Przebudowa drogi gminnej Borek Wielki - Młyn - Wolica Piaskowa

Dodany: 28.11.2014 Zmieniany: 10.12.2014
A A A
1.Nazwa inwestycjiPrzebudowa drogi gminnej nr
107613 r Borek Wielki - Młyn - Wolica Piaskowa w miejscowości Wolica Piaskowa
i Borek Wielki w km 1+700 - 2+7002.Zakres inwestycjiPodbudowa z kruszyw łamanych gr. 15 cm - 3 300,0 m2, wyrównanie
podbudowy mieszanką mineralno - bitumiczną śr. gr. 3 cm - 247,5 t, nawierzchnie
z mieszanek mineralno - bitumicznych gr. 4 cm - 3 200,0 m2, pobocza
tłuczniowe gr. 20 cm - 640,0 m2, zabezpieczenie gazociągu - 16,0 m.3.Wartość248 075,13 zł 4.WykonawcaMiejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Sp. z o.o.,


ul. Rejtana 6, 35-310 Rzeszów5.Czas realizacji11.09.2014
r. - 15.10.2014 r.6.InwestorGmina Sędziszów Małopolski, ulica Rynek 1, 39-120 Sędziszów
Małopolski


ZDJĘCIA

Na skróty

Cookies

Strona korzysta z cookies, więcej w Polityce Prywatności