Przebudowa drogi gminnej w Górze Ropczyckiej - Nawsie

Dodany: 23.10.2014 Zmieniany: 23.10.2014
A A A

1.Nazwa inwestycjiPrzebudowa drogi gminnej w
Górze Ropczyckiej - Nawsie2.Zakres inwestycji- oczyszczenie nawierzchni drogowej - mechaniczne - 1 000 m2


- skropienie nawierzchni - 1 000 m2


- podbudowa z kruszyw łamanych gr. 15 cm - 452 m2


- wyrównanie podbudowy mieszanką mineralno - bitumiczną śr. gr.
3 cm - 37,50 t


- nawierzchnie z mieszanek mineralno - bitumicznych gr. 4 cm - 1
452 m2


- pobocza z kruszywa łamanego gr. 8 cm - 255,0 m2


- zabezpieczenie gazociągu - 12 m


- rozebranie nawierzchni z trylinki - 230 m2.3.Wartość84 539,97 zł 4.WykonawcaPrzedsiębiorstwo Drogowo - Mostowe Spółka Akcyjna, ul. Drogowców
1, 39-200 Dębica5.Czas realizacji11.06.2014
r. - 30.09.2014 r.6.InwestorGmina Sędziszów Małopolski, ulica Rynek 1, 39-120 Sędziszów
Małopolski
Na skróty

Cookies

Strona korzysta z cookies, więcej w Polityce Prywatności