Przebudowa drogi wewnętrznej w Wolicy Ługowej na działce gminnej nr 947

Dodany: 23.10.2014 Zmieniany: 23.10.2014
A A A

1.Nazwa inwestycjiPrzebudowa drogi wewnętrznej
w Wolicy Ługowej na działce gminnej nr 9472.Zakres inwestycji- podbudowa z kruszyw łamanych gr. 10 cm - 325 m2


- wyrównanie podbudowy mieszanką mineralno - bitumiczną śr. gr.
2 cm - 16,25 t


- nawierzchnie z mieszanek mineralno - bitumicznych gr. 4 cm -
325 m2


- zabezpieczenie gazociągu - 6 m


- remont przepustu - 1 szt.3.Wartość22 039,07 zł 4.WykonawcaPrzedsiębiorstwo Drogowo - Mostowe Spółka Akcyjna,, ul.
Drogowców 1, 39-200 Dębic5.Czas realizacji11.06.2014
r. - 30.09.2014 r.6.InwestorGmina Sędziszów Małopolski, ulica Rynek 1, 39-120 Sędziszów
Małopolski
Na skróty

Cookies

Strona korzysta z cookies, więcej w Polityce Prywatności