Przebudowa drogi gminnej w Borku Wielkim

Dodany: 02.06.2014 Zmieniany: 02.06.2014
A A A
1.Nazwa inwestycjiPrzebudowa drogi gminnej w
Borku Wielkim2.Zakres inwestycji- podbudowa z kruszyw łamanych gr. 10 cm - 1 470,00 m2


- wyrównanie podbudowy mieszanka mineralno - bitumiczną śr. gr.
3 cm - 107,60 t


- nawierzchnie z mieszanek mineralno - bitumicznych gr. 4 cm - 1
507,00 m2


- pobocza tłuczniowe gr. 10 cm - 370,00 m2.3.Wartość86 980,18 zł 4.WykonawcaPrzedsiębiorstwo Drogowo - Mostowe Spółka Akcyjna,, ul.
Drogowców 1, 39-200 Dębica5.Czas realizacji15.04.2014
r. - 30.06.2014r.6.InwestorGmina Sędziszów Małopolski, ulica Rynek 1, 39-120 Sędziszów
Małopolski
Na skróty

Cookies

Strona korzysta z cookies, więcej w Polityce Prywatności