Przebudowa ulicy Blich w Sędziszowie Małopolskim

Dodany: 23.10.2014 Zmieniany: 23.10.2014
A A A

1.Nazwa inwestycjiPrzebudowa ulicy Blich w
Sędziszowie Małopolskim2.Zakres inwestycjiZakres robót obejmuje:


- nawierzchnię z mieszanek mineralno - bitumicznych (warstwa
ścieralna) - 910 m2


- nawierzchnię z mieszanek mineralno - bitumicznych (warstwa
wiążąca) - 910 m2


- podbudowę z kruszywa naturalnego - 1040 m2


- podbudowę z grunty stabilizowanego cementem - 1040 m2


- warstwę odsączającą - 1040 m2


- koryto wykonane na całej szerokości ulicy - 1040 m2


- regulację pionową studzienek - 10 szt.3.Wartość114 211,90 zł 4.WykonawcaPrzedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe S.A., ul. Drogowców 1, 39-200
Dębica5.Czas realizacji20.06.2014
r. - 01.09.2014 r.6.InwestorGmina Sędziszów Małopolski, ulica Rynek 1, 39-120 Sędziszów
Małopolski
Na skróty

Cookies

Strona korzysta z cookies, więcej w Polityce Prywatności