Przebudowa Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

Dodany: 08.01.2014 Zmieniany: 13.01.2014
A A A
1.Nazwa inwestycjiPrzebudowa wraz ze zmianą
sposobu użytkowania istniejącego budynku transportu i łączności na potrzeby
lokalizacji Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na
działkach nr ewid. 2815/10, 2815/11 w miejscowości Sędziszów Małopolski - I
Etap.2.Zakres inwestycjiZakres robót obejmuje między innymi:


- zamurowanie, przebicie i wykucie otworów drzwiowych,


- rozebranie i wykonanie ścianek działowych,


- wymianę części zniszczonej stolarki okiennej i drzwiowej


- wymianę i instalację wewnętrznych wod. - kan. oraz
elektrycznej,


- czyszczenie i skuwanie części tynków wewnętrznych,


- odgrzybianie powierzchni murów,


- uzupełnienie tynków wewnętrznych,


- malowanie czyszczenie oraz wymianę części bram wejściowych,


- czyszczenie, renowację i malowanie pozostałej stolarki
okiennej, drzwiowej oraz posadzek,


- naprawę pokrycia dachowego..3.Wartość141 756,16 zł 4.WykonawcaWOBUD Zakład Remontowo-Budowlany Jan Wojnarowski,, ul. 11
Listopada 13/30, 36-100 Kolbuszowa5.Czas realizacji25.09.2013
r. - 31.10.2013 r.6.InwestorGmina Sędziszów Małopolski, ulica Rynek 1, 39-120 Sędziszów
Małopolski


Przebudowa zaplecza szatniowo-sanitarnego i instalacji wewnętrznych MLKS LECHIA Sędziszów Młp.

Dodany: 08.01.2014 Zmieniany: 13.01.2014
A A A


1.Nazwa inwestycjiPrzebudowa zaplecza
szatniowo-sanitarnego i instalacji wewnętrznych oraz termomodernizacja
budynku siłowni użytkowanego przez MLKS LECHIA Sędziszów Młp.2.Zakres inwestycjiZakres prac związanych z przedmiotem zamówienia:


- dostosowanie budynku do zgodności z obowiązującymi przepisami
techniczno-budowlanymi i przeciwpożarowymi,


- przebudowa łaźni, wc,


- remont szatni, pomieszczeń technicznych,


- przebudowa instalacji elektrycznej,


- wykonanie termomodernizacji obiektu polegającej na dociepleniu
ścian i dachu części kontenerowej i ścian szczytowych sali ćwiczeń oraz w tej
drugiej wymiana płyt PW8 na nowe płyty warstwowe (front i dach),


- wymiana nawierzchni schodów zewnętrznych oraz chodnika z płyt
betonowych na kostkę brukową (chodnik od strony północnej oraz frontowej),


- wykonanie nowych rynien i rur spustowych na całym obiekcie,


- wymiana poszycia dachowego,


- wykonanie pomostów do podnoszenia ciężarów,


- wymianie linoleum na wykładzinę PCV zgrzewaną na sali ćwiczeń.3.Wartość317 235,02 złZadanie dofinansowane w wysokości 50% ze środków Funduszu
Rozwoju Kultury Fizycznej (Ministerstwo Sportu i Turystyki) - 154 218,00 zł4.WykonawcaZakładu Remontowo - Budowlanego Roman Olszowy, Kosowy 73,
36-107 Przyłęk5.Czas realizacji7.10.2013 r.
– 20.11.2013 r.6.InwestorGmina Sędziszów Małopolski, ulica Rynek 1, 39-120 Sędziszów
Małopolski


ZDJĘCIA

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Sędziszów Małopolski

Dodany: 30.08.2013 Zmieniany: 13.01.2014
A A A1.


Nazwa inwestycji


Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Sędziszów Małopolski


2.


Zakres inwestycji


Przedmiotem zadania jest termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Sędziszów Małopolski, która obejmuje niżej wymienione zadanie:


8/ Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej, wymiana instalacji centralnego ogrzewania oraz przebudowa wewnętrznej instalacji elektrycznej w budynku Biblioteki w Sędziszowie Małopolskim.


