Przebudowa drogi gminnej w Będziemyślu - Grudna

Dodany: 02.10.2014 Zmieniany: 02.10.2014
A A A

1.Nazwa inwestycjiPrzebudowa drogi gminnej w
Będziemyślu - Grudna2.Zakres inwestycji- podbudowa z kruszyw łamanych gr. 10 cm - 500 m2


- wyrównanie podbudowy mieszanka mineralno - bitumiczną śr. gr.
3 cm - 37,5 t


- nawierzchnia z mieszanek mineralno - bitumicznych gr. 4 cm -
500 m2


- pobocza tłuczniowe gr. 10 cm - 135 m2.3.Wartość43 455,90 zł 4.WykonawcaMiejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Sp. z o.o., 35-310
Rzeszów, ul. Rejtana 65.Czas realizacji01.08.2014
r. - 15.09.2014 r.6.InwestorGmina Sędziszów Małopolski, ulica Rynek 1, 39-120 Sędziszów
Małopolski
Na skróty

Cookies

Strona korzysta z cookies, więcej w Polityce Prywatności