Budowa obwodnicy północnej w Sędziszowie Małopolskim - etap III połączenie Gumat - Ropczyce - Kolonia

Dodany: 19.05.2015 Zmieniany: 20.05.2015
A A A
1.Nazwa inwestycjiBudowa obwodnicy północnej w
Sędziszowie Małopolskim - etap III połączenie Gumat - Ropczyce - Kolonia wraz
z niezbędną infrastrukturą techniczną2.Zakres inwestycjiZakres rzeczowy obejmuje:


- budowę jezdni o powierzchni 3600 m2,


- budowę chodników o powierzchni 2427 m2,


- budowę ciągu pieszo-rowerowego o powierzchni 1500 m2,


- budowę kanalizacji deszczowej na długości 573 m,


- budowę i przebudowę zjazdów publicznych i indywidualnych,


- oznakowanie pionowe w ilości 14 sztuk tarcz znaków drogowych,


- oznakowanie poziome – linie ciągłe i przerywane o powierzchni 83,36 m2,


- budowę oświetlenia ulicznego w ilości 19 szt. opraw.3.Wartość1 845 594,43 złZadanie dofinansowane w ramach wieloletniego programu pn.
„Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo -
Dostępność – Rozwój” w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych4.WykonawcaEUROVIA POLSKA S.A., Bielany Wrocławskie, ul. Szwedzka 5, 55-040
Kobierzyce5.Czas realizacji20.03.2015
r. – 15.10.2015 r.6.InwestorGmina Sędziszów Małopolski, ulica Rynek 1, 39-120 Sędziszów
Małopolski


ZDJĘCIA

Na skróty

Cookies

Strona korzysta z cookies, więcej w Polityce Prywatności