3.


Wartość


23 168,09 zł


 


4.


Wykonawca


F.H.U. „TECHMAR” , Zieliński Marek  36-107 Przyłęk 101B


5.


Czas realizacji


10.06.2013 r. - 20.08.2013 r.


6.


Inwestor


Gmina Sędziszów Małopolski, ulica Rynek 1, 39-120 Sędziszów MałopolskiTermomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Sędziszów Małopolski

Dodany: 30.08.2013 Zmieniany: 07.02.2014
A A A1.


Nazwa inwestycji


Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Sędziszów Małopolski


2.


Zakres inwestycji


Przedmiotem zadania jest termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Sędziszów Małopolski, która obejmuje niżej wymienione zadanie:


7/ Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej wraz ze zmianą źródła zasilania instalacji c.o. na gazowe w budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Sędziszowie Małopolskim;


3.


Wartość


839 790,58 zł


 


4.


Wykonawca


Centrum Techniki Grzewczej i Sanitarnej „NOVUM” Stanisław Markiewicz, ul. Wyszyńskiego 2,   38-400 Krosno


5.


Czas realizacji


10.06.2013 r. - 28.02.2014 r.


6.


Inwestor


Gmina Sędziszów Małopolski, ulica Rynek 1, 39-120 Sędziszów Małopolski

ZDJĘCIA

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Sędziszów Małopolski

Dodany: 30.08.2013 Zmieniany: 13.01.2014
A A A1.


Nazwa inwestycji


Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Sędziszów Małopolski


2.


Zakres inwestycji


Przedmiotem zadania jest termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Sędziszów Małopolski, która obejmuje niżej wymienione zadanie:


6/ Budowa wew. instalacji gazowej wraz ze zmiana zasilania instalacji c.o. na gazowe w budynku Handlowo-Usługowym ul. Rynek 2 w Sędziszowie Małopolskim;


3.


Wartość


19 047,00 zł


 


4.


Wykonawca


Firma Budowlano – Instalacyjna „GRO – BUD” Zygmunt Groele, ul. Wolności 23D,  39-300 Mielec


5.


Czas realizacji


10.06.2013 r. - 20.08.2013 r.


6.


Inwestor


Gmina Sędziszów Małopolski, ulica Rynek 1, 39-120 Sędziszów MałopolskiTermomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Sędziszów Małopolski

Dodany: 30.08.2013 Zmieniany: 13.01.2014
A A A1.


Nazwa inwestycji


Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Sędziszów Małopolski


2.


Zakres inwestycji


Przedmiotem zadania jest termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Sędziszów Małopolski, która obejmuje niżej wymienione zadanie:


5/ Wykonanie przebudowy wewnętrznej instalacji gazowej wraz ze zmianą źródła zasilania instalacji c.o. na gazowe w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Sędziszowie Małopolskim;


3.


Wartość


111 608,65 zł


 


4.


Wykonawca


Firma Budowlano – Instalacyjna „GRO – BUD” Zygmunt Groele, ul. Wolności 23D, 39-300 Mielec


5.


Czas realizacji


10.06.2013 r. -


6.


Inwestor


Gmina Sędziszów Małopolski, ulica Rynek 1, 39-120 Sędziszów MałopolskiTermomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Sędziszów Małopolski

Dodany: 30.08.2013 Zmieniany: 13.01.2014
A A A1.


Nazwa inwestycji


Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Sędziszów Małopolski


2.


Zakres inwestycji


Przedmiotem zadania jest termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Sędziszów Małopolski, która obejmuje niżej wymienione zadanie:


4/ Wykonanie przebudowy wewnętrznej instalacji gazowej wraz ze zmianą źródła zasilania instalacji c.o. na gazowe w budynku Przedszkola nr 2 w Sędziszowie Małopolskim;


3.


Wartość


129 308,38 zł


 


4.


