Przebudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Zagorzycach Dolnych wraz z dobudową sali gimnastycznej z parkingiem

Dodany: 26.06.2012 Zmieniany: 23.07.2014
A A A1.


Nazwa inwestycji


Przebudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Zagorzycach Dolnych wraz z dobudową sali gimnastycznej z urządzeniami technicznymi oraz budowa parkingu na działkach nr ewid. 275/2 i 312 położonych w Zagorzycach


2.


Zakres inwestycji


Przedmiotem zamówienia jest przebudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Zagorzycach Dolnych wraz z dobudową sali gimnastycznej z urządzeniami technicznymi oraz budowa parkingu na działkach nr ewid. 275/2 i 312 położonych w Zagorzycach. Zadanie obejmuje swoim zakresem:


I. Budowę sali gimnastycznej z zapleczem w technologii tradycyjnej z dachem wielospadowym, z instalacjami wewnętrznymi, przyłączami wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, bezodpływowym zbiornikiem ścieków oraz parkingiem. Kubatura - 3599,52 m3, Powierzchnia użytkowa - 578,38 m2, Powierzchnia zabudowy - 538,87 m2.


II. Remont i przebudowę budynku starej szkoły obejmujący: -wyburzenia i zamurowania -wykonanie instalacji elektrycznej -uzupełnienie tynków, zeskrobanie starej farby -wymianę drzwi wewnętrznych -szpachlowanie i malowanie -częściową wymianę posadzek.


3.


Wartość


2 125 745,08 zł


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013 oraz z Budżetu Państwa


4.


Wykonawca


Konsorcjum firm:


1/ „PAW-BUD” Paweł Syper, 39-315 Ruda 148


2/ Zakład Budowlano-Remontowo Instalacyjny „JANTA” Jan Bąk,


39-306 Górki 4


5.


Czas realizacji


05.06.2012 r. - 20.07.2014 r.


6.


Inwestor


Gmina Sędziszów Małopolski, ulica Rynek 1, 39-120 Sędziszów Małopolski

ZDJĘCIA

Na skróty

Cookies

Strona korzysta z cookies, więcej w Polityce Prywatności