Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Czarna Sędziszowska

Dodany: 13.01.2014 Zmieniany: 13.01.2014
A A A

1.Nazwa inwestycjiOchrona zbiornika GZWP -
425 poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Sędziszów
Małopolski. Część III. Etap VII - budowa kanalizacji sanitarnej w
miejscowości Czarna Sędziszowska2.Zakres inwestycjiPrzedmiotem zamówienia jest budowa kanalizacji sanitarnej wraz
z przyłączami, rurociągiem tłocznym, przepompownią ścieków i zasilaniem
elektrycznym w miejscowości Czarna Sędziszowska.


Przewidywana długość sieci kanalizacji sanitarnej wraz z
przyłączami wynosi około 42 km: w tym 12 sztuk przepompowni.3.Wartość4 120 975,43 zł 4.WykonawcaInstalatorstwo Sanitarne, Grzewcze, Gazowe, Krzysztof Kluza,
Bukowiec 100 A, 36-100 Kolbuszowa5.Czas realizacji18.11.2013
r. - 31.08.2016 r. (w trakcie realizacji)6.InwestorGmina Sędziszów Małopolski, ulica Rynek 1, 39-120 Sędziszów
Małopolski
Budowa kanalizacji sanitarnej w Sędziszowie Małopolskim w rejonie ulicy Słonecznej i Wesołej

Dodany: 30.08.2013 Zmieniany: 30.08.2013
A A A1.


Nazwa inwestycji


Budowa kanalizacji sanitarnej w Sędziszowie Małopolskim w rejonie ulicy Słonecznej i Wesołej


2.


Zakres inwestycji


Budowa obejmuje:


a) sieć kanalizacji grawitacyjnej, kolektory 200 z rur PVC - U lite z wydłużonym kielichem typ ciężki S 200 x 5,9 mm,


b) przykanaliki do budynków mieszkalnych 160 z rur PVC jednolitych (pełne) z wydłużonym kielichem typ średni N 160 x 4,0 mm,


c) rurociągi tłoczne z rur PE 110 x 4,2 mm,


d) przepompownia - 1 sztuka wraz z monitoringiem w systemie GPRS (monitoring winien przekazywać informacje o pracy pomp, zaniku napięcia, otwarciu włazów. Dane te winny być przesyłane do istniejącego systemu na sterowni oczyszczalni ścieków i zsynchronizowane z systemem na oczyszczalni ścieków).


e) zasilanie przepompowni w energię elektryczną,


f) przyłącza.


3.


Wartość


364 537,19 zł.


 


4.


Wykonawca


Instalatorstwo Sanitarne, Grzewcze, Gazowe Krzysztof Kluza, Bukowiec 100 A, 36-100 Kolbuszowa


5.


Czas realizacji


22.05.2013 r. - 30.09.2013 r.


6.


Inwestor


Gmina Sędziszów Małopolski, ulica Rynek 1, 39-120 Sędziszów Małopolski

Na skróty

Cookies

Strona korzysta z cookies, więcej w Polityce Prywatności