Przebudowa drogi gminnej Borek Wielki - Młyn - Wolica Piaskowa

Dodany: 28.11.2014 Zmieniany: 10.12.2014
A A A
1.Nazwa inwestycjiPrzebudowa drogi gminnej nr
107613 r Borek Wielki - Młyn - Wolica Piaskowa w miejscowości Wolica Piaskowa
i Borek Wielki w km 1+700 - 2+7002.Zakres inwestycjiPodbudowa z kruszyw łamanych gr. 15 cm - 3 300,0 m2, wyrównanie
podbudowy mieszanką mineralno - bitumiczną śr. gr. 3 cm - 247,5 t, nawierzchnie
z mieszanek mineralno - bitumicznych gr. 4 cm - 3 200,0 m2, pobocza
tłuczniowe gr. 20 cm - 640,0 m2, zabezpieczenie gazociągu - 16,0 m.3.Wartość248 075,13 zł 4.WykonawcaMiejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Sp. z o.o.,


ul. Rejtana 6, 35-310 Rzeszów5.Czas realizacji11.09.2014
r. - 15.10.2014 r.6.InwestorGmina Sędziszów Małopolski, ulica Rynek 1, 39-120 Sędziszów
Małopolski


ZDJĘCIA

Rozbudowa drogi gminnej (osiedlowej i dojazdowej) w Wolicy Piaskowej

Dodany: 28.11.2014 Zmieniany: 10.12.2014
A A A


1.Nazwa inwestycjiRozbudowa drogi gminnej
(osiedlowej i dojazdowej) w Wolicy Piaskowej2.Zakres inwestycji- profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża - 1 875 m2


- podbudowa z piasku stabilizowanego cementem - 935 m2


- podbudowa z kruszyw łamanych - 891 m2


- skropienie nawierzchni asfaltem - 1 670 m2


- nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa
wiążąca) - 1 670 m2


- skropienie nawierzchni asfaltem - 1 604 m2


- nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa
ścieralna) - 1 604 m2


- przepusty z rur PP śr. 400 mm - 14 m


- pobocza, zjazdy - 790 m2


- przebudowa i budowa gazociągu wraz z przyłączami - 290 m.3.Wartość337 440,91 zł 4.WykonawcaEurovia Polska S.A. Bielany Wrocławskie,


ul. Szwedzka 5,, 55-040 Kobierzyce5.Czas realizacji21.07.2014
r. - 17.11.2014 r.6.InwestorGmina Sędziszów Małopolski, ulica Rynek 1, 39-120 Sędziszów
Małopolski


ZDJĘCIA

Rozbudowa odcinka ulicy Słonecznej w Sędziszowie Małopolskim

Dodany: 28.11.2014 Zmieniany: 28.11.2014
A A A
1.Nazwa inwestycjiRozbudowa odcinka ulicy
Słonecznej w Sędziszowie Małopolskim wraz z budową chodnika, ciągu rowerowego,
kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego2.Zakres inwestycjiRoboty drogowe:


profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża - 980 m2, podbudowa
z piasku stabilizowanego cementem - 980 m2, krawężniki drogowe 15/30 - 310 m,
podbudowy z kruszyw łamanych - 980 m2, skropienie nawierzchni asfaltem - 980
m2, podbudowy z mieszanek mineralno - bitumicznych - 980 m2, skropienie nawierzchni
asfaltem - 980 m2, nawierzchnia z mieszanek mineralno - bitumicznych (warstwa
wiążąca) - 980 m2, skropienie nawierzchni asfaltem - 980 m2, nawierzchnia z
mieszanek mineralno - bitumicznych (warstwa ścieralna) - 908 m2


 


Roboty elektryczne:


zabezpieczenie linii energetycznych - 46 m, k


 


