Dodany: 17.03.2005 Zmieniany: 08.01.2009
A A A

W roku 1996 została oddana do użytku stacja uzdatniania wody dla miasta i okolicznych miejscowości. Obecnie kończy się wodociągowanie gminy, w ostatnich latach sieć wodociągową wybudowano w: Wolicy Piaskowej, Wolicy Ługowej, Borku Wielkim, Czarnej Sędz., Boreczku, Cierpiszu, Zagorzycach i Rudzie. Do realizacji pozostaje jedynie sieć wodociągowa w miejscowości Szkodna dla której opracowywana jest dokumentacja techniczna, rozpoczęcie budowy nastąpi w 2009 roku. Rokrocznie spore środki przeznaczane są na inwestycje drogowe. Największe z nich to zakończone w ostatnich latach: budowa ul. Kroczki wraz z mostem na rzece Budzisz, ul. Rędziny i ul. Sportowej  prowadzącej do stadionu KS Lechia, budowa ulicy Cichej, ul. Piaskowej, ul. Wyszyńskiego, ul. Piekarskiej, ul. Ogrodowej, ul. Lipowa, ul. Św. Franciszka, ul. Św. Barbary, ul. Św. Klary, ul. ks.Sapeckiego, Al. 1000-lecia. Zmodernizowano szereg dróg gminnych m.in. w: Wolicy Ługowej,  Wolicy Piaskowej,  Boreczku, Będziemyślu, Czarnej Sędz., Górze Ropczyckiej, Zagórzycach, Szkodnej. Sukcesywnie przebudowywane są chodniki.  Władze samorządowe dostrzegają potrzebę kontynuacji budowy tzw. obwodnicy północnej. Corocznie Gmina partycypuje w kosztach odnowy dróg, chodników powiatowych i wojewódzkich.

Na skróty

Cookies

Strona korzysta z cookies, więcej w Polityce Prywatności