Budowa kanalizacji sanitarnej w Borku Wielkim

Dodany: 15.10.2014 Zmieniany: 15.10.2014
A A A

1.

Nazwa inwestycji

Ochrona zbiornika GZWP - 425 poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Sędziszów Małopolski. Część II ; Etap IV - budowa kanalizacji sanitarnej w Borku Wielkim

2.

Zakres inwestycji

Zakres rzeczowy robót obejmuje :

a) budowę kanalizacji sanitarnej w Borku Wielkim z włączeniem jej do oczyszczalni ścieków znajdującej się w Sędziszowie Małopolskim ,

b) budowę kanalizacji sanitarnej dla części Wolicy Piaskowej i dla części Sędziszowa Małopolskiego Przewidywana długość sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami wynosi : 41 997 m w tym same przyłącza : 10 711 m

3.

Wartość

5 110 477,94 zł

 Zadanie dofinansowane ze środków Programu Rozwoju Obszarów   Wiejskich (PROW) - Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej - 1 750 739,00 zł

4.

Wykonawca

Spółdzielnia Rzemieślnicza „BUDOWLANI”

ul. Piłsudskiego 17, 35-074 Rzeszów

5.

Czas realizacji

26.03.2012 r. - 20.08.2014r.

6.

Inwestor

Gmina Sędziszów Małopolski, ulica Rynek 1, 39-120 Sędziszów Małopolski

ZDJĘCIA

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Czarna Sędziszowska

Dodany: 23.07.2014 Zmieniany: 23.07.2014
A A A


1.

Nazwa inwestycji

Ochrona zbiornika GZWP - 425 poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Sędziszów Małopolski. Część III. Etap VII - budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Czarna Sędziszowska

2.

Zakres inwestycji

Przedmiotem zamówienia jest budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, rurociągiem tłocznym, przepompownią ścieków i zasilaniem elektrycznym w miejscowości Czarna Sędziszowska.

Przewidywana długość sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami wynosi około 42 km: w tym 12 sztuk przepompowni.

3.

Wartość

4 120 975,43 zł

 

4.

Wykonawca

Instalatorstwo Sanitarne, Grzewcze, Gazowe, Krzysztof Kluza, Bukowiec 100 A, 36-100 Kolbuszowa

5.

Czas realizacji

18.11.2013 r. - 31.08.2016 r. (w trakcie realizacji)

6.

Inwestor

Gmina Sędziszów Małopolski, ulica Rynek 1, 39-120 Sędziszów Małopolski

Na skróty

Cookies

Strona korzysta z cookies, więcej w Polityce Prywatności