Kanalizacja deszczowa:


kanały z rur kanalizacyjnych PP o śr. zew. 200 mm - 41,5 m, kanały
z rur kanalizacyjnych PP o śr. zew. 315 mm - 117,5 m, studzienki ściekowe
uliczne betonowe o śr. 500 mm - 7 szt., studnie rewizyjne z kręgów betonowych
o śr. 1200 mm - 4 szt.3.Wartość349 608,52 zł 4.WykonawcaMiejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Sp. z o.o.,


ul. Rejtana 6, 35-310 Rzeszów 5.Czas realizacji05.09.2014
r. - 10.11.2014 r.6.InwestorGmina Sędziszów Małopolski, ulica Rynek 1, 39-120 Sędziszów
Małopolski


ZDJĘCIA

Przebudowa drogi wewnętrznej w Szkodnej - Wieliszówka

Dodany: 23.10.2014 Zmieniany: 23.10.2014
A A A

1.Nazwa inwestycjiPrzebudowa drogi wewnętrznej
w Szkodnej - Wieliszówka2.Zakres inwestycjiRoboty ziemne (ścinanie poboczy, odmulenie rowów) - 261 m3, podbudowa
z kruszyw łamanych gr. 15 cm - 1 225,0 m2, wyrównanie podbudowy mieszanka
mineralno - bitumiczną śr. gr. 3 cm - 86,6 t, nawierzchnie z mieszanek
mineralno - bitumicznych gr. 4 cm - 1 120,0 m2, pobocza tłuczniowe gr. 10 cm
- 232,5 m2, remont przepustów - 9,0 m,  zabezpieczenie gazociągu - 21 m.3.Wartość106 467,37 zł 4.WykonawcaEurovia Polska S.A. Bielany Wrocławskie,


ul. Szwedzka 5, 55-040 Kobierzyce5.Czas realizacji15.09.2014
r. - 30.09.2014 r.6.InwestorGmina Sędziszów Małopolski, ulica Rynek 1, 39-120 Sędziszów
Małopolski
Przebudowa ulicy Blich w Sędziszowie Małopolskim

Dodany: 23.10.2014 Zmieniany: 23.10.2014
A A A

1.Nazwa inwestycjiPrzebudowa ulicy Blich w
Sędziszowie Małopolskim2.Zakres inwestycjiZakres robót obejmuje:


- nawierzchnię z mieszanek mineralno - bitumicznych (warstwa
ścieralna) - 910 m2


- nawierzchnię z mieszanek mineralno - bitumicznych (warstwa
wiążąca) - 910 m2


- podbudowę z kruszywa naturalnego - 1040 m2


- podbudowę z grunty stabilizowanego cementem - 1040 m2


- warstwę odsączającą - 1040 m2


- koryto wykonane na całej szerokości ulicy - 1040 m2


- regulację pionową studzienek - 10 szt.3.Wartość114 211,90 zł 4.WykonawcaPrzedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe S.A., ul. Drogowców 1, 39-200
Dębica5.Czas realizacji20.06.2014
r. - 01.09.2014 r.6.InwestorGmina Sędziszów Małopolski, ulica Rynek 1, 39-120 Sędziszów
Małopolski
Przebudowa drogi gminnej w Górze Ropczyckiej - Nawsie

Dodany: 23.10.2014 Zmieniany: 23.10.2014
A A A

1.Nazwa inwestycjiPrzebudowa drogi gminnej w
Górze Ropczyckiej - Nawsie2.Zakres inwestycji- oczyszczenie nawierzchni drogowej - mechaniczne - 1 000 m2


- skropienie nawierzchni - 1 000 m2


- podbudowa z kruszyw łamanych gr. 15 cm - 452 m2


- wyrównanie podbudowy mieszanką mineralno - bitumiczną śr. gr.
3 cm - 37,50 t


- nawierzchnie z mieszanek mineralno - bitumicznych gr. 4 cm - 1
452 m2


- pobocza z kruszywa łamanego gr. 8 cm - 255,0 m2


- zabezpieczenie gazociągu - 12 m


- rozebranie nawierzchni z trylinki - 230 m2.3.Wartość84 539,97 zł 4.WykonawcaPrzedsiębiorstwo Drogowo - Mostowe Spółka Akcyjna, ul. Drogowców
1, 39-200 Dębica5.Czas realizacji11.06.2014
r. - 30.09.2014 r.6.InwestorGmina Sędziszów Małopolski, ulica Rynek 1, 39-120 Sędziszów
Małopolski
Przebudowa drogi wewnętrznej w Wolicy Ługowej na działce gminnej nr 947

