Przebudowa drogi gminnej Krzywa - Poręby

Dodany: 02.06.2014 Zmieniany: 03.06.2014
A A A1.Nazwa inwestycjiPrzebudowa drogi gminnej
Krzywa - Poręby2.Zakres inwestycji- oczyszczenie nawierzchni drogowej - mechaniczne - 2 750,00 m2


- skropienie nawierzchni - 2 500,00 m2


- wyrównanie podbudowy mieszanka mineralno - bitumiczną śr. gr.
2 cm - 125,00 t


- nawierzchnie z mieszanek mineralno - bitumicznych gr. 4 cm - 2
500,00 m2.3.Wartość95 883,17 zł 4.WykonawcaPrzedsiębiorstwo Drogowo - Mostowe Spółka Akcyjna,, ul. Drogowców
1, 39-200 Dębica5.Czas realizacji15.04.2014
r. - 30.06.2014 r.6.InwestorGmina Sędziszów Małopolski, ulica Rynek 1, 39-120 Sędziszów
Małopolski
Na skróty

Cookies

Strona korzysta z cookies, więcej w Polityce Prywatności