Remont drogi dojazdowej do pól w miejscowości Szkodna na działce nr ewid. 152

Dodany: 08.01.2014 Zmieniany: 08.01.2014
A A A
1.Nazwa inwestycjiRemont drogi dojazdowej do
pól w miejscowości Szkodna na działce nr ewid. 1522.Zakres inwestycjiWykonanie podbudowy z kruszyw, tłuczeń - na łącznej powierzchni
1 500 m2 i remont trzech przepustów Ø 40 - dł. 15 m.3.Wartość57 762,52 zł 4.WykonawcaMiejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Sp. z o.o., ul. Rejtana
6., 35-310 Rzeszów5.Czas realizacji09.09.2013
r. - 01.10.2013 r.6.InwestorGmina Sędziszów Małopolski, ulica Rynek 1, 39-120 Sędziszów Małopolski


Przebudowa drogi w Wolicy Piaskowej - Baorówka

Dodany: 08.01.2014 Zmieniany: 08.01.2014
A A A
1.Nazwa inwestycjiPrzebudowa drogi w Wolicy Piaskowej
- Baorówka2.Zakres inwestycjiZakres robót obejmuje:


- roboty ziemne w ilości 120 m3


- remont przepustów Ø 40 - dł. 36 m


- umocnienie rowu korytkami i skarp rowu płytami ażurowymi na
dł. 48 m


- wykonanie podbudowy z kruszyw, tłuczeń - na powierzchni 648 m2


- wyrównanie podbudowy mieszanką min-bit. - w ilości 48,6 t


- wykonanie nawierzchni z mieszanek min. - bit. gr. 4 cm na
powierzchni 610 m2.3.Wartość72 432,09 zł 4.WykonawcaMiejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Sp. z o.o.,, ul. Rejtana
6, 35-310 Rzeszów5.Czas realizacji27.08.2013
r. - 27.09.2013 r.6.InwestorGmina Sędziszów Małopolski, ulica Rynek 1, 39-120 Sędziszów
Małopolski


Przebudowa drogi gminnej Ruda - Zajezierze

Dodany: 30.08.2013 Zmieniany: 30.08.2013
A A A1.


Nazwa inwestycji


Przebudowa drogi gminnej Ruda - Zajezierze


2.


Zakres inwestycji


Zakres robót obejmuje wykonanie:


- podbudowy z kruszyw, tłuczeń - na łącznej powierzchni 1 890 m2,


- wyrównanie istniejącej podbudowy mieszkanką mineralno - bitumiczną w ilości 90 t,


- nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych na pow. 1 800 m2,


- pobocza tłuczniowego gr. 10 cm - na pow. 450 m2.


3.


Wartość


112 692,60 zł


 


4.


Wykonawca


Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe Spółka Akcyjna, ul. Drogowców 1,


39-200 Dębica


5.


Czas realizacji


20.06.2013 r. - 30.08.2013 r.


6.


Inwestor


Gmina Sędziszów Małopolski, ulica Rynek 1, 39-120 Sędziszów Małopolski

Przebudowa drogi gminnej w Zagorzycach - Podlasek

Dodany: 30.08.2013 Zmieniany: 30.08.2013
A A A1.


Nazwa inwestycji


Przebudowa drogi gminnej w Zagorzycach - Podlasek


2.


Zakres inwestycji


Zakres robót obejmuje wykonanie:


- podbudowy z kruszyw, tłuczeń - na łącznej powierzchni 1 564 m2,


- wyrównanie istniejącej podbudowy mieszkanką mineralno - bitumiczną w ilości 110 t,


- nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych na pow. 1 472 m2,


- pobocza tłuczniowego gr. 10 cm - na pow. 276 m2.


3.


Wartość


99 233,69 zł


 


4.


Wykonawca


Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Sp. z o.o.,


35-310 Rzeszów,  ul. Rejtana 6


5.


Czas realizacji


20.06.2013 r. - 30.08.2013 r.


6.


Inwestor


Gmina Sędziszów Małopolski, ulica Rynek 1, 39-120 Sędziszów Małopolski

Remont drogi gminnej Góra Ropczycka - Domaradz

Dodany: 30.08.2013 Zmieniany: 30.08.2013
A A A1.


