Dostawa urządzeń do higienizacji i aglomeracji komunalnych osadów ściekowych dla oczyszczalni ścieków w Sędziszowie Młp.

Dodany: 13.01.2014 Zmieniany: 14.01.2014
A A A1.Nazwa inwestycjiDostawa urządzeń do
higienizacji  i  aglomeracji 
komunalnych osadów ściekowych wraz z 
silosem na wapno i podajnikami dla oczyszczalni ścieków w Sędziszowie
Małopolskim.2.Zakres inwestycjiDostawa, montaż i uruchomienie układu składającego się z:


- urządzenia do i aglomeracji komunalnych osadów ściekowych
wapnem palonym wysokoreaktywnym, o wydajności całkowitej higienizacji
produktu ok. 4,5 m3/h


- zbiornika do magazynowania wapna palonego


- transportera podającego wapno do higienizacji


- systemu podajników dostarczających osad z pras do mieszalnika


- podajnika transportującego gotowy produkt z urządzenia do
higienizacji i aglomeracji osadów na pole osadowe.


Produktem końcowym procesu są aglomeraty:


- kulisty kształt,


- jednorodny skład ziarnowy,


- charakteryzujące się dobrą sypkością,


- niepylące w czasie transportu i składowania,


- wielkości granulek do 10 mm.3.Wartość476 010,00 zł 4.WykonawcaPPTHU EKOMTECH s.c. Lesław Bańczyk, Adam Nierada,, ul. Żorska
162A, 43-188 Orzesze5.Czas realizacji19.11.2012
r. - 30.05.2013 r.6.InwestorGmina Sędziszów Małopolski, ulica Rynek 1, 39-120 Sędziszów
Małopolski
ZDJĘCIA

Na skróty

Cookies

Strona korzysta z cookies, więcej w Polityce Prywatności