Wykonawca


F.H.U. „TECHMAR” , Zieliński Marek 36-107 Przyłęk 101B


5.


Czas realizacji


10.06.2013 r. - 20.08.2013 r.


6.


Inwestor


Gmina Sędziszów Małopolski, ulica Rynek 1, 39-120 Sędziszów MałopolskiTermomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Sędziszów Małopolski

Dodany: 30.08.2013 Zmieniany: 13.01.2014
A A A1.


Nazwa inwestycji


Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Sędziszów Małopolski


2.


Zakres inwestycji


Przedmiotem zadania jest termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Sędziszów Małopolski, która obejmuje niżej wymienione zadanie:


3/ Wykonanie przebudowy wewnętrznej instalacji gazowej wraz ze zmianą źródła zasilania instalacji c.o. na gazowe w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Sędziszowie Małopolskim;


3.


Wartość


133 626,45 zł.


 


4.


Wykonawca


Firma Budowlano – Instalacyjna „GRO – BUD” Zygmunt Groele, ul. Wolności 23D, 39-300 Mielec


5.


Czas realizacji


10.06.2013 r. - 20.08.2013 r.


6.


Inwestor


Gmina Sędziszów Małopolski, ulica Rynek 1, 39-120 Sędziszów MałopolskiTermomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Sędziszów Małopolski

Dodany: 30.08.2013 Zmieniany: 13.01.2014
A A A1.


Nazwa inwestycji


Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Sędziszów Małopolski


2.


Zakres inwestycji


Przedmiotem zadania jest termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Sędziszów Małopolski, która obejmuje niżej wymienione zadanie:


2/ Wykonanie przebudowy wewnętrznej instalacji gazowej wraz ze zmianą źródła zasilania instalacji c.o. na gazowe w budynku Ratusza w Sędziszowie Małopolskim;


3.


Wartość


109 022,34 zł


 


4.


Wykonawca


Firma Budowlano – Instalacyjna „GRO – BUD” Zygmunt Groele, ul. Wolności 23D,  39-300 Mielec


5.


Czas realizacji


10.06.2013 r. - 20.08.2013 r.


6.


Inwestor


Gmina Sędziszów Małopolski, ulica Rynek 1, 39-120 Sędziszów MałopolskiTermomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Sędziszów Małopolski

Dodany: 30.08.2013 Zmieniany: 13.01.2014
A A A1.


Nazwa inwestycji


Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Sędziszów Małopolski


2.


Zakres inwestycji


Przedmiotem zadania jest termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Sędziszów Małopolski, która obejmuje niżej wymienione zadanie:


1/ Wykonanie przebudowy wewnętrznej instalacji gazowej wraz ze zmianą źródła zasilania instalacji c.o. na gazowe dla budynku administracyjnego (Warmet) w Sędziszowie Małopolskim;


3.


Wartość


62 442,51 zł


 


4.


Wykonawca


F.H.U. „TERMIKA” s.c., Zbigniew Jedlecki, Dorota Jedlecka, ul. 11 Listopdada 39, 38- 300   Gorlice                                         


5.


Czas realizacji


10.06.2013 r. - 20.08.2013 r.


6.


Inwestor


Gmina Sędziszów Małopolski, ulica Rynek 1, 39-120 Sędziszów MałopolskiRemont sanitariatów w Przedszkolu nr 2 w Sędziszowie Małopolskim

Dodany: 30.08.2013 Zmieniany: 30.08.2013
A A A1.


Nazwa inwestycji


Remont sanitariatów w Przedszkolu nr 2 w Sędziszowie Małopolskim


2.


Zakres inwestycji


Przedmiot zamówienia obejmuje:


- przebudowę instalacji wod.-kan., elektrycznej i c.o.;


- zbicie płytek ściennych i posadzkowych;


- ułożenie posadzki z płytek, licowanie ścian płytkami, uzupełnienie tynków, szpachlowanie, malowanie;


- wydzielenie kabin ściankami systemowymi.


3.


