Rozbudowa odcinka ulicy Słonecznej w Sędziszowie Małopolskim

Dodany: 28.11.2014 Zmieniany: 28.11.2014
A A A
1.Nazwa inwestycjiRozbudowa odcinka ulicy
Słonecznej w Sędziszowie Małopolskim wraz z budową chodnika, ciągu rowerowego,
kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego2.Zakres inwestycjiRoboty drogowe:


profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża - 980 m2, podbudowa
z piasku stabilizowanego cementem - 980 m2, krawężniki drogowe 15/30 - 310 m,
podbudowy z kruszyw łamanych - 980 m2, skropienie nawierzchni asfaltem - 980
m2, podbudowy z mieszanek mineralno - bitumicznych - 980 m2, skropienie nawierzchni
asfaltem - 980 m2, nawierzchnia z mieszanek mineralno - bitumicznych (warstwa
wiążąca) - 980 m2, skropienie nawierzchni asfaltem - 980 m2, nawierzchnia z
mieszanek mineralno - bitumicznych (warstwa ścieralna) - 908 m2


 


Roboty elektryczne:


zabezpieczenie linii energetycznych - 46 m, k


 


Kanalizacja deszczowa:


kanały z rur kanalizacyjnych PP o śr. zew. 200 mm - 41,5 m, kanały
z rur kanalizacyjnych PP o śr. zew. 315 mm - 117,5 m, studzienki ściekowe
uliczne betonowe o śr. 500 mm - 7 szt., studnie rewizyjne z kręgów betonowych
o śr. 1200 mm - 4 szt.3.Wartość349 608,52 zł 4.WykonawcaMiejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Sp. z o.o.,


ul. Rejtana 6, 35-310 Rzeszów 5.Czas realizacji05.09.2014
r. - 10.11.2014 r.6.InwestorGmina Sędziszów Małopolski, ulica Rynek 1, 39-120 Sędziszów
Małopolski


ZDJĘCIA

Na skróty

Cookies

Strona korzysta z cookies, więcej w Polityce Prywatności