Rozbudowa odcinka ulicy Słonecznej w Sędziszowie Małopolskim

Dodany: 19.05.2015 Zmieniany: 20.05.2015
A A A1.Nazwa inwestycjiRozbudowa
odcinka ulicy Słonecznej w Sędziszowie Małopolskim wraz z budową chodnika,
ciągu rowerowego, kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego - etap
II2.Zakres inwestycjiZakres rzeczowy obejmuje:


1. Roboty ziemne - wykopy i nasypy - 80 m3


2. Ścieżka rowerowa, zjazdy - 532 m2


3. Chodniki - 258 m2


4. Oświetlenie drogowe/oprawy -168/5 mb/szt3.Wartość117 513,24 zł 4.WykonawcaInwestycje Drogowe Robert Babiś - Lider konsorcjum, ul. Rynek
43/11, 39-200 Dębica5.Czas realizacji13.04.2015
r. - 30.06.2015 r.6.InwestorGmina Sędziszów Małopolski, ulica Rynek 1, 39-120 Sędziszów
Małopolski
ZDJĘCIA

Budowa obwodnicy północnej w Sędziszowie Małopolskim - etap III połączenie Gumat - Ropczyce - Kolonia

Dodany: 19.05.2015 Zmieniany: 20.05.2015
A A A
1.Nazwa inwestycjiBudowa obwodnicy północnej w
Sędziszowie Małopolskim - etap III połączenie Gumat - Ropczyce - Kolonia wraz
z niezbędną infrastrukturą techniczną2.Zakres inwestycjiZakres rzeczowy obejmuje:


- budowę jezdni o powierzchni 3600 m2,


- budowę chodników o powierzchni 2427 m2,


- budowę ciągu pieszo-rowerowego o powierzchni 1500 m2,


- budowę kanalizacji deszczowej na długości 573 m,


- budowę i przebudowę zjazdów publicznych i indywidualnych,


- oznakowanie pionowe w ilości 14 sztuk tarcz znaków drogowych,


- oznakowanie poziome – linie ciągłe i przerywane o powierzchni 83,36 m2,


- budowę oświetlenia ulicznego w ilości 19 szt. opraw.3.Wartość1 845 594,43 złZadanie dofinansowane w ramach wieloletniego programu pn.
„Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo -
Dostępność – Rozwój” w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych4.WykonawcaEUROVIA POLSKA S.A., Bielany Wrocławskie, ul. Szwedzka 5, 55-040
Kobierzyce5.Czas realizacji20.03.2015
r. – 15.10.2015 r.6.InwestorGmina Sędziszów Małopolski, ulica Rynek 1, 39-120 Sędziszów
Małopolski


ZDJĘCIA

Remont mostu w ciągu drogi gminnej w Zagorzycach k/Jarzębia

Dodany: 19.05.2015 Zmieniany: 19.05.2015
A A A

1.Nazwa inwestycjiRemont mostu w ciągu drogi
gminnej w Zagorzycach k/Jarzębia2.Zakres inwestycjiPrzedmiotem zamówienia jest remont mostu w ciągu drogi gminnej
nr 107681R w Zagorzycach k/Jarzębia.3.Wartość243 763,22 zł 4.WykonawcaPrzedsiębiorstwo Robót Budowlano - Montażowych EURO-BUD Spółka z
o. o., ul. Górnicza 5 B, 39-402 Tarnobrzeg5.Czas realizacji10.03.2015
r. - 30.08.2015 r.6.InwestorGmina Sędziszów Małopolski, ulica Rynek 1, 39-120 Sędziszów
Małopolski
Na skróty

Cookies

Strona korzysta z cookies, więcej w Polityce Prywatności