Dodany: 23.10.2014 Zmieniany: 23.10.2014
A A A

1.Nazwa inwestycjiPrzebudowa drogi wewnętrznej
w Wolicy Ługowej na działce gminnej nr 9472.Zakres inwestycji- podbudowa z kruszyw łamanych gr. 10 cm - 325 m2


- wyrównanie podbudowy mieszanką mineralno - bitumiczną śr. gr.
2 cm - 16,25 t


- nawierzchnie z mieszanek mineralno - bitumicznych gr. 4 cm -
325 m2


- zabezpieczenie gazociągu - 6 m


- remont przepustu - 1 szt.3.Wartość22 039,07 zł 4.WykonawcaPrzedsiębiorstwo Drogowo - Mostowe Spółka Akcyjna,, ul.
Drogowców 1, 39-200 Dębic5.Czas realizacji11.06.2014
r. - 30.09.2014 r.6.InwestorGmina Sędziszów Małopolski, ulica Rynek 1, 39-120 Sędziszów
Małopolski
Przebudowa drogi wewnętrznej w Wolicy Ługowej na działce nr ewid. 906/1 i 906/2

Dodany: 23.10.2014 Zmieniany: 23.10.2014
A A A1.Nazwa inwestycjiPrzebudowa drogi wewnętrznej
w Wolicy Ługowej na działce nr ewid. 906/1 i 906/22.Zakres inwestycji- podbudowa z kruszyw łamanych gr. 10 cm - 720 m2


- wyrównanie podbudowy mieszanką mineralno - bitumiczną śr. gr.
3 cm - 54,0 t


- nawierzchnie z mieszanek mineralno - bitumicznych gr. 4 cm -
720 m2


- zabezpieczenie gazociągu - 12 m


- remont przepustów - 1 szt.3.Wartość49 725,28 zł 4.WykonawcaPrzedsiębiorstwo Drogowo - Mostowe Spółka Akcyjna,, ul.
Drogowców 1, 39-200 Dębica5.Czas realizacji11.06.2014
r. - 30.09.2014 r.6.InwestorGmina Sędziszów Małopolski, ulica Rynek 1, 39-120 Sędziszów
Małopolski
ZDJĘCIA

Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 464 w Będziemyślu

Dodany: 02.10.2014 Zmieniany: 03.10.2014
A A A
1.Nazwa inwestycjiPrzebudowa drogi
wewnętrznej na działce nr 464 w Będziemyślu2.Zakres inwestycji- podbudowa z kruszyw łamanych gr. 10 cm - 840 m2


- wyrównanie podbudowy mieszanką mineralno - bitumiczną śr. gr.
3 cm - 63,0 t


- nawierzchnie z mieszanek mineralno - bitumicznych gr. 4 cm -
840 m2


- pobocza tłuczniowe gr. 10 cm - 168 m23.Wartość49 210,11 zł 4.WykonawcaPrzedsiębiorstwo Drogowo - Mostowe Spółka Akcyjna,, ul.
Drogowców 1, 39-200 Dębica5.Czas realizacji11.06.2014
r. - 30.09.2014 r.6.InwestorGmina Sędziszów Małopolski, ulica Rynek 1, 39-120 Sędziszów
Małopolski


Przebudowa drogi gminnej w Będziemyślu - Grudna

Dodany: 02.10.2014 Zmieniany: 02.10.2014
A A A

1.Nazwa inwestycjiPrzebudowa drogi gminnej w
Będziemyślu - Grudna2.Zakres inwestycji- podbudowa z kruszyw łamanych gr. 10 cm - 500 m2