Nazwa inwestycji


Remont drogi gminnej Góra Ropczycka - Domaradz


2.


Zakres inwestycji


Zakres robót obejmuje wykonanie:


- podbudowy z kruszyw, tłuczeń - na łącznej powierzchni 5050 m2


- skropienie nawierzchni drogowej - na łącznej powierzchni 5050 m2


- wyrównanie istniejącej podbudowy mieszkanką mineralno - bitumiczną w ilości 371,3 t


- wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych na pow. 4 850 m2


- pobocza tłuczniowego gr. 15 cm - na pow. 4 850 m2.


3.


Wartość


295 128,98 zł


 


4.


Wykonawca


Strabag Sp. z o.o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków


5.


Czas realizacji


28.05.2013 r. - 30.08.2013 r.


6.


Inwestor


Gmina Sędziszów Małopolski, ulica Rynek 1, 39-120 Sędziszów Małopolski

Remont drogi gminnej Wolica Ługowa- Krzywa- Podlesie- Potok

Dodany: 30.08.2013 Zmieniany: 03.06.2014
A A A1.


Nazwa inwestycji


Remont drogi gminnej Wolica Ługowa- Krzywa- Podlesie- Potok


2.


Zakres inwestycji


Zakres rzeczowy robót obejmuje wykonanie:


- podbudowy z kruszyw, tłuczeń na łącznej powierzchni 2 000 m2


- nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych na powierzchni 1 750 m2


- pobocza tłuczniowe gr. 15 cm, na powierzchni 250 m2.


3.


Wartość


94 851,45 zł


 


4.


Wykonawca


Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Sp. z o.o. 35-310 Rzeszów  ul. Rejtana 6


5.


Czas realizacji


28.05.2013 r. - 30.08.2013 r.


6.


Inwestor


Gmina Sędziszów Małopolski, ulica Rynek 1, 39-120 Sędziszów MałopolskiPrzebudowa i remont ulic: Krótkiej, Rynek i Wyspiańskiego w Sędziszowie Małopolskim

Dodany: 24.06.2013 Zmieniany: 13.01.2014
A A A1.


Nazwa inwestycji


Przebudowa i remont ulic: Krótkiej, Rynek i Wyspiańskiego w Sędziszowie Małopolskim


2.


Zakres inwestycji


Przedmiotem zadania jest przebudowa i remont ulic : Krótkiej, Rynek i Wyspiańskiego w Sędziszowie Małopolskim. Zakres rzeczowy robót obejmuje:


- przebudowę jezdni na długości 591 mb (ulice Krótka, Rynek i Wyspiańskiego),


- remont chodników w ciągu ulic: Krótka, Rynek i Wyspiańskiego o powierzchni 1 453 m2,


- remont kanalizacji deszczowej na długości 333 mb,


- budowę zatoki parkingowej na 6 stanowisk przy ulica Wyspiańskiego (od strony zachodniej, przy ulicy Bednarskiej),


- budowę zatoki parkingowej na 10 stanowisk przy ulicy Wyspiańskiego (przy Szpitalu Powiatowym),


- odtworzenie 18 miejsc postojowych poprzez malowanie linii segregacyjnych,


- utworzenie 4 miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych,


- odtworzenie 4 przejść dla pieszych,


- montaż 99 metrów poręczy ochronnych łańcuchowych na chodnikach separujący ruch pieszy od ruchu kołowego przy szkołach oraz skrzyżowaniach z drogą powiatową,


- odtworzenie oznakowania poziomego oraz pionowego, tj. montaż 10 sztuk znaków zakazu, nakazu, informacyjnych oraz ostrzegawczych,


- montaż 1 sztuki progu zwalniającego U16a w ciągu ulicy Wyspiańskiego.


3.


Wartość


725 826,56 zł


Dofinansowanie  w wysokości 50% w ramach Wieloletniego Programu Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych


4.


Wykonawca


Eurovia Polska S.A. Bielany Wrocławskie, ul. Szwedzka 5, 55-040 Kobierzyce


5.


Czas realizacji


30.09.2013 r.


6.


Inwestor


Gmina Sędziszów Małopolski, ulica Rynek 1, 39-120 Sędziszów MałopolskiZDJĘCIA

Na skróty

Cookies

Strona korzysta z cookies, więcej w Polityce Prywatności