Przebudowa drogi gminnej Ruda - Zajezierze

Dodany: 02.10.2014 Zmieniany: 02.10.2014
A A A
1.Nazwa inwestycjiPrzebudowa drogi gminnej
Ruda - Zajezierze2.Zakres inwestycji- podbudowa z kruszyw łamanych gr. 10 cm - 1 890,00 m2


- wyrównanie podbudowy mieszanka mineralno - bitumiczną śr. gr.
2 cm - 90,00 t


- nawierzchnie z mieszanek mineralno - bitumicznych gr. 4 cm - 1
800,00 m2


- pobocza tłuczniowe gr. 10 cm.3.Wartość98 412,30 zł 4.WykonawcaPrzedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z o. o. w Mielcu, ul.
Korczaka 6a, 39-300 Mielec5.Czas realizacji15.04.2014
r. - 15.09.2014 r.6.InwestorGmina Sędziszów Małopolski, ulica Rynek 1, 39-120 Sędziszów
Małopolski


Na skróty

Cookies

Strona korzysta z cookies, więcej w Polityce Prywatności