- wyrównanie podbudowy mieszanka mineralno - bitumiczną śr. gr.
3 cm - 37,5 t


- nawierzchnia z mieszanek mineralno - bitumicznych gr. 4 cm -
500 m2


- pobocza tłuczniowe gr. 10 cm - 135 m2.3.Wartość43 455,90 zł 4.WykonawcaMiejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Sp. z o.o., 35-310
Rzeszów, ul. Rejtana 65.Czas realizacji01.08.2014
r. - 15.09.2014 r.6.InwestorGmina Sędziszów Małopolski, ulica Rynek 1, 39-120 Sędziszów
Małopolski
Przebudowa drogi gminnej w Czarnej Sędziszowskiej - Stara Wieś

Dodany: 02.10.2014 Zmieniany: 02.10.2014
A A A
1.Nazwa inwestycjiPrzebudowa drogi gminnej w
Czarnej Sędziszowskiej - Stara Wieś2.Zakres inwestycji- podbudowa z kruszyw łamanych gr. 8 cm - 1 802,0 m2


- wyrównanie podbudowy mieszanka mineralno - bitumiczną śr. gr.
3 cm - 127,2 t


- nawierzchnie z mieszanek mineralno - bitumicznych gr. 4 cm - 1
696,0 m2 - pobocza tłuczniowe gr. 10 cm - 795,0 m2.3.Wartość100 984,53 zł 4.WykonawcaPrzedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z o. o. w Mielcu, ul.
Korczaka 6a, 39-300 Mielec5.Czas realizacji15.04.2014
r. - 15.09.2014 r.6.InwestorGmina Sędziszów Małopolski, ulica Rynek 1, 39-120 Sędziszów
Małopolski


Przebudowa drogi gminnej Ruda - Zajezierze

Dodany: 02.10.2014 Zmieniany: 02.10.2014
A A A
1.Nazwa inwestycjiPrzebudowa drogi gminnej
Ruda - Zajezierze2.Zakres inwestycji- podbudowa z kruszyw łamanych gr. 10 cm - 1 890,00 m2


- wyrównanie podbudowy mieszanka mineralno - bitumiczną śr. gr.
2 cm - 90,00 t


- nawierzchnie z mieszanek mineralno - bitumicznych gr. 4 cm - 1
800,00 m2


- pobocza tłuczniowe gr. 10 cm.3.Wartość98 412,30 zł 4.WykonawcaPrzedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z o. o. w Mielcu, ul.
Korczaka 6a, 39-300 Mielec5.Czas realizacji15.04.2014
r. - 15.09.2014 r.6.InwestorGmina Sędziszów Małopolski, ulica Rynek 1, 39-120 Sędziszów
Małopolski


Remont istniejącego zjazdu z drogi 7341/1 w Zagorzycach Dolnych

Dodany: 23.07.2014 Zmieniany: 23.10.2014
A A A

1.Nazwa inwestycjiRemont istniejącego zjazdu
z drogi 7341/1 w Zagorzycach Dolnych2.Zakres inwestycjiRemont istniejącego zjazdu z drogi, remont istniejącego przepustu
pod zjazdem wraz z wykonaniem nawierzchni z kostki brukowej.3.Wartość92 414,45 zł 4.WykonawcaZ.H.U Grażyna Madeja, Mała 87, 39-107 Niedźwiada5.Czas realizacji05.05.2014
r. – 31.07.2014 r.6.InwestorGmina Sędziszów Małopolski, ulica Rynek 1, 39-120 Sędziszów
Małopolski
ZDJĘCIA

Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 987 Kolbuszowa - Sędziszów Małopolski w miejscowości Wolica Ługowa

