Przebudowa drogi wewnętrznej w Wolicy Ługowej na działce nr ewid. 906/1 i 906/2

Dodany: 23.10.2014 Zmieniany: 23.10.2014
A A A1.Nazwa inwestycjiPrzebudowa drogi wewnętrznej
w Wolicy Ługowej na działce nr ewid. 906/1 i 906/22.Zakres inwestycji- podbudowa z kruszyw łamanych gr. 10 cm - 720 m2


- wyrównanie podbudowy mieszanką mineralno - bitumiczną śr. gr.
3 cm - 54,0 t


- nawierzchnie z mieszanek mineralno - bitumicznych gr. 4 cm -
720 m2


- zabezpieczenie gazociągu - 12 m


- remont przepustów - 1 szt.3.Wartość49 725,28 zł 4.WykonawcaPrzedsiębiorstwo Drogowo - Mostowe Spółka Akcyjna,, ul.
Drogowców 1, 39-200 Dębica5.Czas realizacji11.06.2014
r. - 30.09.2014 r.6.InwestorGmina Sędziszów Małopolski, ulica Rynek 1, 39-120 Sędziszów
Małopolski
ZDJĘCIA

Na skróty

Cookies

Strona korzysta z cookies, więcej w Polityce Prywatności