamentu e) remont Ratusza - renowację elewacji f) remont Ratusza - wykonanie konstrukcji wsporczej tablicy oraz montaż tablicy z planem miasta g) remont Ratusza - wykonanie systemu monitoringu.


Etap II - obejmuje renowację piwnic.


3.


Wartość


734 952,74 zł


Dofinansowanie w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013


4.


Wykonawca


Przedsiębiorstwo Produkcji Handlu i Usług „BUDOIMPEX” Sp. z o.o.


 39-218 Straszęcin 295 D


5.


Czas realizacji


17.08.2011 r. -  31.07.2012 r.


6.


Inwestor


Gmina Sędziszów Małopolski, ulica Rynek 1, 39-120 Sędziszów Małopolski

ZDJĘCIA

Modernizacja (remont) budynku Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Sędziszowie Małopolskim

Dodany: 26.06.2012 Zmieniany: 29.10.2012
A A A1.


Nazwa inwestycji


Modernizacja (remont) budynku Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Sędziszowie Małopolskim


2.


Zakres inwestycji


Zakres robót obejmuje remont elewacji, tynków, rynien i obróbek blacharskich, drzwi wejściowych, podjazdów dla niepełnosprawnych oraz izolacji pionowych z drenażem opaskowym.


3.


Wartość


350 636,22 zł


 


4.


Wykonawca


Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane „HPR” Sp.j. Marian Hymon i Tadeusz Peron, 35-205 Rzeszów, ul. Warszawska 24


5.


Czas realizacji


14.06.2012 r. - 30.10.2012 r.


6.


Inwestor


Gmina Sędziszów Małopolski, ulica Rynek 1, 39-120 Sędziszów Małopolski

ZDJĘCIA

Uporządkowanie gospodarki wodnej w gminie Sędziszów Małopolski. Etap II - budowa, rozbudowa i przebudowa SUW

Dodany: 26.06.2012 Zmieniany: 30.08.2012
A A A1.


Nazwa inwestycji


Uporządkowanie gospodarki wodnej w gminie Sędziszów Małopolski. Etap II - budowa, rozbudowa i przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Sędziszowie Małopolskim


2.


Zakres inwestycji


Zakres rzeczowy robót obejmuje :


1) Budowę zbiorników wyrównawczych V = 2 x 300 m3 ;


2) Budowę wiaty parterowej w lekkiej konstrukcji ;


3) Przebudowę SUW w części technologicznej polegającą między innymi na:


a) demontażu rurociągów wraz z armaturą ,


b) montażu instalacji sprężonego powietrza,


c) modernizacji instalacji elektrycznej wraz z montażem nowej AKPiA.


4) Remont budynku SUW polegający między innymi na :


a) wymianie stolarki i likwidacji części okien,


b) wykonaniu dachu,


c) izolacji pionowej ścian.


3.


Wartość


2 397 239,73 zł


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013.


4.


Wykonawca


Zakład Remontowo Budowlany Janusz Firlej,


36-054 Mrowla, Rudna Mała 127


5.


Czas realizacji


27.04.2012 r. - 20.08.2012 r.


6.


Inwestor


Gmina Sędziszów Małopolski, ulica Rynek 1, 39-120 Sędziszów Małopolski

ZDJĘCIA

Na skróty

Cookies

Strona korzysta z cookies, więcej w Polityce Prywatności