Dodany: 23.07.2014 Zmieniany: 02.10.2014
A A A1.Nazwa inwestycjiBudowa chodnika w ciągu
drogi wojewódzkiej nr 987 Kolbuszowa - Sędziszów Małopolski w miejscowości
Wolica Ługowa2.Zakres inwestycjiRoboty budowlane w tym: rów kryty - 360 m; poszerzenie jezdni -
490 m2; chodniki i zjazdy - 555 m2.3.Wartość26 7701,44 złZadanie współfinansowane jest ze środków Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich (PROW)4.WykonawcaPrzedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z
o.o., ul. 3 Maja 11, 39-120 Sędziszów Młp.5.Czas realizacji01.07.2014
r. - 31.07.2014 r.6.InwestorGmina Sędziszów Małopolski, ulica Rynek 1, 39-120 Sędziszów
Małopolski
ZDJĘCIA

Przebudowa drogi (nr ewid. 632/110) polegająca na budowie chodnika do Parku Buczyna w miejscowości Góra Ropczycka

Dodany: 23.07.2014 Zmieniany: 02.10.2014
A A A


1.Nazwa inwestycjiPrzebudowa drogi (nr ewid.
632/110) polegająca na budowie chodnika do Parku Buczyna w miejscowości Góra
Ropczycka2.Zakres inwestycjiRoboty zabezpieczające (gazociąg, wodociąg, teletechnika): -
układanie rur ochronnych w wykopie - 30 m


 


Roboty budowlane w tym: - ustawienie krawężników na ławie
betonowej - 252 m - ustawienie obrzeży na ławie betonowej - 250 m - podbudowa
z kruszyw naturalnych gr. 15 cm po zagęszczeniu - 462,5 m2 - chodniki z
kostki brukowej betonowej gr. 6 cm, w tym 10 % kolorowej - 462,5 m23.Wartość56 268,77 złZadanie współfinansowane jest ze środków Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich (PROW)4.WykonawcaPrzedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z
o.o., ul. 3 Maja 11, 39-120 Sędziszów Małopolski5.Czas realizacji01.07.2014r.
- 31.07.2014r.6.InwestorGmina Sędziszów Małopolski, ulica Rynek 1, 39-120 Sędziszów
Małopolski


ZDJĘCIA

Przebudowa chodnika w ciągu ulicy Kasztanowej w Sędziszowie Małopolskim

Dodany: 23.07.2014 Zmieniany: 23.07.2014
A A A1.Nazwa inwestycjiPrzebudowa chodnika w
ciągu ulicy Kasztanowej w Sędziszowie Małopolskim2.Zakres inwestycjiRoboty rozbiórkowe w tym:


Krawężnik - 306 m; Obrzeże - 210 m; Nawierzchnia z płyt 50x50x7
- 484 m2


 


Roboty budowlane w tym :


Ustawienie krawężników na ławie betonowej - 306 m; Ustawienie
obrzeży na ławie betonowej - 234 m; Podbudowa z kruszyw naturalnych gr. 15 cm
po zagęszczeniu - 548 m2; Podbudowa z kruszyw łamanych gr. 20 cm po
zagęszczeniu - 80 m2; Chodniki z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm, w tym 10
% kolorowej - 428 m2; Chodniki z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm, kostka
kolorowa - 80 m2; Poszerzenie jezdni o nawierzchni bitumicznej - 40 m2.3.Wartość70 612,15 zł 4.WykonawcaPrzedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z
o. o.,, ul. 3 Maja 11, 39-120 Sędziszów Małopolski5.Czas realizacji13.05.2014
r. - 30.06.2014 r.6.InwestorGmina Sędziszów Małopolski, ulica Rynek 1, 39-120 Sędziszów
Małopolski
ZDJĘCIA

Przebudowa chodnika w ciągu ulicy Mickiewicza w Sędziszowie Małopolskim

Dodany: 23.07.2014 Zmieniany: 23.07.2014
A A A1.Nazwa inwestycjiPrzebudowa chodnika w
ciągu ulicy Mickiewicza w Sędziszowie Małopolskim2.Zakres inwestycjiRoboty rozbiórkowe w tym:


Krawężnik - 303 m; Obrzeże - 234 m; Nawierzchnia z płyt 50x50x7
- 460 m2


 


Roboty budowlane w tym :