Wartość


75 037,40 zł


 


4.


Wykonawca


 „ELKAMEN” s. c. mgr inż. K. Bieszczad, M. Burzawa,                        


ul. Kołłątaja 3/74, 28-200 Staszów


5.


Czas realizacji


29.07.2013 r. - 20.08.2013 r.


6.


Inwestor


Gmina Sędziszów Małopolski, ulica Rynek 1, 39-120 Sędziszów Małopolski

Budowa i przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej oraz instalacji CO w budynku wielorodzinnym ul. Rynek 14

Dodany: 30.08.2013 Zmieniany: 30.08.2013
A A A1.


Nazwa inwestycji


Budowa i przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej oraz instalacji CO wraz ze zmianą źródła zasilania instalacji CO na gazowe w budynku wielorodzinnym ul. Rynek 14 w Sędziszowie Małopolskim


2.


Zakres inwestycji


Przedmiot zamówienia obejmuje:


- adaptację pomieszczenia przeznaczonego na kotłownię gazową, w tym demontaż istniejącego węzła CO,


- budowę wewnętrznej instalacji gazowej wraz z montażem kotła gazowego,


- budowę i przebudowę instalacji CO wraz z montażem ciepłomierza,


- budowę instalacji elektrycznej,


- budowę instalacji wod-kan kotłowni..


3.


Wartość


88 192,23 zł


 


4.


Wykonawca


Firma Budowlano – Instalacyjna „GRO – BUD” Zygmunt Groele,


ul. Wolności 23D, 39-300 Mielec


5.


Czas realizacji


27.06.2013 r. - 30.08.2013 r.


6.


Inwestor


Gmina Sędziszów Małopolski, ulica Rynek 1, 39-120 Sędziszów Małopolski

Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Cierpiszu

Dodany: 24.06.2013 Zmieniany: 13.01.2014
A A A1.


Nazwa inwestycji


Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Cierpiszu w celu zmiany sposobu użytkowania na Dom Ludowy oraz dobudowa wiaty przy budynku - na działce nr 195 w Cierpiszu w Gminie Sędziszów Małopolski


2.


Zakres inwestycji


Zakres obejmował:


- prace wewnętrzne związane z dostosowaniem obiektu do potrzeb Domu Ludowego polegające na: połączeniu dwóch sal, realizacji nowego zaplecza sanitarnego oraz części gospodarczej (aneks kuchenny); - prace wewnętrzne związane z remontem części mieszkalnej uwzględniające późniejszą ew. możliwość połączenia z częścią gminną;


- prace zewnętrzne związane z realizacją tarasu zewnętrznego zadaszonego od strony wschodniej istniejącego budynku, nowym wejściem do części gminnej obiektu (podest, pochylnia dla niepełnosprawnych, schody), termomodernizacją obiektu oraz nowe pokrycie dachu;


- realizację nowego przyłącza energetycznego;


- realizację nowej instalacji wewnętrznej gazowej, elektrycznej, wodociągowej i kanalizacyjnej oraz zlokalizowanie nowego zbiornika na nieczystości ciekłe;


- realizację miejsc parkingowych i dojścia pieszego, wymianę starego ogrodzenia od strony wschodniej, realizację uzupełniającej zieleni ozdobnej oraz elementów małej architektury.


3.


Wartość


571 500,57 zł


Dofinansowanie w wysokości 80% kosztów kwalifikowalnych ze środków Programu Rozwoju Obszarów wiejskich (PROW) - 315 646 zł


4.


Wykonawca


Remontowo - Wytwórcza Spółdzielnia Pracy „POKÓJ”  ul. Przemysłowa 15, 39-100 Ropczyce


5.


Czas realizacji


17.05.2013 r. - 31.10.2013 r.


6.


Inwestor


Gmina Sędziszów Małopolski, ulica Rynek 1, 39-120 Sędziszów Małopolski

ZDJĘCIA

Na skróty

Cookies

Strona korzysta z cookies, więcej w Polityce Prywatności