Dodany: 24.01.2013 Zmieniany: 20.04.2023 Zamieścił: Aleksander Malski
A A A

Godziny otwarcia Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Sędziszowie Małopolskim:
- wtorek 14:00 – 17:00
- środa 8:00 – 10:00
- sobota 8:00 – 10:001. Uchwała w sprawie stawki opłaty za odpady komunalne od sierpnia 2020 r.

2. Uchwała w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne

3. Zasady zbiórki odpadów komunalnych

4. Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

5. Miejsca zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych

6. Uchwała ws. deklaracji na odpady komunalne

7. Wykaz podmiotów posiadających zezwolenie na zbieranie odpadów o kodzie 16 01 03 zużyte opony

8. Wykaz podmiotów posiadających zezwolenie na zbieranie odpadów o kodzie 02 01 04 - odpady tworzyw sztucznych (z wyłączeniem opakowań)

9. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za rok 2019


10. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za rok 2020

11. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za rok 2021

12. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za rok 2022

13. Rodzaje odpadów komunalnych przyjmowanych w GPSZOK w Sędziszowie Małopolskim

14. Wykaz podmiotów posiadających zezwolenie na zbieranie odpadów folii, sznurka oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych

15. Wykaz podmiotow zbierajacych odpady tworzyw sztucznych

16. Wykaz podmiotow zbierajacych zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

17. Segregacja odpadów cz. 1

17. Segregacja odpadów cz. 2

ZBIÓRKA OBWOŹNA 2022

Harmonogram zbiórki - miasto
Harmonogram zbiórki - sołectwa
 

PLIKI

Na skróty

Cookies

Strona korzysta z cookies, więcej w Polityce Prywatności