Przebudowa drogi gminnej w Zagorzycach Górnych - Wąwozy

Dodany: 02.06.2014 Zmieniany: 03.06.2014
A A A
1.Nazwa inwestycjiPrzebudowa drogi gminnej w
Zagorzycach Górnych - Wąwozy2.Zakres inwestycji- oczyszczenie nawierzchni drogowej - mechaniczne - 46,50 m2


- podbudowę z kruszyw łamanych gr. 8 cm - 347,40 m2


- wyrównanie podbudowy mieszanka mineralno - bitumiczną śr. gr.
3 cm - 24,88 t


- nawierzchnie z mieszanek mineralno - bitumicznych gr. 4 cm -
383,20 m2


- pobocza tłuczniowe gr. 8 cm.3.Wartość20 552,13 zł 4.WykonawcaMiejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Sp. z o.o.,, ul. Rejtana
6, 35-310 Rzeszów5.Czas realizacji15.04.2014
r. - 30.06.2014 r.6.InwestorGmina Sędziszów Małopolski, ulica Rynek 1, 39-120 Sędziszów
Małopolski


Na skróty

Cookies

Strona korzysta z cookies, więcej w Polityce Prywatności