Ustawienie krawężników na ławie betonowej - 303 m; Ustawienie
obrzeży na ławie betonowej - 280 m; Podbudowa z kruszyw naturalnych gr. 15 cm
po zagęszczeniu - 464 m2; Podbudowa z kruszyw łamanych gr. 20 cm po
zagęszczeniu - 104 m2; Chodniki z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm, w tym
10 % kolorowej - 360 m2; Chodniki z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm,
kostka kolorowa - 104 m2.3.Wartość65 642,38 zł 4.WykonawcaPrzedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z
o. o.,, ul. 3 Maja 11, 39-120 Sędziszów Małopolski5.Czas realizacji13.05.2014
r. - 30.06.2014 r.6.InwestorGmina Sędziszów Małopolski, ulica Rynek 1, 39-120 Sędziszów
Małopolski
ZDJĘCIA

Przebudowa drogi gminnej Szkodna - Budzisz w miejscowości Szkodna

Dodany: 27.06.2014 Zmieniany: 27.06.2014
A A A
1.Nazwa inwestycjiPrzebudowa drogi gminnej Szkodna
- Budzisz w miejscowości Szkodna2.Zakres inwestycji- podbudowa z kruszyw łamanych gr. 15 cm - 2 560 m2


- wyrównanie podbudowy mieszanka mineralno - bitumiczną śr. gr.
3 cm - 180 t


- nawierzchnia z mieszanek mineralno - bitumicznych gr. 4 cm - 2
400 m2


- odmulenie rowów - 400 m33.Wartość158 727,56 zł 4.WykonawcaMiejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Sp. z o.o.,, ul. Rejtana
6, 35-310 Rzeszów5.Czas realizacji06.05.2014
r. - 29.08.2014 r.6.InwestorGmina Sędziszów Małopolski, ulica Rynek 1, 39-120 Sędziszów
Małopolski


ZDJĘCIA

Przebudowa drogi gminnej Krzywa - Poręby

Dodany: 02.06.2014 Zmieniany: 03.06.2014
A A A1.Nazwa inwestycjiPrzebudowa drogi gminnej
Krzywa - Poręby2.Zakres inwestycji- oczyszczenie nawierzchni drogowej - mechaniczne - 2 750,00 m2


- skropienie nawierzchni - 2 500,00 m2


- wyrównanie podbudowy mieszanka mineralno - bitumiczną śr. gr.
2 cm - 125,00 t


- nawierzchnie z mieszanek mineralno - bitumicznych gr. 4 cm - 2
500,00 m2.3.Wartość95 883,17 zł 4.WykonawcaPrzedsiębiorstwo Drogowo - Mostowe Spółka Akcyjna,, ul. Drogowców
1, 39-200 Dębica5.Czas realizacji15.04.2014
r. - 30.06.2014 r.6.InwestorGmina Sędziszów Małopolski, ulica Rynek 1, 39-120 Sędziszów
Małopolski
Przebudowa drogi gminnej w Klęczanach

Dodany: 02.06.2014 Zmieniany: 03.06.2014
A A A1.Nazwa inwestycjiPrzebudowa drogi gminnej w
Klęczanach2.Zakres inwestycji- oczyszczenie nawierzchni drogowej - mechaniczne - 1 351,50 m2


- skropienie nawierzchni - 1 351,50 m2


- wyrównanie podbudowy mieszanka mineralno - bitumiczną śr. gr.
2 cm - 67,58 t


- nawierzchnie z mieszanek mineralno - bitumicznych gr. 4 cm - 1
351,50 m2


- pobocza z kruszywa łamanego gr. 8 cm - 255,00 m2.3.Wartość55 255,17 zł 4.WykonawcaMiejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Sp. z o.o., ul. Rejtana
6, 35-310 Rzeszów5.Czas realizacji15.04.2014
r. - 30.06.2014 r.6.InwestorGmina Sędziszów Małopolski, ulica Rynek 1, 39-120 Sędziszów
Małopolski
Na skróty

Cookies

Strona korzysta z cookies, więcej w Polityce Prywatności