Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 464 w Będziemyślu

Dodany: 02.10.2014 Zmieniany: 03.10.2014
A A A
1.Nazwa inwestycjiPrzebudowa drogi
wewnętrznej na działce nr 464 w Będziemyślu2.Zakres inwestycji- podbudowa z kruszyw łamanych gr. 10 cm - 840 m2


- wyrównanie podbudowy mieszanką mineralno - bitumiczną śr. gr.
3 cm - 63,0 t


- nawierzchnie z mieszanek mineralno - bitumicznych gr. 4 cm -
840 m2


- pobocza tłuczniowe gr. 10 cm - 168 m23.Wartość49 210,11 zł 4.WykonawcaPrzedsiębiorstwo Drogowo - Mostowe Spółka Akcyjna,, ul.
Drogowców 1, 39-200 Dębica5.Czas realizacji11.06.2014
r. - 30.09.2014 r.6.InwestorGmina Sędziszów Małopolski, ulica Rynek 1, 39-120 Sędziszów
Małopolski


Na skróty

Cookies

Strona korzysta z cookies, więcej w Polityce Prywatności